Potoční archeologie

potok3

Povrchové sběry keramiky lze provádět nejen na polích a v lesních vývratech, ale také v potocích a to rovněž se zajímavými výsledky. Tak jako cestuje při každé orbě keramický střep po poli, cestuje i proudem vody potokem a to samozřejmě o daleko značnější vzdálenosti. Keramika, kterou tak nalezneme v potoce, který má už v místě nálezu větší průtok, mohla přicestovat i z několik kilometrů vzdáleného místa a její vypovídací hodnota je tak nízká. Jinak tomu ale je u malých lesních potoků, kdy nalezená keramika je v místě vzdáleném jen několik kilometrů nebo i jen několik stovek metrů od pramene potoka. Zde můžeme důvodně předpokládat, že nález ve vodě příliš velkou vzdálenost neurazil. Zaměřovat polohu nálezu GPS má zde smysl především počáteční a konečný bod sběru, respektive místo posledního nálezu. Pak máme i šanci nalézt místo odkud je keramika vyplavována i ve větším potoce, odhalíme-li bod, kterým náhle nálezy keramiky končí. Stejně tak při zjištění nálezu ještě neomletých „čerstvých“ střepů můžeme předpokládat, že místo odkud se keramika do vody dostala, bude nedaleko. Tímto průzkumem se nám podařilo objevit již několik lokalit, kde byla z utrženého svahu nad korytem potoka, či z podemílaného terénu vyplavována keramika, pocházející z mohyl, dnes již srovnaných s okolním terénem, nebo sídlišť, ať už se jednalo o nálezy keramiky pravěké či středověké.

potok1

potok2

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister