Hmotné pozůstatky po sovětské armádě z roku 1968

V roce 1968 byla naše vlast okupovaná vojsky Varšavské smlouvy. Okupaci se nevyhnul ani náš region. Zde je na místě připomenout, že na našem území se nalézali pouze vojáci sovětští. Jejich tábory byly na místech, kde již sídlili jejich předchůdci v roce 1945. Na těchto místech vybudovali ležení ne nepodobné přechozím zemním jamkám. Základ u těchto jamek byl pokaždé jiný a odpovídal vždy potřebám zhotovitele. Některá tato improvizovaná obydlí byla ze stran a na stropě zpevěna dřevěnou kulatinou a následně překryta černým igelitem (tato praxe je známá z kat. obce Kolný a kat. obce Vitín). Jiná byla nadstavena dřevěnou konstrukcí.

V případě větších objektů (kat. obce Vlkov) se v cca metrové vzdálenosti od vchodu nacházel suchý záchod v podobě prkny zapažené šachty o hloubce 1,5m. Zde je zajímavou skutečností, že takto velké objekty si dodnes zachovaly velikost 5×5 m a i záchody mají půdorys 1×1 m. Dalšími zajímavými pozůstatky jsou např. zájezdy pro vojenskou techniku, popř. otevřená kuchyně (kat. obce Vitín), kde půdorys polozahloubeného objektu byl vyztužen velkými kameny a na stromě nad ním byla umístěna lampa (ta se zde nalezla v roce 2005).
Cesty v okolí táborů byly upravovány samotnými vojáky a v některých případech byly opatřeny závorami, u kterých stály stráže (tyto závory jsou známy z několika míst v kat. obce Mazelov). Bohužel z těchto závor se dodnes nic nezachovalo, ale v místní tradici jsou známy.
Nakonec si můžeme uvést zajímavé nápisy, které dodnes můžeme po vojácích nalézt. Nejzajímavější pochází k kat. obce Kolný, kde je na bukové kůře dodnes patrný rok 1968 a další nečitelná písmena. Z kat. obce Líšnice je známé sovětské ležení, kde na stromech buků a smrků jsou dodnes nápisy ČSSR – SSSR 1968. Tyto nápisy se nalézají na celém území tohoto tábora a jsou vyvedené zelenou barvou. Jako perličku je nutné zmínit i skutečnost, že plechovka od této barvy i se zbytky nápisy v azbuce byl nalezen u jednoho z popsaných stromů.
Poslední a nejzajímavější jsou nálezy na povrchu těchto míst. V kat. obce Mazelov byla nalezena sovětská polní lopatka, 3 ks chladičů pro vojenskou techniku a rozpadlá polní kamínka. V kat. obce Radonice byly nalezeny tmavé láhve od piva o objemu 0,33l. Dále jsou to láhve  o objemu 1l z čirého skla, pravděpodobně od vodky, jak napovídaly i nálezy se zašpuntovaným obsahem. Všechny zmiňované láhve byly nalezeny v takovém množství, že se nemůže jednat o náhodu.
Dále byla na stromě nalezena sovětská jídelní miska, která byla z jedné strany odsekaná a na spodní straně je text v azbuce – Шинкаренко до Запорожя (Šinkarenko do Zaporožja).
Prostřílené luxfery a dveře z vitínské vodárny pod Babou již zmizely pod novou omítkou (rekonstrukce objektu proběhla v letních měsících roku 2012), ale hmotných pozůstatků po této armádě můžeme najít dodnes mnoho. K hledání nepotřebujete vůbec nic, pouze vlastní oči…

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist