Adamcův mlýn v Horních Slověnicích

GPS: 49°2’11.737″N, 14°39’51.674″E

 

 

dscn6975

Mlýn v Horních Slověnicí vznikl nejspíše ve 30. letech 18. století. O jeho historii se dočteme v knize Josefa Klempara Vodní mlýny v Čechách V na stanách 53-54:

…Podle odevzdávací listiny ze 21. dubna 1891 bylo dáno vlastnické právo na mlýn Kateřině Brůžkové. Roku 1909 se stal spolumajitelem mlýna Vojtěch Adamec, manžel Kateřiny Brůžkové, jak dokazuje notářský spis z 18. listopadu 1909.

Z roku 1925 máme doloženo, že se na mlýně mlelo žito a pšenice a vyráběly se kroupy. V té době měl mlýn jedno vodní kolo o 5 HP a motor na koks o 12 HP, dále jeden český kámen na špicování, prachový vysévač, dvě žitné válcové stolice na mletí žita a jednu porcelánku na pšenici.

Roku 1929 převzal mlýn po Vojtěchu Adamcovi jeho syn Ludvík. Ten doplnil strojnívybyvení mlýna a provedl rekonstrukci mlýnice i připojené budovy. Dále byly instalovány vodní turbíny a kola ajeden plynový motor, na jehož provoz se v roce 1938 spotřebovalo 100 metrických cntů antracitu.

V té době se mlynář Ludvík Adamec dostal do svízelné situace, neboť musel vyplatit svých osm sourozenců. A tak v roce 1939 pronajal mlýn A. Hronkovi. Ten však neplatil nájem a navíc za fašistické okupace Ludvíka Adamce udal.

Roku 1941 byl mlýn úředně zastaven. Po osvobození podal v roce 1946 Ludvík Adamec žádost o obnovení provozu mlýna, ta mu však byla zamítnuta. Ani po letech, kdy Ludvík Adamec udržoval mlýnici v provozuschopném stavu, se objekt nedostal do jeho rukou…..

 

 

dscn6978

V současné době mlýn už není schopen provozu, ale jeho nový majtel se z něj snaží co nejvíce zachránit. Bohužel se jedna z opěrných zdí mlýna zhroutila, poté co došlo k přerušení mlýnského náhona, kvůli těžbě v nedalekém kamenolomu, kde se těžila modrá mrákotínská žula. O současnosti mlýna si můžete poslechnout více nastránkách rozhlasu.

dscn6982 dscn6983

 

 

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist