Španělská modrá legie v Nové Vsi u Českých Budějovic ve vyprávění obecní kroniky

Ačkoli bylo Španělsko za druhé světové války neutrálním státem, dovolil Francisco Franko, aby každý, kdo chtěl bojovat, aby do války šel, ovšem pod podmínkou, že bude bojovat výhradně proti bolševismu, tedy proti Sovětskému svazu, nikoli proti západní Evropě a Spojencům. Důvod tohoto počinu byl prostý, jednak Franco nechtěl porušit neutralitu Španělska a druhnak se cítil jaksi zavázán Hitlerovi za jeho pomoc během španělské občanské války.

S myšlenkou na vytvoření španělské modré legie (legion Azul) přišel španělský ministr zahraničí Ramon Serrano Suner. Toto uskupení vytvořené z dobrovolníků bylo Německem přijato 24. června 1941 v počtu 2612 důstojníku a 15 492 řadových vojáků (původní záměr bylo vyslat do boje 40 000 mužů, což se ukázalo jako zbytečné). Většinu tvořili veteráni z občanské války, čerství absolventi vojenské akademie v Zaragoze, španělští fašisté či pochlebovači režimu, kteří v tomto uskupení vycítili svou šanci na osvobození svých příbuzných z vězení. Velitelem modré divize se stal španělský generál Agustín Munos Grandes.

Pětitýdenní výcvik prodělali v bavorském Grafenwohru, kde také získali označení 250. pěší divize. Dělila se na 4 pluky, ovšem na konec byly pluky pouze tři pojmenované po španělských městech Barcelona, Sevilla a Valencia.

Jejich uniforma vycházela z uniformy fašistů ovšem s tím rozdílem, že košila byla modrá, což také vyneslo legii její označení Modrá. V bitvě ovšem používali klasickou německou polní uniformu, kde na pravém rameni měli vyšitý nápis Espaňa se španělskými národními barvami pro lepší rozlišení.

Jejich hlavním úkolem na východní frontě bylo všemi možnými prostřeky dobýt Moskvu. Na ní se vydali z polského Suwalki, odkud se měli po 900 km pochodu dostat do Smolensku. Cestou narazili na armádní skupinu sever mířící na Leningrad.

První samostatné nasazení přišlo v okolí řeky Volchov v srpnu 1941 – září 1942, kdy měli hlídat asi 50 km dlouhý pás od řeky až k jezeru Ilmeň. Během akce zničili kopuli kostela, v níž zřídili kulometné hnízdo, a značně poničili i fresky.

Od srpna 1942 do září 1943 se legie Azul účastnila bojů o Leningrad. Po nepúspěchu německých vojsk u Stalingradu bylalegie Azul převelena na jih a to byl také počátek jejího konce. Ve své domovině totiž nezískali valnou pověst a stali se terčem útoků hlavně ze strany Spojenců až byl 10. října 1943 vydán oficiální rozkaz k jejich rozpuštění. Někteří se přidali k Waffen SS jako Spanische – freiwilligen Kompanie der SS 101, nebo se jako součást 357. pěší divize dostali do Lotyšska, či jako členové 121. pěší divize bojovali proti Titovým partyzánům v Jugoslávii.

S ustupující německou armádou se jich několik dostalo i do jižních Čech, konkrétně do Nové Vsi u Českých Budějovic, o čemž vypovídá následující zápis v obecní kronice:

Rozprášená armáda němců se vrací

kolona u nás

… V dubnu bylo znáti již otřes němců natolik že asi 14. dubna dorazila do naší obce kolona němců utíkajících od Vídně v počtu asi 16 vozů a polní kuchyně která měla zásoby na dobrý měsíc kávy celé žoky i tabáku takže kouřil kde kdo, byli mezi nimi španělé od bývalé Francovi armády od těch jsme se dozvěděli nejen že němec má bytvu prohranou ale že by rádi do pásma Američanů jenom týden říkali a jsme v Tylořích pak to půjde poslouchali Londýn by věděly kam až pronikli na západě, měly krásné uherské koně které chtěly zaměnit za 60 kg vepře, na otěžích a ohlávkách byl znak šlechtice. Španěl vyprávěl jak na ně v noci sedl a ujel za 4 dni když jely dále bylo u nás napětí kam asi dojedou kde ji vše zeberou Napětí rostlo protože jsme se mnohé dověděli od prchajících němců, když v prvních květnových dnech hlásila Praha ….

SOkA České Budějovice, MNV Nová Ves u Českých Budějovic, Kronika obce Nová Ves u Českých Budějovic 1932 – 1965, s. 79.

Zápis v kronice se zdá být poněkud chaotický, především kvůli často chybějící interpunkci a oddělování nových vět. Je z něj znát pisatelovo nadšení z konce války, které zřejmě také tuto chaotičnost zapříčinilo. Autorka článku do stylu i gramatiky celého zápisu nijak nezasahovala, proto jsou tam patrny některé pravopisné chyby (bytvu prohranou, v Tylořích atd.).

Autorka čerpala z obecní kroniky Nové Vsi u Českých Budějovic a z internetové stránky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_modr%C3%A1_divize. Přiložené fotografie jsou z http://www.google.cz/searchq=divize+azul&hl=cs&biw=1024&bih=625&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=0ietTuKXO-iB4ATm36CKDw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CAwQ_AUoAQ

blue_legion-p__slu_n_ci_656 180px-spanische_legion_3_bat 250-infanterie-divison-11

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister