Vojáci zemřelí v letech 1914 – 1918 z Velechvína a Kolného

dscn3776-300x225

Pomník padlých na návsi ve Velechvíně

V letech 1914 – 1918 bylo z Velechvína a Kolného odvedeno 76 mužů, kteří sem byli příslušní, či zde bydleli (56 z Velechvína, 20 z Kolného). Z obou těchto osad zemřelo 8 mužů – z Velechvína 6, z Kolného 2. Další 3 muži byli postiženi trvalou invaliditou. Pomník, připomínající jejich památku byl vybudován na návsi ve Velechvíně ze žulových kamenů,  nákladem 5000Kč. Pomník byl slavnostně odhalen 13. srpna 1922 za velké účasti lidí z okolí.

dscn3778-193x300

Pomník padlých ve Velechvíně – detail desky

Padlí z Velechvína:

Štumbauer Emanuel

Rolnický syn

Jenž při nastupování do zákopů střelen byl šrapnelem a těžce raněný byl odnesen do nemocnice v Proseku, na italské frontě, kdež 20. května 1917 zemřel a tamtéž pohřben.

Hospodářský Josef

Krejčí

Týž bojoval na italské frontě a v boji dne 25. června 1917 padl, hrob jeho není znám.

Kosář Jan

Čeledín

Jenž v bitvách byl dvakráte raněn, odtud po operaci ve vojenské nemocnici  v Brucku n. Lit., kdež 29. dubna 1918 zemřel a tamtéž k věčnému spánku uložen.

Čapek František

Kaplan v Borovanech

Jenž, jako vojenský kaplan při vykonávání kněžských povinností onemocněl a proto mu byla udělena zdravotní dovolená. Těžce nemocný upoután byl na lůžko, ale přesto byl několikrát volán, aby nastoupil službu vojenskou. Po dlouhém utrpení odebral se dne 5. května 1918 na věčnost.

Štumbauer Rudolf

Obchodní příručí

Týž jako vojín byv dvakráte raněn a onemocněl vážně a proto propuštěn domů, kdež u svých rodičů po delším utrpení zesnul dne 29. července 1918.

Mareš Karel

Zahradník

Dlel co vojín na krátké dovolené a onemocněl chřipkou, jejíž počátky přinesl si již z vojny, zemřel tiše dne 17. října 1918. Pochován jest na Dobré Vodě.

 

Padlí z Kolného:

Fučík Josef

Úředník

Bojoval na italské frontě v Jižním Tyrolsku, kdež padl a pochován dne 19. června 1917 v Porta Lepozze na vojenském hřbitově Campo Gallina.

Štěch Václav

Dělník

Bojoval na ruské frontě, kdež padl ( pravděpodobně v červnu 1915) v Grodku, zanechal vdovu se 2 dítky.

Invalidé:

Smitka Karel

Lesní správce

Šilhavý Tomáš

Starosta a rolník

Bohoněk Jan

Pekař

 

Pramen:

SOkAČeské Budějovice, Kronika obce Velechvín, 1922 -1940, snímek 14 – 24

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister