Erik Hieke

Zvyky a obyčeje v Dyníně

Máje

,, Rozmilá panenko, stavíme i máje, otevři okénko, podívej se na ně.“ Na svátky svatodušníá stavěli chlapci děvčatům máje. To byly smrčky nebo borovičky, postavené u vrat děvčete. Každý, kdo měl děvče rád, postavil jí před vraty ,, máj“. Chlapci chodili po vesnici a vybírali výkupné. Která dala větší peníz, měla lepší jméno. Vyvolával nejstarší chasník, který byl králem. Začínalo to rýmovačkou ,,Rejdy, rejdy, kocirejdy, je to pravda nebo nejni, je to pravda, je, věřte lidi mě! Já to nemám ze své hlavy, nýbrž od pohůnské a kamarádkské rady.“ U Vočů hromadu písku, že ta malá vodí kozu na řetízku, ta velká jí popohání, běž kozičko na své stání. Nebo ,, U Matějků stojí džbery, protože mají hezký dcery.“ Zakončení bývalo hlučné v místním hostinci.

Masopust

Masopust se u nás slavil celý týden. Muzika bývala tři dny. V úterý bývala zlatá volenka, kdy si chodily dívky pro chlapce. Ve… Zobrazit více

Ocelový úkryt u Olešníka

Při toulkách v okolí našich domovů se může snadno stát, že narazíme na objekty, jenž nejsme schopni  lehce zařadit. Takovýto neznámý objekt se v nedávné době povedlo nalézt našim členům. V blízkosti cesty spojující osadu Stará Obora se vsí Zahájí, na katastrálním území Olešník se nachází pozurohodný objekt. V místě zvaném „U Boudy“ se nalézá torzo litinového kříže se soklem se signací  1871, nedaleko seník, díky kterému místo dostalo svůj název a konečně zahloubenina obdélníkového půdorysu.

Zobrazit více

Starousedlé rody

V únoru roku 1935 položil vrchní redaktor Vraný v deníku Venkov otázku: Udrželi jste svůj grunt alespoň sto roků? Redakci zaplavila spousta reakcí, které pomohlo zpracovat Sdružení venkovských kronikářů. Odpovědi především ukázaly, že většina z přihlášených rodů držela svůj statek mnohem déle, než pouhých sto let.

Dokázat přímou rodovou linii ovšem nebylo vůbec jednoduché. Přihlášené rody musely předložit všechny doklady o převodech usedlosti. Na úřadech bylo nutné získat výpisy z matrik, výpisy z pozemkových knih a ze zemských katastrů. Všechny získané dokumenty musely být předloženy radě, která je pečlivě zkoumala a vyhodnocovala.

Po zpracování veškerých dat, byly rody postupně odměňovány a to ve 3 kategoriích. Rod žijící na jednom místě v přímé linii po 100 let, dostal diplom s nápisem ,,Za věrnost půdě“ od malíře Aloise Moravce. Pokud byl na gruntu 150 let, dostal bronzovou plaketu s nápisem ,,Rodům půdě věrným, vděčný národ celý“. Autorem plakety byl… Zobrazit více

Zaniklá pumpa v Ševětíně

V každé obci se nachází něco jedinečného a unikátního, jen to nesmíme přehlédnout. Dnes Vás budeme informovat o zajímavé, ale bohužel zaniklé památce. Jedná se o dřevěnou pumpu, která stávala v blízkosti ševětínského zdravotnického střediska. Na této pumpě bylo zajímavé i vnější opracování. Horní část byla domodelována a její součásti natřeny červenou barvou, zbytek konstrukce zelenou, doplněnou drobnými žlutými kroužky. Otázkou je, zda je toto barevné provedení původní. Z analogií v okolí, takto barevnou neznáme. Dle pamětníků  by tato pumpa měla pocházet z dílny místního pumpařského mistra p. Marka. Dnes se na tuto zajímavou drobnou památku můžeme podívat pouze prostřednictvím fotografie.

2.2014-022

 

 

Zajímavý kámen u Radonic

Při procházkách a toulkách naším regionem se setkáváme někdy více, jindy méně se zajímavostmi, které nevíme jak a kam zařadit. Dnešní příspěvek bude patřit přesně do té skupiny, kdy nevíme. Nedaleko obce Radonice cca 2 km západním směrem se nachází masiv zvaný Beran. Pomineme-li místní hrůzostrašné pověsti o divokém čertovi, zakletém do podoby berana s červenýma očima,  či o lomu, který krátce po jeho otevření lomaři opustili, s tím, že se se zde nachází brána pekel, či že zde bylo mrchoviště, jedná se o velmi nepříjemné místo. Celé okolí bylo v minulosti využíváno jako těžební areál na místní žulu, což změnilo podobu místa  Další citelnou ránu znamenalo ubytování sovětské armády v roce 1968, které změnilo skladbu lesa a nakonec vichřice v 70. letech 20.století. Proto zde zůstaly pouze silné a straré stromy , které na některé slabší jedince působí depresivně, zvláště v období zimy. Takových míst bychom zde… Zobrazit více

Dva kamenné mostky v Hůrkách

Hůrecké kamenné silniční mostky o jednom oblouku, byly vybudovány pravděpodobně v první polovině 19. století. Bohužel jsou oba vystaveny vysoké zátěži od projíždějích těžkých aut a zemědělské techniky.

1)  GPS:49°1’59.027″N, 14°38’41.428″E

dscn4137

1--mostek

2) GPS:49°1’52.188″N, 14°38’8.381″E

dscn4156

2--mostek

 

 

 

 
Mapový Podklad: http://kontaminace.cenia.cz/, umístění mostků je vyznačeno červenými kruhy

Kamenný můstek ve Vlkově,okr. Č.B. (kat. Vlkov)

Zachovalý kamenný můstek s horní kamennou deskou, původně pravděpodobně jednoobloukový ( nahrazeno betonovou trubkou), pochází pravděpodobně z 19. století. Dodnes odvádí vodu z polí od hájovny „U Petra“ směrem ke statku „U Jirků“. Tento můstek je značně zarostlý a kromě zájmu turistů unikl i kartografům, proto jeho zaměření je spíše orientační.

GPS: 49°6’51.300″N 14°31’35.979″E

vlkov

dva-kamenne-patniky-s-otvory-pro-zabradli-nad-mostem

kamenny-mustek-ve-vlkove

Dva kamenné mostky

Můstky přes Hůrecký potok za Levínským mlýnem. Potok odvádí vodu z náhonu.

GPS: 49°2’1.247″N, 14°36’36.557″E -pouze orientačně

dscn3724

dscn3896

mustky

Kamenný můstek v Hněvkovickém lese(kat. Třitim) okr. České Budějovice

Kamenný jednobloukový můstek nedaleko současné lesní komunikace v Hněvkovickém lese v poloze „Nad rybníkem“. Zásluhou přeložení lesní asfaltové komunikace západněji, došlo k jeho záchraně, zvláště před těžkou technikou. Pod můstkem je dno potoka vyloženo lomovým kamenem. Nejlépe patrný je můstek v zimě, v létě se utápí v okolní vegetaci.

GPS: 49°11’6.820″N, 14°27’59.230″E ( přibližné)

222

535

tritim

Kamenný mostek Purkarec

Kamenný jednoobloukový mostek, který stojí na bývalé cestě z Purkarce na Malou Stranu.  Velmi dobře zachovalý můstek, byl postavený pravděpopobně v 19. století. Jelikož opět unikl pozornosti kartografů, jeho zaměření je spíše orientační

GPS:49°7’38.799″N, 14°27’9.749″Emostek-purkarec

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister