Erik Hieke

Kamenný mostek v Poněšické oboře

Torzo kamenného mostu z lomového kamene, které se nachází v Poněšické oboře. Tento můstek stával na kdysi frekventované cestě z Vlkova do Poněšic. Jelikož se mostek nachází v dezolátním stavu, lze jen těžko určit jakým způsobem byl stavebně řešen průtok vody.

GPS:49°6’23.032″N, 14°30’45.439″E (orientační)

Upozornění: Mostek se nachází v areálu uzavřené honitby ministerstva zemědělství a je zde proto zákaz mimo vyznačené trasy.

mostek-jirni-strana

mustek-severni-strana

Kamenný mostek u Býšova

Kamenný most se nachází v blízkosti tvrze Býšov, umístěný do tělesa hráze. Jedná se o prostý jednoobloukový most, tvořený lomovým kamenem. Pravděpodobně původně sloužil jako přepad rybníka Starý. V současnosti okolí mostu hyzdí černá skládka a také jej ovlivňuje místní pozemní komunikace, která přes něj vede.

GPS: 49.1594153N, 14.4004275E

 

Kamenný mostek Libochová

Kamenný jednobloukový most nad potokem Libochová v blízkosti bývalého kamenolomu na trase Vitín – Chotýčany. Bez jakéhokoliv povšimnutí se zde nachází tato památka. Při rozšiřování silnice na východní stranu došlo i k rozšíření mostu. Na straně západní je most v původním stavu, ovšem s nově osazeným zábradlím a omítnutou vnější stranou.

GPS: 49.0797622N, 14.5366828Elibochovka1

 

Kamenný mostek u Chyňavy

V dnešním příspěvku Vám představíme další kamenný můstek, který se zachoval po císařské silnici z Budějovic do Prahy. Nachází se v katastru obce Hosín, v blízkosti firmy Vetas. Jedná se o klasický jednoobloukový mostek, jehož horní část je zakryta moderními zednickými materiály. V původní podobě zůstává pouze samotný oblouk, který je tvořený lomovým kamenem.

GPS:49.0530578N,14.5123842E

mostek fotografován od východu.krizovatka-smrti3

Kamenný most u Staré obory

 zahaji31

Kamenný jednoobloukový most, který stojí na cestě spojující osadu Stará Obora s obcí Zahájí nedaleko Hluboké nad Vltavou. Tento most na sobě nese stopy pozdějších úprav a oprav. Zvláště ohyzdně vypadá nově osazené a modře natřené zábradlí. Vrchní část mostu je opravovaná nesourodým materiálem, který je odlišný od toho, který  tvoří základnu mostu.

GPS: 49.0945950N, 14.4085233E

Kamenný můstek u rybníka (kat. Lhotice)

U rybníka, který se nachází na katastru Lhotic nedaleko silnice E 55 je  poměrně pěkný jednoobloukový kamenný můstek narušovaný erozí a kořenovým systémem rostlin. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází černá skládka.

Rybník je napájen potokem Kyselá voda a na jeho březích se nachází několik chatiček.

 

GPS:49°3’14.128″N, 14°31’14.190″E
Mapový podklad: http://kontaminace.cenia.cz/, místo mostu je vyznačeno červeným kruhem

 

lhoticedscn3872dscn3866

 

Kamenný můstek u Spáleného rybníka (kat. Dobřejovice)

Nádherně zachovalý jednoobloukový kamenný most z materiálu místního původu, který se nachází v těsné blízkosti Spáleného rybníka, nad potokem Libochová, v Nové oboře. Tato kamenná památka uniká pozornosti turistů díky své odlehlosti. Stav mostu je dobrý i přesto, že po něm jezdí těžká technika.

most-u-spaleneho-rybnika
most-u-spaleneho-rybnika (1)
GPS:49°04’55.62″N, 14°29’31.63″E
Mapový Podklad: www.mapy.cz, místo mostu je vyznačeno červeným kruhem

Dva kamenné můstky v Neplachově a Ševětíně

Dodnes zachované kamenné můstky jsou trvalou vzpomínkou na císařskou silnici mezi Prahou a Linzem. V námi sledovaném regionu byla silnice stavěna v roce 1753. (jinde je uváděno období 1720 – 40.) Silnice vedla po takzvané staré pražské silnici, dodnes v podvědomí místních známé jako „na starej“. Tato silnice byla v používání do 90. let 20. století, tedy do stavby nové rychlostní komunikace, která se již obci Ševětín vyhnula. Tehdy stará silnice přestala spojovat obě obce. Část silnice byla rozebrána a cesta ústí na pole u Švamberka. V Neplachově je dodnes zachována původní povrchová vrstva z kamenných kostek. Původní silnice je však na konci vsi zahražena svodidly nové silnice. V obou těchto obcích jsou zachovány kamenné můstky.

GPS mostek v Neplachově: 49°7´46,765″ N 14°36´21.958″ E

GPS mostek v Ševětíně: 49°6´27.662″ N 14°34´43.735″ E

 lopo

pppp

Na mapách je vidět původní císařská silnice vyznačená růžovou barvou a dnešní oranžovou.Můstky vyznačeny červenými kruhy.… Zobrazit více

Bednářství

Poměrně nedávno jsme doma objevili pradědovo vysvědčení na odchodnou a výuční list z roku 1925. Praděda, Josef Bažil, se narodil v Dasném roku 1907. Vyučil se bednářské živnosti u Filipa Steina v Hluboké nad Vltavou v letech 1922 – 1925. Výrobky, které nám po něm zůstaly si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

vyucni-list-----kopie

snimek-001-----kopie

 

Nález mě přiměl k tomu, abych se podívala na jeho povolání trochu podrobněji, přičemž jsem objevila pěkné stránky o starých řemeslech, kde je i popis řemesla bednářského. V knize Zapomenutá řemesla od M. Janotky a K. Linharta je obrázkový popis výroby soudků, který naleznete ve fotogalerii.

V našem mikroregionu byla sudárna v Hluboké nad Vltavou a tady je její historie:

V roce 1870 zřídil židovský obchodník Philipp Stein v Podskalí továrnu na sudy jako jednu z nejstarších svého druhu v českých zemích. Poněvadž však kněžnu Schwarzenbergovou rušil neustálý hluk doléhající až do zámeckých komnat, přestěhovala se sudárna… Zobrazit více

Borecké cihelny

 Cílem příspěvku je čtenářům představit současnou podobu dvou (resp. tří) bývalých cihelen nedaleko Borku. Všechny dodávaly své výrobky do širokého okolí a samozřejmě poskytovaly i pracovní příležitosti pro obyvatele Borku a Hosína. Surovina pro výrobu se těžila přímo na místě (což vlastně zpětně určovalo polohu cihelny). Dnešní podoba Chyňavské i Nedvědovy cihelny se velmi liší od původní a areály mají jiný účel. Z původního stavu toho zůstalo pouze málo. Historie všech tří bude nastíněna jen stručně, pro detaily doporučuji skvělou knihu Daniela Kováře „Borek 1805-2005. Procházka minulostí obce“. Mimo jiné zde můžeme v podrobných výpisech sledovat obyvatele zdejších cihelen.

stab-kat-1-1827

Mapa z doby 1. republiky M4353, 1:75 000, mapy.opevneni.cz. Vidíme všechny 3 cihelny: nahoře pod Ch. dvorem Nedvědovu (cih.), dole vpravo Chyňavskou (kruh. – zřejmě značící kruhovou pec). Jihozápadně od Nedvědovy cihelny můžeme vidět i objekty bývalé Ondokovy cihelny. Je patrné, že… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister