Zaniklé rybníky a vodní díla

Dva zaniklé rybníčky u Švamberka v k.ú. Ševětín

Součástí katastru městyse Ševětín je malá, dnes zaniklá osada Švamberk. Nedaleko cesty spojující tuto osadu s Drahotěšicemi stojí bývalý ovčín. Poblíž něj se dají dodnes pozorovat zbytky dvou rybníčků. Tyto vodní plochy byly již zakresleny ve stabilním katastru z roku 1828, kdy ale skutečně vznikly se zatím nepodařilo zjistit. Oba dva rybníčky byly v minulosti napájeny bezejmenným potůčkem, který pramení u Vlkova a dodnes zásobuje vodou tzv. „Zabitý rybník“. Další vodu získávaly z plochy bývalé cihelny, dokonce od ní vede dosud malý potůček, jehož průtok z cihelny bylo možné regulovat velkým osikovým kůlem. Menší rybníček ležící pod ovčínem, mohl být doplňován vodou z malé bažiny nad ním. Z této vodoteče zbyla dodnes betonová trubka, nasvědčující, že menší rybníček byl zavodněn ještě ve 20. století. Hráz většího rybníčku je osázena vzrostlými duby a lípami. V místech, kde bychom mohli tušit výpust je dosud patrné kamenné jádro hráze. Vegetace rostoucí… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist