Zabitý rybník

Původ jména tohoto malebného rybníčku, ležícího nedaleko cesty, která spojuje osadu Švamberk s Drahotěšicemi se vypravuje dvěmi pověstmi. Dle první se praví:

Pozdě večer jel panský posel se spěšinou  přes hluboké hvozdy kolem Ševětína. Posel pospíchal jak jen mu to kůň dovoloval. Za doručení zprávy měl slíbenou tučnou odměnu. Byla temná noc, bez svitu měsíce, cestu však posel znal dobře a tudíž si umanul, že pojede zratkou, přes rybníček v lesích. Bohužel, jakmile posel vjel na hráz rybníka, koni se smekla podkova na hladkém kameni a oba spadli do hluboké vody rybníka.  Oba dva našli ráno utopené dřevaři a na památku utonulého posla a koně rybník nazvali Zabitý.

Druhá pověst je spíše moderního ražení, podle které zde byla na sklonku války svedena bitva mezi vojáky ruské a německé vojáky. Vítězní ruští vojáci pak padlé nepřátele naházeli do rybníka a proto se tento rybník jmenuje Zabitý.

Jak patrno, pověsti nevznikaly jen v době černých hodinek či přástkách jako první pověst, ale i v době před padesáti lety. Zvláštností je, že druhá pověst se opírá o skutečnost, že naproti rybníčku byl sovětský tábor. Tím však jakýkoliv reálný základ pro druhou pověst končí.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister