Křížky s letopočtem 1905 na revíru Radonice jako připomínka velkého polomu.

Dne 2.července 1905 snesl se kolem 6. hodiny večerní asi 10 minut trvající cyklon nad revírem radonickým a poněšickým. Příčinou cyklonu byly dvě bouře, které od severu a západu se ženouce, se nad tímto prostorově uzavřeném místě srazily a rozpoutaly cyklonu podobný vichr. Ničivý účinek byl způsoben prudkým nárazem na lesní porosty v ostrém úhlu shora. Střed cyklonu se nalézal mezi silnicí vedoucí z Němčic do Radonic a potokem Loužkem (pozn. nyní Kozlovský potok ).

Okamžitě bylo zničeno asi 300 ha nejlepších porostů. Katastrofě předcházelo delší dobu suché počasí. Půda byla proto tvrdá a pevná, což zavinilo tak značné procento zlomů, většinou byly kmeny přelomeny v 1/3 až ½ celkové délky. Mnohé části porostů byly sehnuty k zemi jako obilná pole po silném dešti, nebyly však vyvráceny. Zde bylo kmenové těleso napjato nad hranici pružnosti. Mimo smrk byly zde zastoupeny ještě sosna, modřín, buk, dub a lípa, větru odporoval nejvíce modřín a lípa.

(Napsáno dle tehdejšího lesního ředitele pana Františka Květa)

Při zpracování tohoto ohromného polomu bylo vytěženo cca 160 000 m3 dřeva, vzniklé holiny byly za velkých obtíží zalesňovány 14 let. Vzhledem k velkému rozsahu prací bylo hned jasné, že nebudou dostačovat možnosti místních dělníků. Proto byli povoláni dřevaři ze všech částí schwarzenberských panství i z dalších částí Rakouska-Uherska. Bydleli přímo v lese v nově postavených dřevěných barácích. Dle vyprávění pamětníků zde pracovali také silně nábožensky založení Chorvaté. Aby nemuseli chodit na bohoslužby do vzdáleného Ševětína nebo Kostelce, sloužili své vlastní mše ( patrně odlišné od místních) u třech křížků, které si sami zhotovili přímo v polomové části radonického lesa.

Křížky mají spodek z hrubě otesané ruly s vysekaným letopočtem 1905. Horní část je litěný kříž s přišroubovanými odlitky, které jsou u každého křížku jiné.

Popis jednotlivých křížků:

  1. Křížek u Pumpácké cesty se nachází cca 2 km od Drahotěšic těsně před rybníčkem Pumpák. V roce 2012 provedl jeho údržbu pan Petr Kotnour z Neplachova.
  2. Křížek v Kroupěnkách se nacházel za mostem přes Líšnický potok na lesní cestě, která začíná těsně před odbočkou silnice do Líšnice. Před pěti lety (společně s křížkem č.3) kompletní rekonstrukci provedla firma Stavoinstal z Týna nad Vltavou. Krátce po vrácení restaurovaného křížku na původní místo byl bohužel zničen nákladním autem, které do něho nacouvalo. Rozpadl se kamenný podstavec a byl zlomen litěný kříž. Doufám, že najdeme někoho, kdo bude schopen křížek opravit z historicky původních částí.
  3. Křížek na křižovatce cest Hřebenská a Mlynářka lze snadno najít na lesní cestě vedoucí na jih od Šímů hajnice ve vzdálenosti asi 1,5 km. Původně, před rekonstrukcí, se nacházel u dnes nepoužívané lesní cesty asi 1 km severovýchodně od nynějšího stanoviště. Protože šlo o opuštěné místo, opravený křížek jsme raději postavili u dvou asfaltových lesních cest hojně používaných lesním personálem i cyklisty. Tento křížek slouží zároveň i jako důležitý orientační bod.
  4. chorva2 chorvat1

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister