Monografie Lhotic-V. část

Obec Lhotice

Ještě za světové války byly Lhotice osadou.

Patřily jako Kolný a Červený Újezdec /Újezd/ k politické obci Velechvínu od roku 1785, kdy zřízeny katastrální obce

Po válce k žádosti obce výnosem zemské správy politické ze dne 15. července 1919 čís. 240.733 staly se Lhotice samostatnou obcí; stejně i Červ. Újezdec a později r. 1924 i Kolný

Důvodem rozdělení byla velká vzdálenost Velechvína a poměry správní.

 

Dle urbáře z r. 1677 patřily Lhotice k rychtě Dobřejovické

V roce 1738-1775 konalo ze Lhotic

5 sedláků po 3 dnech týdně roboty tažné

6 ———-po 3 ————————ruční

5 sedláků a chalupníků 14 dnů roboty letní

 

V roce 1785 odděleny Lhotice od rychty Dobřejovické a připojeny ke katastrální obci a Rychtě ve Velechvínu s Červ. Újezdcem a Kolným.

 

Lhotice měly:

Kol Roku 1400: 9 osedlých statků—–90 obyvatel

————-1500: 6————————40————-

————-1598: 12———————–80————-

————-1654: 11———————–50————-

————-1714: 11———————–72————-

————-1070: 14———————–140————

————-1804: 28———————–212————

————-1843: 28———————–219————

————-1870: 27———————–187————

————-1886: 38———————–256————

————-1890: 41———————–222————

————-1921: 42———————–215————

————-1930: 42 (bez 4.)————-212————

 

Katastr obce Lhotic měří 520 ha

Obec má 63 ha pozemků, obecní chudobinec s obecní kovárnou č. 22, obecní domek čís. 16., při němž je hasičská kolna na stříkačku a obecní mostní váha.

 

Sbor dobrovolných hasičů založen r. 1922 s 22 členy

téhož roku koupena stříkačka

 

Berním úřadem a okres. soudem patří Lhotice do Lišova (kde do r. 1928 byl i samostatný okres)

 

V obci mimo přirážky obecní vybírá se nápojová dávka 8 Kč z jednoho hl.

 

Elektrisace provedena v roce 1926 nákladem 74.693 Kč (družstvo místní) Subvence státní obdrženo 28.680 Kč.

 

4./7. 1929-k večeru veliká vichřice.

 

 

Dolování

Na jaře r. 1931 otevřeny ve Lhoticích doly na antracit

Kopáno na 3 místech a hlavní důl zařízen na pozemku p. Ondoka směrem ke Kolnému.

Dolování provádí p. inspektor Bohumil Matějka z Prahy.

V roce 1931 pracovalo zde 60 havířů s dozorcem p. Pauknerem.

 

Nejdříve zkoušeno kopání na pozemku Jos. Cirhana č. 4. —-pod Brtí,

pak —————-Jana Kaňky č. 2.—–v Hájku

a —————–Václava Ondoku č. 8.-na Novinkách

Na pozemku Václ. Ondoka zřízen Důl. Těžná jáma vedena šikmo dolů a v roce 1932 kopáno již v hloubce 60 m. Chodby (štoly) vedeny dvěma směry po dvou nad sebou vždy ve výšce 20 m

Důl tento nazván: Těžařstvo sv. Mikuláše.

V roce 1932 prodáván antracit :I. třída……….40 Kč

II——………..32–

III.—-………..20–(toto bylo s kamením)

IV.–(mour)…12– (pro cihelny)

 

V roce 1932 začala kopati fa Štěrková uhlí v lese p. Kaňky na Medvědíkách. Antracit nalezen tam též. Kopání však brzy zastaveno.

V roce 1933 zřízena/postavena třídička antracitu, začat nový důl při silnici ke Kolnému.

V prvním dolu jsou 200 m hluboko. V roce 1933 pracovalo 120 havířů.

V roce 1934 změněna firma dolů na tuto firmu: ,,Antracitové doly-kontinentální průmyslová obchodní akciová společnost“.

 

V roce 1935 prodáván antracit ve Lhoticích přímo na dole:

Ořech I. / velikost 50-85 m/m—1q=35 Kč

——- II. ———- 35-50 m/m—1q–37 —

—— II.b ———- 25-35 m/m—1q–36 —

——- III. ——— 15-25 m/m—1q–27 —

——- IV. ———- 8-15 m/m—-1q–22 —

Hrách       ———- 4-8m/m——-1q–10—

moury      ———- 0-4m/m ——1q–6 —

Proplástek ————————–1q–10 —

 

Druhy prané vodou:

Ořech IV. —————————-1q–24 Kč

Hrách        —————————-1q–12 —

 

 

Odhalení pomníku padlým vojínům.

Dne 2. června 1935 konala se ve Lhoticích slavnost odhalení a posvěcení pomníku padlým 7 vojínům ve světové válce.

O postavení pomníku největší zásluhu měla místní Národní Pošumavská jednota se svým přednostou Holešem, naddůlním ve Lhoticích.

Pomník zhotovil p. František Prokop z Čes. Budějovic za 2.600 Kč;

Na tento obnos vynesla sbírka po občanech 400 Kč, Schwarcenberský velkostatek dal dříví na ohrožení zahrádky kol pomníku a ostatní hradila Pošumavská jednota z výnosu divadel a taneč. zábav.

Pomník vysvětil p. P. Antonín Hála, vikář v Hosíně, slavnostní řeč pronesl p. JuDr. Beran z Čes. Budějovic, vhodné básně přednesly místní děti Jan Rousek a Jiřina Čermínová a dcera naddůlního Věra Holešová.

Slavnosti odhalení zúčastnili se: Legionáři, místní hasiči a horníci a mnoho obecenstva z okolních vesnic.

 

dscn2691

pomník padlých

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister