Úvod

Vítáme Vás na našich stránkách zabývající se historií mikroregionu, který jsme si sami vymysleli a vytyčili. Nedrží se žádných geografických hranic, vodotečí ani etnograficky rozdílných míst. Slouží pouze zájemcům o historii podle nás opomíjeného regionu.

Pokud máte nějaké připomínky, náměty, či chcete okomentovat uveřejněné články, napište nám prosím do návštěvní knihy. Tyto stránky se budou postupně rozšiřovat, tak aby uspokojily každého badatele našeho regionu…clipboard0111

Veškeré materiály na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu autorů článků. Je zakázáno jakoukoli část jakkoli reprodukovat kromě kopií pro vlastní potřebu a kopií pro třetí stranu s uvedením zdroje (nikoli ale pro komerční využití).

Vyzýváme zájemce o historii, historiky a amatérské badatele z regionu severního Českobudějovicka, kteří by byli ochotni podílet se na tvorbě těchto stránek, nechť se laskavě ozvou na tento e-mail: severniceskobudejovicko@seznam.cz

Nabízíme v rámci sledovaného mikroregionu spolupráci s obecními úřady, občanskými sdruženími a dalšími subjekty ohledně výměny webových odkazů, pomoci s tvorbou historických článků na obecní webové stránky, do zpravodajů a vlastivědných publikací, dále pomoc s návrhy naučných stezek, vlastivědnými přednáškami a podobně. image002

Stránky byly založeny 28.8.2010.

Přehled připravovaných článků: kronikáři a archeologie, Osud kolaborantů v severním Českobudějovicku, Vzpomínky na rok 1968, očima dětí, architektonické památky a jejich historie:kovárny, mlýny, staré hostince, řemesla našich předků.

Připravujeme sérii článků o akci Kulak a vzniku JZD, proto hledáme pamětníky, znáte-li někoho kdo by se s námi podělil o svůj příběh, fotografie či dokumenty neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese: hieke.katka@seznam.cz.

Výzva: Obracíme se na naše čtenáře s prosbou, v poslední době se zaměřujeme na opravy stávajících a obnovu zaniklých křížů.Máte – li nějaký vyřazený kříž doma, můžete nám jej věnovat. Poslouží dobré věci a naše krajina bude mít ráz takový jako před 50. lety.

Nejnovější příspěvky

Václav Hořejší, letec RAF ve 2. světové válce, ševětínský rodák

Narodil se 7.2.1915 jako pátý ze šesti sourozenců v Ševětíně č. 64. Otec truhlář, matka velmi brzy zemřela. O sourozence, domácnost a malé hospodářství se starala spolu s otcem především nejstarší Anna, provdaná Marková. Pak převzala její roli nejmladší Růžena. Bratr Josef po maturitě pracoval na poště, posléze jako ředitel v Kolíně. Další bratr Vojtěch byl poštovním tajemníkem na nádražní poště v Č. Budějovicích, kde byl spolu se skupinou spolupracovníků zatčen. Zahynul v r. 1942 v Osvětimi, připomínán je na seznamu obětí nacismu ne desce v průčelí nádražní pošty v Č. Budějovicích (dodnes fungující pošta č. 1 na Nádražní ulici v Českých Budějovicích – pozn. autorka). Další bratr Jan pracoval s otcem jako truhlář. Za 2. světové války byli spolu s otcem a sestrou Růženou internováni jako příslušníci rodiny nepřítele Říše.

Václav po maturitě na reálce vystudoval v letech 1935 – 37 vojenskou akademii v Hranicích a sloužil jako dělostřelecký… Zobrazit více

Rok 1968 ve vzpomínkách paní Anny Dušákové z Dolního Bukovska 25. 2. 2013

Moje matka Anna Dušáková, nar. 27.3.1945,  pracovala v letech 1962-1971 u ČSAD V Českých Budějovicích jako průvodčí v autobuse na lince Dolní Bukovsko-České Budějovice. Toto jsou její autentické zážitky.

22.srpen 1968
Ráno jsme vyjížděli z Bukovska do Budějovic ve 4.30. V autobuse bylo veselo, jako vždycky, tak brzo ráno nikdo neposlouchal rádio. Na zastávce v Drahotěšicích nastoupil mezi dalšími cestujícími i pan Toužimský, který nám řekl, že nás obsadili Rusové. V autobuse všechno ztichlo a nejdřív to vypadalo jako legrace. Drahotěšičtí nastupovali později, tak měli možnost si ráno chvíli pustit rádio, tak věděli, co se stalo. Teď jsme v autobuse všichni nahlas uvažovali o tom, proč nás vlastně přepadli. Pan Toužimský řekl, že v rádiu mluvili o jakési kontrarevoluci a že sem Rusové přijeli „udělat pořádek“, přitom tady se nic nedělo a byl tu klid. Když jsme přijeli na konečnou do Budějovic, tam už byla na nádraží puštěná televize… Zobrazit více

Vzpomínky paní Růnové

 Narodila jsem se ve Staňkově v Chlumu u Třeboně a žila tam se svými rodiči a sourozenci, začíná své vyprávění paní Růnová. Na Hlubokou jsem přišla asi před 65 lety. To už jsem byla vdaná, první dceři bylo asi 10 měsíců. Můj muž byl elektrikář, pracoval na hlubockém elektrotechnickém učilišti na internátě. Bydleli jsme u kapličky v Zámostí, tam se nám narodily další dvě dcery. Když byly větší, šla jsem do práce.

Pracovala jsem v restauraci Podhrad, v kuchyni, je to už dlouho, dobrých 30 let. Byli tam tehdy samí dobří a milí lidé. Znala jsem pana Řádu i jeho ženu, pana Peleckého, pana Dvořáka, paní Ouškovou, paní Piskačovou a další… Moc ráda na tu dobu vzpomínám.
Pracovala jsem tam do svých 50 let, pak jsem chvíli žila u dcery v Miličíně, a nakonec jsem se vrátila zase na Hlubokou. Teď už bydlím tři… Zobrazit více

Vzpomínky pana Františka Marka

 Jedná se o vzpomínky pana Františka, který později zakoupil mlýn v Levíně v roce 1946. Tyto zápisky končí na začátku 20. let, kdy byl zaměstnán u železnice jako psunovač a posléze jako průvodčí nejprve nákladních vlaků a posléze i vlaků osobních. Pojednává v nich o osudech celé jeho rodiny, především pak jeho bratří, kteří se jako vojáci rakousko – uherské armády účastnili bojů první světové války především na východní a jižní frontě.

Psáno v Českých Budějovicích 15.4.1968

 

-1-

 

 

Moji drazí,

zde vás chci seznámit s mým životopisem, od samého mládí až do nynější doby, kdy se dožívám 73 let svého věku.

 

Již jsem vám vyprávěl ústně něco o sobě, ale to bylo malé procento, které si nemůžete pamatovati. Po létech, po přečtení si oživíte, jak se dříve žilo, co se událo za tolik uběhnutých let, za kterou tu dobu přešly dvě války, ve kterých museli… Zobrazit více

Vzpomínky Josefa Šimsy

Jedná se o vzpomínky pana Josefa Šimsy, jehož dcera Bětuška se před druhou světovou válkou provdala za Jaroslava Steinochera, mlynáře, který rok po druhé světové válce zakoupil mlýn v Levíně, o němž pojednává článek v rubrice Mlýny.

Opět jsou tyto vzpomínky připojeny k tomuto shrnutí jako textový dokument.

Vzpomínky mého dědečka. Josefa ŠIMSY.
Narozeného 23.5.1870 v Buzicích u Blatné, které začal psát v roce 1943 v Tříklasovicích
Nehodlám psát literární dílo ani paměti jako sedlák Dlask, který měl určité vzdělání a velkou
selskou moudrost. Chci pouze svým dětem, příštím pokolením, zanechati památku a sice přehled o
mém životě a též současně přehled o tom, jak žili Češi v cizině, jak se tam dostali a hlavně jak tam
ve všech věcech vynikli, že byli prostě vzorem.
Sám pocházím z chudé rodiny. Bylo nás 10 dětí, pět synů a pět dcer. Můj otec, jako syn ze statku o
120 strychách ve Střížovicích… Zobrazit více

Nejmenovaný pamětník z Podolí I

Vzpomínky na setkání s německými a ruskými vojáky:

Na konci války mi tloukli na dveře statku němečtí vojáci. Když jsem vyšel ven, stálo tam asi 25 esesáků oblečených ve flekatých maskáčích. Všichni měli na hlavách čepice-lodičky, jen jeden brigadýrku. Ten ke mně přišel a dobrou češtinou mne poprosil zda bych jim nedal trochu vody. Pocházel prý odněkud z Chebu. Měl jsem z nich strach, tak jsem jim vodu donesl. Velitel poděkoval a požádal mne zda by mohli přespat v mé zahradě v jabloňovém sadu. Samozřejmě jsem raději nic nenamítal, pak za mnou velitel přišel znovu s tím, že už čtyři dny nic nejedli a jestli bych neměl pro ně nějaké jídlo. Zrovna jsme pekli, tak jsem jim přinesl chléb, máslo a kus špeku. Ráno přišel velitel před odchodem znovu a dával mi hrst zlatých prstenů. Protože to byli esesmané, hned mne napadlo, že ty prsteny jsou určitě po nějakých zavražděných… Zobrazit více

Vzpomínky paní Vaňkové z vyprávění její maminky

Uprchlý vězeň

Matka paní Vaňkové se vracela s ní jako s holčičkou k Vitínu. Když byly v místě dnešního mostu přes dnešní rychlostní silnici E55, otočily se a uviděly na kraji cesty muže v pruhovaném munduru jak držel v puse nalezenou kost a žvýkal ji. Protože nevěděly, zda nejde o vraha nebo o politického vězně, nechaly na cestě pouze krajíc chleba, aby ho našel a odešly rychle domů.

Vzpomínky Josefa Bartuška, Veselí nad Lužnicí

Moje setkání s Rudou armádou:

Úvod:

Narodil jsem se ve Veselí nad Lužnicí, kde jsem potom bydlel i pracoval. Jedna z mých nejmilejších vzpomínek patří setkání s vojáky Sovětské armády v květnu 1945. Bylo to 9. května v odpoledních hodinách, kdy bylo město osvobozeno vstupem vojenského oddílu poručíka Jakova Legela. Krátce potom přijížděla všemi směry Rudá armáda vojenskými bojovými vozy, pěšky a nejvíce jich do Veselí nad Lužnicí přijelo na koních. Sovětští se ve městě ubytovali podle volných objektů, hospodářských stavení a živností. V té době jsem pracoval, to již od roku 1942, u soukromé firmy kováře a podkováře. Sovětští vozatajové a jízdní velitelé potřebovali služby kovářské, zvláštně pak podkovářské. Pracovní rytmus šestidenního pracovního týdne se tak rozšířil o jejich časté návštěvy. Kovárna byla zařízena jako manufaktura, všechno ruční práce – kovadlina – měch – oheň – svěrák – vrtačka a vrtáky. V kovárně nebyla elektřina a voda se musela… Zobrazit více

Vybrané pověsti z mikroregionu severní Českobudějovicko – Ševětínsko

U Prokšů

Dnes již zanikající statek uprostřed luk nedaleko Ševětína. Obezděná dřevěnice, zvolna rozpadající se hospodářské budovy a zaplevelený sad, kdo by si pomyslel, že ještě před pár lety zde bučely krávy…Dnes je místo ponuré a pověsti o jeho minulosti také. Bylo to v 18. století, kdy naši usedlost obklopovaly rybníky a statek byl baštou spadající pod správu církevní. Na baště bydlel starý baštýř a jeho jediná dcera, na kterou se po smrti ženy upnul. Údajně se mělo jednat o velice líbeznou slečnu, za kterou se scházeli mládenci z okolí. Měli ovšem smůlu, jelikož baštýř byl vypočítavý otec, který svou dceru chtěl výhodně provdat…Proto jakmile se v okolí objevil nějaký jinoch, hnal jej bejkovcem či vytaseným tesákem přes meze až k Ševětínu…Postupně takto odpadali zájemci, kteří vsadili na méně vnadné, o to však dostupnější dívky. Překvapením pro baštýře byl jeden mladík, dnes neznámého jména, který i přes mnohé výprasky, zlámané… Zobrazit více

Menu

Nejnovější komentáře

    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister