Pamětní deska Vojtěcha Smrže ve Vlkově

Pamětní deska ve Vlkově u Ševětína je krásnou a důstojnou vzpomínkou na rodáka z našeho regionu. Vojtěch Smrž se narodil ve Vlkově 17.1.1882 a byl uzenářem. Během světové války narukoval k 29. zem.p.pl.  a 12. 9. 1914 padl na východní frontě u Ravy Ruské do zajetí a odtud 20.8.1917 vstoupil do československých legií, kde mu bylo mu přiděleno osobní číslo 31215 a hodnost vojína. Padl 4. července 1918 u Nikolska Ussurijského, kde byl i pohřben. Pamětní deska mu byla věnována 14. května 1938, Tato akce měla i za účel  podpořit bojového ducha národa, jelikož byla osazena v době předmnichovské. Za války byla sejmuta a pečlivě uschována a tím se nám dodnes zachovala.

Samotné osazení desky je popsáno v kronice  obce Ševětín:

„Všechny korporace ze Ševětína oslavily dvacáté výročí republiky zasazením pamětní desky padlému ruskému legionáři Vojtěchu Smržovi na rodném domě ve Vlkově. Oslava ta konána dne 14. května 1938. Účast na ní bralo kromě legionářů a vojska asi 500(0?)civilních obyvatelů, kteří ze širokého okolí přišli a uctili památku v cizině pochovaného mrtvého krajana.“

Opis pamětní desky:

„Vojtěch Smrž – ruský legionář II střeleckého slezského pluku, padl za svobodu vlasti u Nikolska Ussurijského 4. července 1918“.

SOkA České Budějovice, Pamětní kniha obce Ševětín, 1923 – 1981, B2052, s. 61

obr. 1 rodný dům Vojtěcha Smrže

obr. 2 detail desky,

obě fotografie autor příspěvku

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister