Kamenné mosty

Dva kamenné mostky v Hůrkách

Hůrecké kamenné silniční mostky o jednom oblouku, byly vybudovány pravděpodobně v první polovině 19. století. Bohužel jsou oba vystaveny vysoké zátěži od projíždějích těžkých aut a zemědělské techniky.

1)  GPS:49°1’59.027″N, 14°38’41.428″E

dscn4137

1--mostek

2) GPS:49°1’52.188″N, 14°38’8.381″E

dscn4156

2--mostek

 

 

 

 
Mapový Podklad: http://kontaminace.cenia.cz/, umístění mostků je vyznačeno červenými kruhy

Kamenný můstek ve Vlkově,okr. Č.B. (kat. Vlkov)

Zachovalý kamenný můstek s horní kamennou deskou, původně pravděpodobně jednoobloukový ( nahrazeno betonovou trubkou), pochází pravděpodobně z 19. století. Dodnes odvádí vodu z polí od hájovny „U Petra“ směrem ke statku „U Jirků“. Tento můstek je značně zarostlý a kromě zájmu turistů unikl i kartografům, proto jeho zaměření je spíše orientační.

GPS: 49°6’51.300″N 14°31’35.979″E

vlkov

dva-kamenne-patniky-s-otvory-pro-zabradli-nad-mostem

kamenny-mustek-ve-vlkove

Dva kamenné mostky

Můstky přes Hůrecký potok za Levínským mlýnem. Potok odvádí vodu z náhonu.

GPS: 49°2’1.247″N, 14°36’36.557″E -pouze orientačně

dscn3724

dscn3896

mustky

Kamenný můstek v Hněvkovickém lese(kat. Třitim) okr. České Budějovice

Kamenný jednobloukový můstek nedaleko současné lesní komunikace v Hněvkovickém lese v poloze „Nad rybníkem“. Zásluhou přeložení lesní asfaltové komunikace západněji, došlo k jeho záchraně, zvláště před těžkou technikou. Pod můstkem je dno potoka vyloženo lomovým kamenem. Nejlépe patrný je můstek v zimě, v létě se utápí v okolní vegetaci.

GPS: 49°11’6.820″N, 14°27’59.230″E ( přibližné)

222

535

tritim

Kamenný mostek Purkarec

Kamenný jednoobloukový mostek, který stojí na bývalé cestě z Purkarce na Malou Stranu.  Velmi dobře zachovalý můstek, byl postavený pravděpopobně v 19. století. Jelikož opět unikl pozornosti kartografů, jeho zaměření je spíše orientační

GPS:49°7’38.799″N, 14°27’9.749″Emostek-purkarec

Kamenný mostek v Poněšické oboře

Torzo kamenného mostu z lomového kamene, které se nachází v Poněšické oboře. Tento můstek stával na kdysi frekventované cestě z Vlkova do Poněšic. Jelikož se mostek nachází v dezolátním stavu, lze jen těžko určit jakým způsobem byl stavebně řešen průtok vody.

GPS:49°6’23.032″N, 14°30’45.439″E (orientační)

Upozornění: Mostek se nachází v areálu uzavřené honitby ministerstva zemědělství a je zde proto zákaz mimo vyznačené trasy.

mostek-jirni-strana

mustek-severni-strana

Kamenný mostek u Býšova

Kamenný most se nachází v blízkosti tvrze Býšov, umístěný do tělesa hráze. Jedná se o prostý jednoobloukový most, tvořený lomovým kamenem. Pravděpodobně původně sloužil jako přepad rybníka Starý. V současnosti okolí mostu hyzdí černá skládka a také jej ovlivňuje místní pozemní komunikace, která přes něj vede.

GPS: 49.1594153N, 14.4004275E

 

Kamenný mostek Libochová

Kamenný jednobloukový most nad potokem Libochová v blízkosti bývalého kamenolomu na trase Vitín – Chotýčany. Bez jakéhokoliv povšimnutí se zde nachází tato památka. Při rozšiřování silnice na východní stranu došlo i k rozšíření mostu. Na straně západní je most v původním stavu, ovšem s nově osazeným zábradlím a omítnutou vnější stranou.

GPS: 49.0797622N, 14.5366828Elibochovka1

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister