Třeboňsko

Jubilejní kameny 1928 v okolí Třeboně

   Každý rok si 28. říjen  připomínáme jako datum vzniku samostatného Československého státu. Oslavy které toto výročí mají připomínat se stávají poslední dobou více méně jen formální a akcí pořadaných obecními a městskými úřady se v ten den účastní stále méně lidí.  Během už skoro sto letého trvání naší samostatnosti tomu tak ale, nebylo vždy. Chtěl bych tímto příspěvkem připomenout rok 1928, kdy se s velikou pompou slavilo 10 výročí založení republiky. Krom velkolepých vojenských přehlídek, koncertů, výstav a schromáždění lidu na náměstích a u pomníků padlých z Velké války se uskutečnila velmi prospěšná akce, která nám toto výročí připomíná i v součastnosti. Jedná se o tak zvané pamětní kameny, které můžeme ještě dnes při troše pozornosti nacházet v okolních lesích, třeba při našich cyklovýletech. Jubilejní kameny byly součástí tehdy zakládaných jubilejních hájů. Už 15. února 1928 vydalo Ústředí řiditelství státních lesů a statků v Praze závazný… Zobrazit více

Tomáš Podruh aneb život jednoho legionáře a odbojáře z Třeboně

Tomáš Podruh se narodil 15. prosince 1896 v Třeboni, kde také vystudoval klasické gymnázium. Za první světové války narukoval jako voják rakousko – uherské armády. Působil u dělostřelectva, kde získal hodnost podplukovníka. V roce 1916 upadl do ruského zajetí a 28. července 1917 se přihlásil k československým legiím. I zde působil u dělostřelectva v rámci 7. pěšího pluku. Domů se vrátil v roce 1920 v hodnosti nadporučíka a u armády zůstal i v meziválečném období. V rámci československé armády působil u 105. dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích. V polovině 20. let se dostal do výcvikového oddělení Ministerstva národní obrany (dále jem MNO), ovšem v roce 1927 se vrací ke 105. pluku v hodnosti štábního kapitána.

Ve 30. letech se opět vrací do Prahy. Nejpve již jako podplukovník opět k výcvikovému oddělení MNO a od roku 1932 působí jako velitel dělostřeleckého oddílu 101. pluku v Praze- Motole. V polovině 30. let… Zobrazit více

Pozdravujte ode mne Třeboň – František Adam + 26. 6. 1942

 Projdou kolem stovky lidí denně, ale asi jen málokdo si uvědomí, jaký osud potkal člověka, kterého připomíná stručný nápis na pamětní desce umístněné vedle vchodu do lázní Berta. „František Adam, starosta města, zasloužil se o postavení lázní.“

Pan František Adam se narodil 23.12.1881 v Mladé Boleslavi, stejně jako jeho manželka Františka (* 15.1.1887 ). Získal zde vzdělání a ještě před vypuknutím první světové války vystudoval obor dentista. Jako poddůstojník rakousko-uherské armády se účastní bojů na ruské frontě. Je zde zajat a asi v roce 1917 se stává příslušníkem čs.legií. Domů se vrací jako většina legionářů v roce 1920. Někdy na počátku 30. let se objevuje s rodinou v Třeboni a zřizuje si na náměstí v domě p. Kölnera zubní technický ateliér. Okamžitě se zapojuje do veřejného a politického života města a velmi rychle si buduje pověst odborníka a obětavého člověka. Stává se členem městského zastupitelstva a také obětavě pracuje… Zobrazit více

Heydrichiáda – stanné právo 27.5.1942 – 2.7.1942. v Třeboni

 

Motto: Nikdo nezemřel, dokud na něj někdo vzpomíná..

 

Uplynulo už bezmála 70 let od nejtragičtějšího období v českých novodobých dějinách- vyhlášení stanného práva na území Protektorátu Čechy a Morava poté, co byl spáchán atentát na Reinharda Heydricha. Na příkaz Hitlera měla být odplata na českém lidu hrozná a taky taková byla. Nebyl to jen osud Lidic a Ležáků, ale také „ vymazání „ celých českých rodin. Chtěl bych tímto článkem vzpomenout na ty třeboňské občany, kteří patřili mezi několik tisíc obětí z řad těch nejlepších, které český národ musel obětovat..

Na třeboňském hřbitově sv. Alžběty po pravé straně od hlavní cesty stojí monumentální sloup, který nám má připomenout tragický osud rodiny Slavíčkovy. Jedná se jen o symbolický hrob, neboť ostatky těchto čtyř statečných lidí byly spáleny v koncentračním táboře Mauthausen. Pan JUDr. František Slavíček pocházel z Hosína a paní, rozená Smrčková, z Třeboně.… Zobrazit více

Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni IV.část

23.května 1945

8.25     Pan Josef Lekavý potřebuje 2 obuvnické pomocníky, poněvadž koná práce pro ruskou armádu. Sděluje, že jest v městě několik volných, které by mohli býti povoláni. Jako Herda Bohouš a Moravec Antonín.

9.10     Pan Nebáznivý, hostinský žádá, abychom rozhlasem povolali do práce k němu Marii Bečvářovou z Tř. a Věru Koudelkovou ze Stříbrce, aby ihned nastoupily do práce.

9.25     Paní Marie Vopelková Tř. II/74 žádá MNV, aby jí přidělil mandl po internované Berty Dohnalové.

9.40     Koně se přidělují pouze žadatelům z obcí politického okresu Tř. Platno od 22.V. 1945 podle prohlášení p. ndpor. Kučery.

9.45     Profesor Vladimír Fuxa t.č. Stráž n. Nežárkou žádá o přidělení bytu z důvodů služebních.

9.50     Žádost o výměnu bytu podává pan Matěj Litvan, obuvník v Tř. Žádost odůvodňuje velmi… Zobrazit více

Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni III.část

17.května 1945

 

8.30     Pan rada Bezděk  z Nového dvora sděluje, že dnes opět obdržel včerejších 26 lidí ze zámku na sušení sena, ale bez stráží. Poněvadž za lidi nemůže brát zodpovědnost, žádá o vyslání stráže M.N.V. Pan plk. Körner poslal tam stráž. Stravování zajatcům musí býti provedeno zámkem.

8.40     Žádost o přidělení bytu podal p. Karel Bláha, zaměstnanec ČSD Tř. II. čp. 125

Dále sl.Nataša Fedetová, tlumočnice ruského jazyka Tř. II. čp. 125

8.45     Pro firmu Fák uvolněni 4 zajatci pro skládání z vagonů na nádraží, vyřízeno a poukázáni.           Rákosník

9.10     Dáno povolení, aby dosavadní zaměstnankyně  fy Schwarz v Tř. sl. Božena Najdrová mohla opustit dosavadní místo a nastoupila zaměstnání v Praze u „Bílé labutě“. Povolení písemné vydáno  p.… Zobrazit více

Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni II.část

 

13.května

1.50     Pořád. služ. TŘ hlásí, že v předešlém případě bylo zjištěno, že několik SS využilo průjezd odbočivších 4 aut do Majdaleny a školu, usedlost Kukačky a u poruč. Šefčíka zlomili pušku. Žádné ztráty.

8.10     Byli určeni 2 trestanci k zakopání koňské zdechliny z vily p. Pou..(?)    Rákosník

9.20     Velitel  hasičů má se dostavit do kasáren k převzetí  nalezených hasičských potřeb.                                          Rákosník

9.50     Strážmistr Skřenka ihned na četnickou stanici – vyhlásit rozhlasem. Vyřízeno.

Dr. Vlach žádá o seznam členů M.N.V. pro okres. N.V.- ráno bude odevzdán na… Zobrazit více

Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni I.část

7.května 1945

S četnictvem bylo projednáno ustanovení spojek. Tyto osoby musí býti bývalí vojáci. Budiž podán návrh (jmenný) osob z nichž si četnictvo vybere. Provedl Jelínek a seznam předal četnictvu.

15.15   Ředitel státních lesů žádá telef..  Pan Kofrstein žádal jmenovaného řed. O přidělení bytu ve vile Sládkově u nádraží. Ježto byl se svou žádostí odmítnut, žádá o intervenci NV. Vyřízení: sděleno, že naříz.  o přidělování bytů se nevztahují na byty naturální a tudíž do kompetence NV.

16.10   OV , předsedovi Kostečkovi hlášeno,  že ve Stráži na rozkaz SS byli všichni muži komandování na náměstí.Hlášení  podáno  podle zprávy z Rožmb. Elektrárny.

16.15   Hlášeno předs. Kostečkovi , že ve Stráži  bylo obyvatelstvo vyzváno k odevzdání  zbraní.

16.17   Okres (p. Zach) upozorňuje, že v blízkosti  Kasáren se zdržuje mnoho lidí a že je (dle sdělení Papáčka)… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister