Hmotné pozůstatky po Dráze císaře Františka Josefa I. u Chotýčan

příspěvek popisuje zajímavou rekonstrukci okolí tratě  od V.Tomse

Na podzim, v říjnu roku 1871, proběhla po celé zamýšlené trase budoucí železnice teprv politická pochůzka. Na nové trati měly být zřízeny pouze dvě stanice – Zámostí, Ševětín a dvě zastávky –Chotýčany (Schmiedgraben) a Dynín. Postaveno mělo být 22 přízemních strážních domků, v každé zastávce jeden dvojitý a v obou stanicích mimo strážních domků ještě návěstní stanoviště. Stanice měly být propojeny Morseovo elektrickým telegrafem a jednotlivé strážní domky a stanoviště zvonkovými návěstmi. Při stavbě trati se předpokládalo zhotovit 40 náspů s výškou od 1 do 14 sáhů v délce 5 700 sáhů, vyhloubit 34 zářezů s hloubkou od 1 do 11 sáhů v délce 4 900 sáhů a provést terénní vyrovnání v délce 9 193 sáhů. Při těchto zemních pracích mělo být odtěženo asi 147 000 kubických sáhů skal a zeminy. Zároveň mělo být vybudováno 103 mostků a propustků, 52 železničních přejezdů, 27 podjezdů a 7 nadjezdů pro silnice a cesty. Plánované vybavení jednotlivých stanic a zastávek na trati Budějovice – Veselí bylo následující:
Stanice Zámostí – přijímací budova, skladiště zboží, nakládací rampa, veřejné WC, studna, strážní domek, návěstní stanoviště a kůlna pro uhlí. Zastávka Schmiedgraben (Chotýčany) – dvojitý strážní domek plnící funkci přijímací budovy, veřejné WC a studna. Stanice Ševětín – přijímací budova, vodojem, kůlna pro uhlí, skladiště zboží, nakládací rampa, dva vodní jeřáby s příslušnými čistícími kanály, veřejné WC, studna, strážní domek, návěstní stanoviště a
točna. Zastávka Dynín – stejně jako v zastávce Chotýčany. V sobotu 8. srpna 1874 byla s měsíčním zpožděním způsobeným silnými dešti a následnými sesuvy půdy slavnostně a za účasti ministra obchodu Aloyse Czedika předána k užívání 36,903 km dlouhá spojovací dráha Budějovice – Veselí (Veselí nad Lužnicí). Od té doby mají Č.
Budějovice přímé železniční spojení s Prahou. Kolaudace tétospojovací dráhy proběhla v období od 12. 10. 1874 do 3. 11. 1874 po intervenci c.k. Generální inspekce rakouských drah za účasti stavitelů Haudka a Neubauera spolu s orgány stavebního úřadu.

Zdroj: Výroční zprávy k. k. priv. Kaiser Franz Josef – Bahn

Poděkování: autor děkuje panu J.Viktorovi za věcné připomínky a poskytnutí zdroje.

Úsek Dobřejovice – Chotýčany byl citlivě upraven a zrekonstruován místním kronikářem a milovníkem železnice, Viktorem Tomsem, který bydlí v Chotýčanech. Jedná se o individuální přístup jednotlivce, který ve svém volnu a na vlastní náklady zachránil kus naší historie.

K celému areálu nevede žádná značená trasa, nejjednosuší je nechat vozidlo v Chotýčanech na návsi a dojít pěšky k hradlu Dobřejovice, odtud se pak vydat podél tratě směr nádraží Chotýčany, odkud není problém dojít zpět k vozu. Cesta podél trati je dobře schůdná a mohou ji absolvovat i méně zdatní výletníci.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister