Měřící zařízení z roku 1908 u Bošileckého rybníka

 V tomto příspěvku si přiblížíme malý,ale zajímavý doplněk hráze Bošileckého rybníka. Nejprve si připomene historii tohoto vodního díla. Bošilecký rybník je připomínán v písemných pramenech již ve 14. století a tím se řadí mezi naše nejstarší rybníky. Během husitských válek zpustnul,ale již v roce 1430 byl opět obnoven. Na základě smlouvy mezi Janem z Rožmberka a Janem Malovcem z Pacova, který osadil rybník rybami. Roku 1520 byl tento rybník propojen s rybniční soustavou pomocí Zlaté stoky. Jelikož okolí rybníka je velmi úrodné, býval rybník často letněn, tzn., že byl ponechán vypušteným bez vody a ponechán zatravnění. Na takto zarostlé půdě byl pasený dobytek vsí Bošilce a Dynína. Jelikož nebyla vrchností vytyčena hranice mezi územím zmíněných obcí, docházelo k častým šarvátkám, které se vyřešilo osázením hraničními kameny na dně rybníka. Rybník byl násilím vypuštěný během třicetileté války, avšak byl brzy obnoven. V 19. století bylo majiteli panství uvažováno o přeměně celého rybníka v polnosti, zakrátko bylo od tohto rozhodnutí upuštěno. Nyní zpět k našemu zařízení.  Dle zákona o normalizaci vodních ploch byl u hráze rybníka v roce 1908 osazen kovový sloup s vyznačením maximální přípustné hladiny rybníka. Pokud bylo toto měřidlo pod vodou, hrozilo zaplavení okolních pozemků s čímž přicházelo na řadu i odškodnění. Tento kámen s nedlouhým železem můžeme dodnes spatřit u výpusti rybníka v blízkosti přepadu. Toto důmyslné a nenákladné zařízení místním lidem, mnohdy zachránilo úrodu a sami měli vlastní kontrolu nad stavem vody v rybníce.

GPS:49.1485697°N, 14.6530322°E

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister