Ohrožené kamenné památky v regionu severní Českobudějovicko

Mezi nejvíce ohrožené památky patří kamenné hraniční kameny. Jejich zpracování a vcelku snadná přenositelnost z nich činí oblíbený skalkový artikl. Je smutné, že tento krajinotvorný prvek z naší krajiny mizí. Historická hodnota těchto artefaktů je nesmírná, pokud si uvědomíme, že mnohé dodnes zachované hraničníky pocházejí ze 17. století. V našem mikroregionu můžeme spojovat jejich vznik se šlechtickým rodem Schwarzenbergerů, kteří si tímto způsobem vytyčovali svojí pozemkovou hranici. Jiné a starší se buď nezachovaly a nebo byli již přeneseny na jiná místa. Několik příkladů, kat. Ševětína v 90. letech tři schwarzenberské hraničníky přeneseny na soukromou zahradu, kat. Vitína, tři odcizené hraničníky z lesních křižovatek  U mrchoviště a Velkého kamene, Drahotěšice v nedávné době několik hraničníků přeneseno na soukromé zahrady, kat. Radonic, v lese odcizené hraničníky, opět na soukromé zahradě…. Každý z těchto lidí ať si sáhne do svého svědomí….Pro ilustraci bez uvedení přesného místa uvedeme základní typy se kterými se v regionu můžeme setkat. Pokud by se našel vážný zájemce, rádi takového člověka na tato místa doprovodíme.

m

Nejčastější verze, která díky svému zpracování láká nenechavce, tento kámen stál u mazelovské hájovny a v roce 2012 byl odcizen…

op

Kamenný rozcestník neznámého stáří, v roce 2009 odcizen a po 14 dnech na místo vrácen.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister