Starousedlé rody

V únoru roku 1935 položil vrchní redaktor Vraný v deníku Venkov otázku: Udrželi jste svůj grunt alespoň sto roků? Redakci zaplavila spousta reakcí, které pomohlo zpracovat Sdružení venkovských kronikářů. Odpovědi především ukázaly, že většina z přihlášených rodů držela svůj statek mnohem déle, než pouhých sto let.

Dokázat přímou rodovou linii ovšem nebylo vůbec jednoduché. Přihlášené rody musely předložit všechny doklady o převodech usedlosti. Na úřadech bylo nutné získat výpisy z matrik, výpisy z pozemkových knih a ze zemských katastrů. Všechny získané dokumenty musely být předloženy radě, která je pečlivě zkoumala a vyhodnocovala.

Po zpracování veškerých dat, byly rody postupně odměňovány a to ve 3 kategoriích. Rod žijící na jednom místě v přímé linii po 100 let, dostal diplom s nápisem ,,Za věrnost půdě“ od malíře Aloise Moravce. Pokud byl na gruntu 150 let, dostal bronzovou plaketu s nápisem ,,Rodům půdě věrným, vděčný národ celý“. Autorem plakety byl sochař Bílek z Hořic v Podkrkonoší. Pokud dlel rod na gruntu 250 let a více, dostal nejvyšší vyznamenání-kamennou pamětní desku s dvěma texty ,,Za věrnost půdě“ a druhý ,,Na této usedlosti hospodaří rod x od roku y“.

V ČR bylo takto uznáno 128 rodů, v okolí Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou 10. Přímo v našem mikroregionu se jedná o tyto 3 rody:

 Rod Davidů z Popovic č.p. 7

hospodaří zde od roku 1682

– pocta udělena roku 1938: Pamětní list a kamenná deska

Více informací o posloupnosti rodu najdete: zde snímek 15

dscn9419

 

 

 Rod Štěchů z Horních Slověnic č.p. 18

-hospodaří zde od roku 1671

– pocta udělena roku 1940: Pamětní list a kamenná deska

Více informací o posloupnosti rodu najdete: zde snímek 36

rod

 

Rod Lexů z Poněšic č.p. 7

-hospodaří zde od roku 1635

– pocta udělena roku 1940: Pamětní list a kamenný štít

Lexové tu zastávali úřad rychtáře; ve statku byl zřízen také panský hostinec.

Více informací o posloupnosti rodu najdete: zde snímek 61

dscn4555

 

 

Prameny:

http://www.historie.hranet.cz/heraldika/crsc/crsc1937-1938-2-4.pdf

Alois Sassmann, Kořeny : [putování po starých rodech, aneb, co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM neslyšeli. 1] . V Českých Budějovicích : Karmášek, 2007 162 s.. ISBN 978-80-239-8558-0

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister