Tělovýchovná jednota Sokol v Ševětíně

Prvním nositelem tělesné výchovy v obci byla tělocvičná jednota Sokol Ševětín, založená již v roce 1919.Základním posláním Sokola bylo heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ a proto cvičení byla zaměřena na prostná a cvičení gymnastická na nářadích. První veřejné vystoupení Sokola bylo uspořádáno již v roce 1920 o prázdninách nad Čápů trávníkem. Pravidelná cvičení “ U Šimona Lomnického“ Tento sál nový majitel Jan Čapek v roce 1928 rozšířil a vytvořily se tak dobré podmínky pro pravidelná cvičení. V tomto sále se také pravidelně promítal film, tehdy ještě němý. V roce 1932 se konal v Praze IX Všesokolský slet, jehož se účastnili i zástupci Sokola Ševětín. Od obce byl Sokolu přidělen pozemek pod hřbitovem v místě bývalé pískovny, kde bylo upraveno cvičiště pro venkovní vystoupení. Protože stanovy Sokola nedovolovaly pěstování kopané, došlo v roce 1936 k založení nového sportovního klubu pod názvem SK Ševětín. V roce 1938 se konal Všesokolský slet v Praze za velké účasti obyvazel dne 21.8.1938. Smutná doba pro sokolské hnutí nastala v době okupace. Vroce 1941 byla celá Československá obec sokolská rozpuštěna. Na Boží hod velikonoční se dostavil zástupce okresního úřadu z Třeboně a oficiálně organizaci Sokola rozpustil. Po skončení války byla organizace Sokola obnovena a v roce 1948 byl v Praze pořádán XI. Všesokolský slet, který svou mohutností, počtem cvičenců i diváků předčil všechny předchozí slety. Ze Ševětína se sletu účastnilo 120 cvičenců. Konec pro samostatnost Sokola tnamenala směrnice o jednotné tělovýchově, která dosavadní dva samostatné oddíly sjednotila do nového TJ Sokol Ševětín. Zásluha organizace Sokol v obci nebyla jen na poli sportovním, kde vychovávala řadu dobrých sportovců i cvičitelů, ale i na poli společenském, kde Sokolové sehráli velkou řadu divadelních představení, vedli samostatnou knihovnu a založili v obci tradici kina. Po roce 1989 nebyla činnost Sokola v Ševětíně obnovena. Dodnes nám v obci zůstala zachovaná budova Sokolovny, která bývala součástí hospody „U Mrzenů“. Dnes se zde nachází prodejna asijských oděvů.

sokolovna

sokol

 

Lukáš,V.: Ševětín historie a současnost, České Budějovice 2010, s. 28

 

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister