Konec září 1938 a CPO v Chotýčanech – dokument

Následujícím přepisem tohoto dokumentu týkajícího se pohnutého září 1938 bychom chtěli opět vložit další dílek do skládanky jihočeského roku 1938 a to nejen na severním Českobudějovicku, protože tento dokument je zajímavý nejen z regionálního hlediska, ale do jisté míry má i obecný dosah.

Dokument samotný je datován 30. zářím 1938 /byl psán dle všeho týž den dopoledne/ a očividně vznikl až po podpisu neslavné Mnichovské dohody, která byla podepsána po půlnoci z 29. na 30. září. Je tedy dosti pravděpodobné, že hned další den se ona smutná zpráva k chotýčanským nedostala. Tomu napovídá tón dokumentu a popisované úkony (např. odevzdání pracovních nástrojů k vojenským účelům). Vzhledem k datu jsou také přínosné popsané pokyny pro místní organizaci CPO (= Civilní protiletecká ochrana). Podepsaný starosta byl také jejím místním velitelem, což byla tehdy obvyklá praxe. Je zde také možné, že se místní již připravovali na obranu místní opevněné 2. HOP, s kterou se počítalo jako s druhým pásmem obrany ? (resp. i po odstoupení pohraničí a případném přesunu jednotek na 2. HOP, ale to jsou pouze spekulace). Historie ovšem chtěla jinak.

Dokument jako takový byl upraven minimálně, byla pouze doplněna interpunkce dle dnešních zvyklostí. Jazykové zvláštnosti byly ponechány, překlepy opraveny. Ty mimochodem také možná dokazují hektičnost a dramatičnost doby, panu starostovi zřejmě běžely myšlenky o něco rychleji…

OBĚŽNÍK

NUTNÉ.   Žádá se o odevzdání lopat, krumpáčů, motyk, seker, dále pil břichaček k vojenským účelům. Odevzdejte ihned z každého čísla a to nejdéle do pěti hodin odpoledne. Kdo do této doby nářadí neodevzdá, bude nucen odevzdati jej na Hlubokou během dnešního dne, a to na četnickou stanici tamnější. Veškeré nářadí, které odevzdáte musí být způsobilé k pracovním úkonům.

Majitelé střelných zbraní se žádají o odevzdání těchže na obecní úřad a to do 7. hodiny večerní, i s náboji. Budou použity našimi nočními hlídkami v čase potřeby.

Dále se žádá o odevzdání dalekohledů pro službu poplachovou pro C.P.O. Vše bude majitelům vráceno.

Noční hlídka C.P.O. ode dnešního dne bude ozbrojena. Uposlechněte proto ihned jejích rozkazů. K žádným mostům se zbytečně nepřibližujte a u nich nestůjte. Ani ne na silnici. Zbytečně by jste své životy ohrozili. Hlídati je, je věcí hlídek k tomu určených.

Přečtěte si nové Vyhlášky, aby jste byli připraveni. To samé platí o ženách.

Přečtěte si vyhlášku o zatemnění, aby jste zbytečně nebyli stíháni pokutami a vězením. Hlídek a orgánů C.P.O. ihned uposlechněte, ty konají jenom svoji povinnost a mají Vás k tomu abyste splnili povinnosti ke všem občanům a neuváděli je zbytečně v nebezpečí.

Konečně každý laskavě oběžník ať podepíše, že četl.

razítko kulaté – obecní úřad Chotýčany
podpis, starosta, velitel C. P. O

zdroje a poznámky
kniha Chotýčany 620 let obce 1378 – 1998 z roku 1998, s. 31.
pro obecný vhled do problematiky CPO článek na webu pkhistory

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister