Prusové v Hůrkách v roce 1866

Přepis z rodinné kroniky Františka Frolíka z Hůrek u Lišova. Autor vzpomíná na pruskou armádu v roce 1866, text ponechán v původním znění:

„Ubytování Průšáků roku 1866 a následky války průské
Roku 1866 stihlo Rakousko zvláště pak naši milou českou vlast veliké neštěstí. Zapleteno bylo Rakousko z jedné strany do války italské na jihu zdruhé pak strany do války průské na severu. Z kterých to příčin ovšem výsledek velmi špatný byl. V italii sice zvítězilo avšak v Čechách utrpělo vojsko naše jakž dějiny dosvědčují porážku neslýchanou. Po několika menších porážkách poraženo vojsko naše v osudné bitvě u Králova Hradce tak že bes pořádku ustupuje na vše strany se rozplítilo. Vojsko průské v krátkém čase prolétlo naší milou vlast všudě pleníc a pustošíc. Tu tedy vládu když již Průšáci, chtěli Videň obléhat prosila o mír. Toho dosaženo. Rakousko muselo zaplatiti válečné výlohy Prusku a vystoupiti z německého spolku tak zvaného Bundu. Dříve však než mír uzavřen byl ujednáno mezi objema stranami příměří šestinedělní, pod tou výjimkou aby vojsko průské ustoupilo z Rakous do Čech. Avšak i tu rozprostření vojska průského omezeno na jisté krajiny a naše dědina která posud od nepřátelských vojů ušetřena byla i v čase příměří jich zbavena býti měla, Poněvadž ale sousední ves Slověnice velkému počtu vyhověti nemohla, tedy naše obec po dvakrát část vojska průského za ní převzala a to dne 15 srpna 1866 asi 70 hulánů a několik dní na to 200 pěších. U nás chovali se Průsové ještě dosti dobře, ačkoliv tu a tam i stížnosti na ně docházely. rozumí se samosebou že zmíru takových příčinu dovoliti si nemohli, jakých se předtím dopouštěli. Válkou průskou a nebo jak od velkodušných Němců nazýváme bylo válkou Němců s Němci byla naše milá vlast velmi velkou pohromou zvlášť v severních krajinách. Úroda polní skoro všudy zničená, města a dědiny drancovany. ktomu ještě velkou sumu peněz tak zvané rekvizice vymohly. Od vlády zpustošených dědinách poskytnuto byla pomoc velmi nepatrná a neb do konce žádná. Též naděje naše vláda an taková pohroma říši naši za příčinou špatného státního zřízení a hospodaření zastihla a nám ústavu federativní místo centrální udělí zničena a ještě ústava zavedení za příčinou rozdělení říše na dvě polovice, čímž zařízen dualismus a říše naše nenazívaná více rakouskou, nýbrž rakousko – uherskou. Ti Průšáci válku u Králového Hradce vyhráli bylo příčinou že měli již v tu dobu zbraně moderní, totiž ručnice s patronama na jehly, kdežto Rakouské vojsko měli ručnice ještě na kapsle a od předu ládovat, takže než vystřelil jednu ránu průšák vystřelil 5 až 8 ran. Ze zdejši obce byl přítomen ve válce Jan Slezák později domkář č.p.61 byl odveden 18 roků a ihned musel narukovat do války. Do naší dědiny když měli přijít Průšáci, byl u občanstva velký zmatek, utíkali do lesů. Každý si nes pecen chleba cené věci peřiny šatstvo atd. Kde jen mohl zazdívalo u nás byli tito předměty zazděny v komíně, kde niní je kuchin“ 

 
SOkA České Budějovice: Hůrky pamětní kniha Františka Frolíka z Hůrek č.6 (1910 – 1945), snímek 10.

 bez-nazvu

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister