Vlečka k nádraží Ševětín

  Tento příspěvek navazuje volně na lesní drážky ve Velechvínském polesí. Nejprve ve stručnosti připomeneme základní skutečnosti. V roce 1916 se naším regionem prohnala vichřice, která poničila rozsáhlé lesy Velechvínského polesí. Kalamita byla likvidovaná pomocí válečných zajatců a místních dělníků.

Vytěžené dřevo bylo nakládáno na vagony lesních drážek a následně převáženo na dvě nákladiště. Z nákladiště „Na Dubenských“ vedla drážka do skladu u nádraží v Ševětíně, její délka činila 1600 metrů a končila přibližně v místech dnešního železničního přejezdu u firmy Ardea Pharma. Z drážky, která dle některých pramenů sloužila do roku 1925 se mnoho nezachovalo. Nejlépe je dochovaná část trati v  místech, kde kopírovala či přetínala tehdejší cesty. Původní kamenné můstky byly v pozdějších letech zaneseny, popř. doplněny betonovými rourami. V místech vjezdu do kamenolomu trať přetínala silnici a podjížděla železniční most, za kterým byl velký pravotočivý oblouk. Odtud těleso trati vedlo přes louky a políčka až k nádraží a samotnému skladišti. Úsek mezi mostem a nádražím je nedohledatelný a ani v terénu není jasné, kudy trať vedla. Po zrušení drážky, byla půda uvedena do původního stavu. Dle dochovaných plánků jsme se pokusili do současné mapky zakreslit její podobu (viz mapka).

Více o lesní dražce:

http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/moderni-doba-do-roku-1939/lesni-drazka-ve-velechvinskem-polesi.html

obr.1) mapka s červeně vyznačenou trasou drážky. mapový podklad www.mapy.cz

obr.2) Plánek firmy Orstein úsek od nákladiště „Na Dubenských“ až po louky pod Braňkami.

obr.3) Plánek firmy Orstein úsek od Braněk až po nádraží Ševětín.

mapa

mapa vytvořená na základě dostupných archiválií

s5000092

úsek drážky od skladu Dubenský po Braňky

s5000091

úsek drážky od Braněk k ševětínské vechtrovně u dnešní firmy Ardeapharma

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister