Pozůstatky tramvajové dopravy v Českých Budějovicích

Počátkem 20.století byla nejmodernějším městským dopravním prostředkem tramvaj a pro jednotlivá města byla existence elektrické pouliční dráhy věcí prestiže. V Českých Budějovicích padlo rozhodnutí o jejím vybudování roku 1907. O rok později bylo započato se stavbou dráhy a vozovny vídeňskou firmou Elektrizitäts-Gesellschaft-IEG. Pravidelný provoz byl zahájen 14.června 1909. Pro hlubší poznání historie tramvají v Českých Budějovicích odkazujeme například na publikaci Jana Bajera, Tramvají po Českých Budějovicích1. Zánik tramvajové dopravy ve městě přišel krátce po druhé světové válce. Již 28.října 1948 započal provoz nové trolejbusové dopravy, která postupně tramvajovou zcela nahradila. 28.února 1950 byl ukončen běžný tramvajový provoz. Tramvaje byly předány do Mostu, vlečné vozy sešrotovány. V roce 1958 byly z ulic vytrhány poslední koleje, roku 1969 byla stržena vozovna v areálu tehdejších jihočeských elektráren na Novohradské, poškozená při americkém náletu v březnu 19452.

Dodnes se v ulicích města nacházejí drobné památky po tramvajové dopravě. Níže předkládaný soupis zachycuje stav k 31.prosinci 2009. Nejvýznamější památkou je jediný dochovaný litinový sloup elektrického vedení (napájení) u Mariánského náměstí – blízko vyústění ulice Krajinská do ulice Na Sadech. Následuje na fasádách domů 6 dochovaných zdobených růžic (vertikálního či horizontálního provedení) – ve dvou případech i s dochovaným tlumičem zvuku a 32 jednoduchých háků, rovněž sloužící k uchycení horního vedení (napájení). Ze zajímavých domů s těmito památkami zmiňme budovu spořitelny v Krajinské, kasárna Jana Žižky a bývalou správní budovu Jihočeských elektráren, dnes se nalézající v areálu teplárny, za kterou stála tramvajová vozovna.

 

Soupis:

Sloup: poblíž vyústění ulice Krajinská do ulice Na Sadech

Růžice: Krajinská 224/37; Karla IV. 105/1 (2x), 92/1 (2x), Žižkova 150/30

Háky: Pražská 560/95, 953/36, 958/32, 962/83; Krajinská 274/36, 259/20, 243/19, 248/15, 34/3; Dr. Stejskala 108/7, 431/9; Lidická 117/19, 562/90, 577/96, 618/12, 639/99; Karla IV. 416/14, 414/18; U Tří lvů 300/16; Žižkova 224/7, 310/14, 219/17 (2x), 184/35, 185/37 (2x), 145/41, 150/30; Čechova 303/2; Dvořákova 143/13; Novohradská 319/6, 2161/32.

 

Poznámky:

1)      Jan BAJER, Tramvají po Českých Budějovicích 1909-1950, Ústí nad Labem 1999.

2)      Jiří ZABRANSKÝ, Jiří ŠILHA, Cíl České Budějovice, České Budějovice 2006. Při náletu byla zničena také jedna z osmi budějovických tramvají.

1

1)      Sloup u Mariánského náměstí a ukázka závěsné růžice a háku z českobudějovických ulic. (Foto Jan Ciglbauer).2

Dobový technický výkres sestavy závěsné růžice. (Archiv Jiří Šich).

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister