Poutní místo Rachačky

V dnešním příspěvku zavítáme do poutního místa s velmi zajímavou historií jménem Rachačky. Tato lokalita se nachází nedaleko obce Purkarec.

rachacky25

kaple sv. Rozálie

V roce 1682 zde byla vybudována nákladem Václava Býšovce z Býšova barokní kaple, snad jako vzpomínka na jeho dvě zemřelé děti během morové rány, která okolí zasáhla v roce 1680. Samotná kaple byla zasvěcena sv. Rozálii, která je patronkou boje proti moru. Na počátku 18. století kaple zpustla, ale epidemie se do kraje vrátila a lidé si cestu do Rachaček opět našli. Dle pověsti pili vodu z pramene, který vytéká z blízkosti kaple. Kaple byla nakonec nákladem darů obnovena a přistavěna do dnešní podoby. Slavnosti odhalení této stavby proběhlo 27.8.1882, což dokládá i pamětní kámen umístěný ve štítě kaple. Z původní barokní kaple se dodnes zachoval presbytář, přední část se zvoničkou je postavena ve slohu novorománském. Za zmínku stojí i skutečnost, že v blízkosti této kaple se nacházely tři vápencové jeskyně, ze kterých jedna byla zasvěcena sv. Rozáli a sloužila společně s kaplí za poutní místo. Tato jeskyně měla pozoruhodnou krápníkovou výzdobu. Dnes si jí bohužel nemůžeme prohlédnout, jelikož byla v letech 1949 – 1952 odtěžena a dodnes z ní zbylo jen 2 m vysoké torzo  na stěně bývalého lomu. Zbývající dvě můžeme nalézt při podrobném pátrání v okolí.  Vápenec  s zde těžil již v minulosti a v  údolí potoka vznikl 16. a 17. století  vápencový lom s vápenkou, těžba tohoto nerostu zde probíhala omezeně až do 50. let 20. století. V roce 1706 zde vznikla hájovna a v roce 1715 panská cihelna. Dnes je celé údolí využíváno k dětské rekreaci a proto se zde můžeme setkat s mnoha stavbami souvísejícími s touto činnost ( ohniště, totem, rozcestník, saloon apod.) Místo využívá i tábornická skupina Orion, jak nasvědčuje řezba na totemu. 20. století se do okolí zapsalo vybudováním elektrického vedení ze směru Purkarec a stavbou chaty s objektem bývalé drtičky vytěženého vápence. Pozůstatky po tomto zařízení byly zničeny před 10 lety.. Nad touto garáží se nalézá základ pravděpodobně další chaty, která se dodnes nezachovala. Neznatelné rezidua kamenných zdí východně od hájenky, (v blízkosti totemu) se autorům článku nepodařilo připsat k historicky známé stavbě, pravděpodobně se jedná o pozůstatky cihelny.

 

rachacky12

hájovna

 

GPS kaple : 49.1333942N, 14.4176581E

GPS ruin přibližné: 49.1344900N, 14.4209078E

rachacky33

ruiny

Poděkování za četné rady panu J.Plecerovi a panu J.Vrzákovi

 

Prameny:

Kovář. D: Českobudějovicko, Levý břeh Vltavy, České Budějovice 2008, s. 170

Kovář. D.,Koblasa,P.: Město jménem Hluboká, Jelmo 1997, 168

Chytilův adresář 1915

www.hrady. cz  – Rachačka, příspěvek od p. V.Novotného.

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister