Schwarzenbergské kameny u Zahájí

V blízkosti obce Zahájí  se nalézají dva jubilejní dubové háje, ze kterých se dodnes zachovalo pouhé torzo původního stavu. První háj čítající 80 důbů letních byl vysázen v roce 1879 a to na paměť  80. tých narozenin knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu. Při vysázení tohoto háje bylo místo osazeno i kamenem s textem. Z těchto dubů se dodnes mnoho nezachovalo.

Některé z nich můžeme spatřit nedaleko cesty ze Zahájí ve směru na Olešnický vrch a také podél cyklostezky č. 1080, která vede hlouběji do lesního komplexu Řídká Blana. Zde je po pravé straně u kraje lesa možné spatřit tři zachovalé duby.

zahaji9

 

Mladší kámen s nápisy

Mladší alej tvořená též 80. ti duby byla vysázená v roce 1912 na pamět 80. tých narozenin knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. Vysázení této aleje bylo také označeno velkým kamenem v blízkosti staršího předchůdce. Tento kámen je taktéž opatřen textem ( téměř shodným jako u předchůdce) a v současné době je i očištěn a proto zpestřuje poklidný odpočinek v blízkém altánku. Na tomto místě je nutné podotknout, že kameny sem byly přemístěny sekundárně.

Tato alej je lépe dochovaná, ale i současná těžba dříví jej nevynechala. Pro případnou návštěvu těchto kamenů doporučujeme zastavit v obci Zahájí, kterou prochází cyklotrasa č. 1080 a po ní se vydat ve směru východním.

GPS této lokality je : 49.0912453N, 14.3871956E

zahaji15

Starší kámen s nápisy

zahaji11

Jubilejní alej vysázená v roce 1879

Prameny:

Kovář,D.: Zmizelé Českobudějovicko, Paseka 2012, s. 20 – 38

Kovář,D.:Zahájí,Jelmo 1998

Kovář.D.:Českobudějovicko, I.Levý břeh Vltavy, Veduta 2008, s. 202

Zavřel,P.: Pozůstatky valového opevnění rakouské armády v bitvě u Zahájí 25.5.1742 AVJČ, 5, 1988, s. 183 – 190.

Kol.: Jižní Čechy, turistický průvodce ČSSR, Olympia 1986, s. 369

Cukr.J,Kovář.D.: Naše ves Munice, Protisk 2013, s.5

 

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister