Hřbitov v Kamenném Újezdě

V obci Kamenný Újezd nalezneme kromě velkého obecního, také starý církevní hřbitov u kostela Všech Svatých. V roce 2009 darovala Římsko-katolická církev hřbitov obci, která má v plánu hřbitov téměř celý zlikvidovat. Do konce roku 2009 měli možnost místní obyvatelé identifikovat své hroby, ostatní mají býti zrušeny. Podle toho, kolik hrobů je viditelně opečováváno, zůstane zachováno maximálně 20% hrobů. Při našem terénním průzkumu v prosinci 2009 jsme nalezli hřbitov v žalostném stavu. Prakticky všechny náhrobky a kříže byly více či méně poškozeny, identifikovat šlo 105 hrobových míst, což je asi polovina skutečného počtu. Ze 105 opět jen polovina ještě nesla jména pohřbených. Zřícené náhrobky a kříže se zde povalují v přerostlé trávě, přímo prostorem hřbitova je protažena asfaltová cesta po které jezdí motorová vozidla.

Nejstarším nalezeným datem úmrtí je rok 1828.

 

Stav k 31.12.2009:

 

1 –       Zde odpočívá náš milovaný otec

František Havlíček

Nar. v Borové 1823 – 1911

Čest památce jeho!

 

2 –       ?

 

3 –       ?

 

4 –       Zde odpočívá

Drahuška Křížová

20.9.1923 – 21.10.1924

Krátký čas byl vyměřen jen Tobě,

Nářek náš již Tebe nevzbudí,

Dřímej sladce Drahuško naše v tom hrobě,

Nežli nás smrt k sobě připojí!

 

5 –       Zde v Pánu odpočívá

Veledůstojný Pán

Jan Kratochvíle,

Od r.1824-1844 farář zdejší.

Zemřel 4.ledna 1844 u věku 73 let.

R.I.P.

 

6 –       ?

 

7 –       ?

 

8 –       Marie Zrsová

1906 – 1919

 

9 –       ?

 

10 –     Frantík a Pepíček Větrovských

Zdenička Rozkošová

 

11 –     ?

 

12 –     Jan Havlíček

31.6.1859 – 8.10.1949

Spěte sladce.

 

13 –     ?

 

14 –     Rodina Janouchová

Alžběta Janouchová 11.11.1884 – 26.11.1952

Jakub Janouch 4.7.1882 – 24.12.1951

Růžena Nováková 9.2.1911 – 23.1.1966

Zde je uložena tělesná schránka

Bláži Šmídové 11.1.1911 – 5.10.1960

15 –     ?

 

16 –     ?

 

17 –

 

18 –     ?

 

19 –     Rodina Bromova

 

20 –     ?

 

21 –     ?

 

22 –     ?

 

23 –     ?

 

24 –     Rodina Janouchova a Kadrmasova

Marie Kadrmasová

1905 – 1949

MUDr. František Janouch

20.9.1902 – 19.1.1965

Jiřina Janouchová

8.4.1906 – 2.2.1978

 

25 –     Zde v Pánu odpočívá

Marie Pavelcová

15.2.1875 – 8.5.1925

Odpočívej v pokoji

 

26 –     Kroneislova

 

27 –     ?

 

28 –     ?

 

29 –     ?

 

30 –     Rodina Mertlova

Veronika

27.1.1867 – 12.6.1952

Žofie

9.5.1895 – 25.7.1952

 

31 –     Zde v Pánu odpočívá

Anastazie Matoušková

20.8.1884 – 25.2.1915

Spi sladce!

 

32 –     Václav Dichtl

1874 – 1949

 

33 –     Zde v Pánu odpočívá

Václav Křivanec

24.9.1868 – 23.4.1954

Rozalie Křivancová

17.2.1872 – 20.7.1958

Odpočívejte v pokoji

 

34 –     Zde v Pánu odpočívá

Rodina Babků

Babka Frant.

16.11.1871 – 10.8.1951

 

35 –     Karel Tomka

Syn K.S. revírníka.

Studující C.K. Gymnasia.

30.9.1897 – 22.3.1909

Spi sladce!

35a

36 –     Rodina Šafrova

 

37 –     Jan Vágner

1942

 

38 –     Zde v Pánu odpočívá

František Trs

?.1891 – 29.7.1915

ve věku 24 let

Spi sladce!

38c

39 –     ?

 

40 –     ?

 

41 –     ?

 

42 –     ?

 

43 –     Tomáš Zachard

1864 – 1924

 

44 –     Zde v Pánu odpočívá

  1. František Toušek

Bývalý zdejší farář, biskupský notář,

narozen v Netolicích dne 4.dubna 1799,

zemřel v Pánu 29.listopadu 1869

 

45 –     ?

 

46 –     Kašpar Beran

Schw. Zahradník v Plavnici

Zesnul v Pánu 4.6.1922

Ve věku 65 roků

Spi sladce drahý tatínku!

 

47 –     ?

 

48 –     Zde v Pánu odpočívá

Alžběta Křížová

?.11.1877 – 13.2.1955

Jan Kříž

?.1.1872 – ?.1961

Odpočívejte v pokoji!

 

49 –     Zde v Pánu odpočívá

Matouš Klima

Spěte sladce!

 

50 –     ?

 

51 –     ?

 

52 –     Zdeňka Mitisková

16.6.1895 – 2.1.1910

 

53 –     ?

53a

54 –     Zde odpočívá

Vojtěch Kukla

učitel

nar. 7.4.1873 zemř. 10.5.1896

Pokoj popeli jeho

 

55 –     ?

 

56 –     Rodina Cihlářova

 

57 –     ?

 

58 –     Zde v Pánu odpočívají manželé

Martin a Anna Talířovi

z Milíkovic

Odpočívejte v pokoji!

 

59 –     Rodina Reischlů

Julie Reischlová

15.4.1879 – 13.10.1954

59b

60 –     ?

 

61 –     Marie Kopáčová

choť obchodníka ze Březí

17.8.1866 – 16.4.1919

V paměti naší žiješ dál.

František Kopáč

31.1.1865 – 18.5.1948

 

62 –     Zde v Pánu odpočívá

Stanislav Burger

13.9.1935 – 5.6.1951

Čím bolestnější bylo naše rozloučení,

Tím radostnější bude naše setkání.

 

63 –     Anna Feiglová

 

64 –     Rodina Klímova

 

65 –     ?

 

66 –     ?

 

67 –            Mařenka Pešková

dceruška správce ze Březí

29.9.1913 – 20.4.1924

Uschni slzo uschni na vždy

v modrých nebes čistém luhu

o anděla víc se modli

v Serafínů svatém kruhu.

67b

68 –     ? Doubková

1883 – 1958

 

69 –     ?

 

70 –     Kašpar Mráz

ze Záluží

 

71 –     ?

 

72 –     ?

 

73 –     ?

 

74 –     ?

 

75 –     Rodina Kokešova

 

76 –     Rodina Milíkova

 

77 –     ?

 

78 –     Zde v Pánu odpočívá

rodina Cábova

z Chlumce

 

79 –     ?

 

80 –     ?

 

81 –     ?

 

82 –     1886

Zde sladce dřímá

v 7. roce věku svého

Ludwík Šafránek,

Syn říd. učitele

V Kam. Újezdě.

Spi Ludwíčku, spi sladce!

Až Tě anděl ze sna probudí,

vstříc přijď sestře, otci, matce.

 

83 –     ?

(Náhrobek zhotovil Ferd. Hrbek – Budějovice)

 

84 –     Zde v Pánu odpočívají manželé

Jakub Bürger

c.k. poštmistr

zemřel dne 28.dubna 1901 v stáří 76 roků

Anna Bürgrová

Zemřela dne 13.září 1898 v stří 67 roků.

84b 84c

85 –     Rodina Valhova

z Rančic čís. 5 – 6

85b

86 –     ?

 

87 –     ?

 

88 –     ?

 

89 –     ?

 

90 –     ?

 

91 –     ?

 

92 –     ?

 

93 –     Tomáš Matl

správce továrny ve Březí

8.9.1852 – 21.1.1925

Emilie Matlová

21.2.1883 – 30.6.1962

 

94 –     ?

 

95 –     Zde v Pánu odpočívá rodina

Voráčkova

 

96 –     Zde odpočívá

Vojtěch Loberšiner

jenž v Pánu zesnul dne 24.dubna 1865

v sedmdesátém osmém roce věku svého

a choť jeho Rozalie, ona ho na věčnost

předešla dne 20.února 1828 ve svém

čtyřicátém roce.

Pane dejž jim lehko odpočinouti!

Milým rodičům svým zřídil

Prelát krumlovský.

D.-F.L.

 

97 –     Zde v Pánu odpočívá Veledůstojný Pán

  1. Josef Bumba,

bisk. Vikář a konsist. Rada, velezasloužilý Farář a

osobní Děkan Kamenném Oujezdě, Assessor bisk.

Duchovního soudu, člen okresní školní rady,

Králove-Hradecký a Budějovický bisk. Notář, vysloužilý

Gymnasiální Profesor sv. Náboženství, poutník

Jerusalemský a Římský, spisovatel český a.t.d.

Narodil se v Rojšíně 19.března 1823

Na kněžství byl vysvěcen 24.června 1848

Skonal v Pánu 10.ledna 1887.

Odpočinutí lehké dejž mu Pane a světlo věčné ať mu svítí neskonale!

(zhotovil J. Künzl v Budějovicích)

 

98 –     ?

 

99 –     Zde v Pánu odpočívá

Veledůstojný Pán P. Karel Müller

čestný konsist. rada. biskup. notář

děkan a farář v Kam. Újezdě

čestný občan Kam. Újezdský

1823, na kněze vysvěcený 23.7.1847

2.2.1900.

 

100 –   Zde odpočívá

František Zelenka

kníž. Schwanzenbergský

sládek z Plavnice

nar. 8.12.1848 zemř. 29.4.1900

 

101 –   ?

 

102 –   ?

 

103 –   ?

 

104 –   Rodina Prokošova

František Prokoš n. 20.3.1839 z. 30.4.1858

Maxmilian Prokoš n. 29.5.1801 z. 1.8.1866

Rosina Prokošová z. 19.3.1867

JUDr. Otakar Prokoš n. 28.10.1859 z. 30.12.1888

JUDr. Jan Prokoš notář v Říčanech zemř. 1902

Milada Lhotová roz. Prokošová n. 1865 z. 1930

 

105 –   ?

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister