Jak v Mazelově chytali „Srbáka“

První válka do našeho regionu přinesla kromě odvodům i strach z cizích vyzvědačů a špionů. Jeden takový případ je popsaný v mazelovské kronice, jelikož samotný zápis je zdařilý, a proto jej necháváme jej v původním znění:

„……Obyvatelstvo vesnic bylo tak rozrušeno, že v každém člověku, který v okolí nebyl znám, neb po krajině se rozhlížel Srba viděli. Slovo Srb bylo postrachem malých dětí. Dříve matka strašila kominíkem, nyní řekla, pošlu na tebe Srbáka. Srbáci, jak tehdy lidé v naší obci je překřtili okazovali se všady. I v naší byl jeden. Veselá epizoda ve smutné době. Jednoho všedního dne přišel do obce mladý vandrovní v roztrhaných šatech, který po vesnici sem tam procházel. Někdo na něho upozornil. I byl ihned zajat jako „Srbák“ a odveden pod obecní kovárnu, kdež byl vyslýchán. Poněvadž nedával odpovědi vzal ho Janocha – truhlář do křížového výslechu. Avšak i jemu nedostalo se odpovědi uspokojivé a nařízena „domovní prohlídka“ zajatce. Rozepnuty kalhoty (ovšem v kovárně v koutě, by všeobecné pohoršení nevzešlo)a shledáno, že vandrovní mimo několika příživníků těla lidského nemá na sobě nic u sebe to co by mohlo se stát válečnou kořistí či kontrabandem. Domovní prohlídka skončena a posláno pro starostu Fr. Jindru. Poněvadž neměl „Srbák“ žádné průkazy, odvedl jej obecní ponocný Josef Valeš č.p. (Kročák) s nabitou puškou na četnickou stanici do Ševětína. K půtce nedošlo, poněvadž vandrovní se choval slušně.“

Jak vyplývá z  pokračujícího zápisu, tak na četnické stanici bylo zjištěno, že se jedná skutečně o chudého vandrovníka. Na úplném závěru si kronikář povzdechne, že tomuto vandrovnímu nemohly být nasazeny pouta (v originále špengle) jelikož byl jednoruký.

Srbští vojáci 1915

SOkA České Budějovice, Mazelov, kronika obecní  – 1812 – 1939, snímek 18. 19.

Chytilův adresář – 1915 – Mazalov. ( od 20. let 20. stol. Mazelov)

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister