Úmrtí Václava Chyšky 10.5.1945

 

V době květnové revoluce roku 1945 se v našem okolí stalo mnoho událostí, nad kterými dodnes visí otazníky. Jedním z těchto případů je úmrtí Václava Chyšky.

Samotné město Hluboká nad Vltavou bylo díky své vyvýšené poloze nad křižovatkou cest a s mostem přes Vltavu  strategickým místem. Z těchto  důvodu bylo město na začátku května obsazeno německým vojskem, jak popisuje obecní kronika: „Ve městě jest německá posádka pod velením nadporučíka Eickeho, který se stává velitelem města. Vltavský most podminován a hlídán tzv. Volkssturmem z místních Němců“. 

hluboka

Původní starý most přes Vltavu, jak vypadal v rozmezí let 1881 – 1933

Dále byl obsazen zámecký park, kde byly zbudovány okopy pro vojenskou techniku a zbraně. Do okopů bylo přivezeno dělo a tažná technika. Na svahu nad mostem, vzniklo kulometné hnízdo, které vykrývalo druhou stranu řeky na Zámostí. Samotný most byl opatřen protitankovými zábranami, které byly umístěné na začátku a konci mostu. Zábrany byly zhotoveny ze dřevěné kulatiny, přičemž byl vnitřek vysypán kameny. Jejich rozmístění tzv. „Cik cak“ mělo zpomalit případné nepřátelské tanky, avšak činilo spíše potíže civilním povozům. Nakonec byl most podminován za pomocí trhavin. Toto postavení mělo bránit přechodu nepřátelských jednotek z druhého břehu a především držet strategický most, případně jej včas odpálit.

Již 5. května vydává místní prozatímní Národní Výbor(dále jen N.V.) vyhlášku k odevzdání zbraní a především k odzbrojení Volkssturmu. Nedlouho poté členové dobrovolného hasičského sboru za účasti četnictva odstranili výbušné nálože z vltavského mostu. Ve městě došlo k obsazení strategických budov povstalci  a k hlídkování především proti esesmanům, kteří se v okolí hojně pohybovali. V těchto dnech docházelo k přestřelkám v okolních lesích. 6. května bylo nad okresem vyhlášeno stanné právo a hlídky staženy, kromě Vývarky a hlídky u mostu. Přesto Hluboká zůstala až na několik drobných incidentů neštěstím ušetřena do 10. května 1945. Tehdy se v odpoledních hodinách na levém břehu objevili první předsunuté jednotky RA.

Nastal zmatek. Povstalci nevěděli, jací vojáci se blíží k mostu a zahájili palbu. Rudoarmějci jí instinktivně opětovali.

Během této přestřelky se na mostě objevil Václav Chyška, který dle pamětníků za volání :“ Nestřílejte to jsou naši!“ běžel směrem k Rusům. Následně klesl na zem zasažen střelou, neznámo z které strany vystřelenou. Nedlouho po svém zranění zemřel.

Místní kronika tuto událost příliš nerozepisuje. Uvádí pouze následující text: „…Byl to 26. letý br. Václav Chyška, těžce postřelený při odpolední přestřelce. Týž brzy po zranění zemřel. Obec vypravila mu pohřeb dne 14. května. Za N.V. promluvil nad hrobem Čsl. farář Antonín Urban“. Jméno Václava Chyšky se dále objevuje i na desce před pomníkem padlých.

dscn1616

Pomník padlých u hřbitova v Hluboké

dscn1617

Jméno Václava Chyšky uvedené na desce pomníku

 

Prameny:

Kovář D.,Zmizelé Čechy, Českobudějovicko, Paseka 2012,snímek 65.

SOkA České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Paměti města Hluboká, 1922 – 1966, snímek 118 – 121

Výpovědi pamětníků pana H a pana V, oba z Hluboké nad Vltavou. Výpovědi uloženy u autora příspěvku.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister