Žimutický pomník padlých

V kronikách obcí našeho regionu se mnohdy můžeme setkat se zajímavostmi týkajících se pomníků padlých. V Žimuticích v roce 1966 vznikla kronika od místního občana pana Čeňka, která na straně 45 popisuje vznik pomníku padlých a jeho osudy. Zde Vám předkládáme přepis části, která se zabývá pomníkem:

„Pomník v Žimuticích vznikl z popudu místního ochotnického kroužku „Havlíček“. Návrh pomníku provedl sochař V.Švec ( rodák z Horních Kněžeklad, autor pomníku Jana Husa  tamtéž) r. 1927 v Čes. Těšíně, kde byl toho času profesorem na tamním gymnáziu. Týž se také zasloužil o jeho provedení a pomník byl slavnostně odhalen 27.5.1927. Korunu( vršek) tohoto pomníku uzavíral postřelený sokol. Po zabrání Čech Němci, protektorátní hejtmanství v Týně nad Vltavou nařídila tohoto ptáka odstranit, v tom domnění, že se jedná o rakouského orla. Rovněž nařídilo odstranit zadní stranu znázorňující vítězný návrat ( 1918), což se stalo tím, že reliéf byl zasádrován a po vyhnání Němců byla sádra odstraněna a pomník dostal původní vzhled. Odstraněný sokol z pomníku byl ukryt z krovy střechy výkupního skladu ( naproti pomníku, bývalý areál dvora) Když se chtělo sokola vrátit na původní místo, při snášení dolů spadl a rozbil se a proto dnes na pomníku chybí.“

zimutice-pomnik-padlych-225x300

Pomník v Žimuticích, foto Bc. Tereza Horká

Prameny:

SOkA České Budějovice, Kronika obce Žimutice od J.Čeňka, 1966, snímek 54

http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/11/pomnik-padlych-v-zimuticich/

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister