Vojáci I.světové války z Hvozdna a Popovic

pomnik-padlych-hvozdno-225x300

Pomník padlých Hvozdno

V kronikách našeho regionu se setkáváme se zápisy, které popisují léta 1914 – 1918 různě, někdy se však poštěstí, že pisatelem je i veterán této války a takové zápisy jsou o to zajímavější. Na následujících řádcích se setkáme se záznamy kronikáře Václava Zasadila z osady Hvozdno, který k padlým a zemřelým přidal i soukromý seznam invalidů a legionářů z tzv. „Velké války“.

Z Hvozdna

Hanousek Václav – z č. p 22, příslušník 91. ppl.  Padl na sočské frontě v Itálii v květnu 1917

Jára Václav „Z Maděrky“, příslušník 91. ppl. Zemřel v srbském zajetí v Albánii v roce 1915

Kovář František – z č.p. 8, příslušník 1. technického oddělení. Zemřel v Ajdovčině ve Slovinsku na tyfus

Liška Tomáš z č.p. 1, příslušník 10. pluk dragounů. Padl na rumunské frontě v létě roku 1917

Novotný František – zemřel údajně jako italský legionář na otravu plynem při zkouškách plynových masek v roce 1918.

Zasadil František, z č.p. 6, příslušník 91. ppl. Padl během sedmé sočské ofenzivy 16. září 1916. (bratr kronikáře Václava Zasadila).

Z Popovic

David František z č.p. 8, příslušník 91. ppl.  Zemřel v srbském zajetí na tyfus.

Šťastný František z č.p. 15, příslušník 91.ppl. Ztratil se na východní frontě a zůstal nezvěstným. ( pozn. František Šťastný, narozen 1895 v Popovicích, zemřel 25.6.1915 v Bóbrovce v Haliči. Pohřben tamtéž 27.6.1915.  *)

Invalidé:

Řehoř Josef z Popovic č.p. 16, jenž ztratil celou nohu a později se stal trafikantem v Praze.

Zasadil Václav  z Hvozdna z č.p. 6, jenž si z války odnesl zchromlé prsty na pravé ruce.

Novotný Jan z Hvozdna č.p. 11, kterému byly přeraženy šlachy pravého nadloktí, následkem čehož měl zcela chromé tři prsty pravé ruky. Po válce pracoval jako listonoš v Praze.

Řehoř František z Popovic z č.p. 16, u kterého je uvedeno, že je lehčím invalidou, ale v jakém rozsahu, bohužel ne.

Pisatel kroniky V. Zasadil před koncem této kapitoly v  kronice dále uvádí i zkrácený seznam několika legionářů z obou osad. Byli to:

Kotlaba Václav z Hvozdna č.p.5, ruský legionář 9. pluku. Dále již zmiňovaný Novotný František, který zemřel na otravu plynem. Posledním jmenovaným  byl Šňorek František z Popovic, který byl francouzským legionářem 24. pluku. U těchto legionářů je uvedena poznámka, že z této trojice prošel boji pouze Václav Kotlaba a to v Rusku u Simbirsku.

Pomník padlých ve Hvozdně byl odhalen 14. října 1928. Pomník byl postaven za 2200Kč a byl financován výnosem z honitby. Pomník vytvořil českobudějovický sochař Josef Křivánek.

SOkA České Budějovice, Kronika obce Hvozdno. 1927 – 1938, snímek 70 – 71

www.legie.100.com

  • Autor děkuje paní Máchové, příbuzné padlého Františka Šťastného za doplnění.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister