Odhalení pomníku padlých v Neplachově

dscn5831-225x300

Pomník padlých v Neplachově

„Dne 28. září 1922 konána v obci zdejší slavnost odhalení pomníku na paměť padlých vojínů ze zdejší obce. Správce školy byl dožádán, aby slavnost tuto uspořádal a ustanoven následující pořad, který takto proveden: V 7 hodin ráno hudební budíček. Dále seřazení před školou o půl 10 hodiny. Odtud průvod čítající ohromné množství občanstva zdejšího i okolního bral se za praporem přes celou vesnici za zvuku smutečního průvodu, hraného kapelou p. Vlacha k místu, kde pomník stojí, totiž ke státní silnici u bytu obecního kováře. Dítky školní šly za praporem a děvčata byla ustrojena za družičky a některé dívky do národních krojů, místní sbor dobrovolných hasičů a pak zástupy občanstva. Za slavnostního řečníka dožádán zdejší rodák, správce státní jednotřídní školy v Jiříně – Českomoravská vysočina p. Josef Švec, který v pěkné řeči význam slavnosti osvětlil. Uvítací proslov přednesl řídící učitel František Krejčí, který řídil též zpěv školních dítek, jimiž slavnostně přednesen chorál: „Svatý Václave“ a tklivě zazpívaná píseň: „Zasviť mi to slunko zlaté“ a dvě národní hymny „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou se blýská“ i jiné národní písně vlastenecké. Rovněž hudba obě národní hymny přehrála. Slavnost tato zůstane jistě v milé paměti všech přítomných účastníků a nezůstalo oko nezrosené slzou, když položen byl trnový věnec dívkou Marií Kubešovou z č. p. 5 na stupně pomníku. Účastníkům prodávány v upomínku štítky pamětní a pohlednice s fotografií památníku, za něž stržen obnos 1100Kč. Odpoledne a večer pak sehráno divadelní představení: „Zvony“ od R. Robla – studujícími a ochotníky – za řízení řídícího učitele Františka Krejčího v hostinci p. Josefa Prokše. Významná tato hra byla velmi pěkně sehrána a všeobecně se zamlouvala a dotvrzovala slavnostní smutkovou náladu. V mezitaktí hrála hudba. Vůbec možno směle říci, že slavnost jak morálně, tak finančně se vydařila a z čistého výtěžku věnován obnos 262 Kč na oplocení pomníku a 282 Kč na místní obecní knihovnu. Škola i téměř všechna stavení ozdobena byla prapory národních barev a celá vesnice měla ráz slavnostní, takže staří občané říkali, že Neplachov tak pěknou slavnost ještě neměl. Památník pořízen byl částečně z příspěvků občanstva a z větší části pak pozůstalými a zhotoven za obnos 17.000Kč sochařem Křiváčkem z Českých Budějovic. Jedno však připomenouti nutno: Někteří občané nedovedli přec ještě vycítiti pokrok doby a museli míti k tomuto aktu „Svobody národní“ – svěcení pomníku, což všeobecně odsuzováno jako nehodící se a rovněž i mši v místní kapličce, která byla zatím účelem opravena. Též neuposlechnuto dobré rady správce školy, že nehodí se památník odboje postaviti vedle kříže, který jest i v zahrádce pomníku zaplocen. Květinovou ozdobu kol památníku opatřila choť správce školy a květiny vzala ze zahrádky u školy“.

SOkA České Budějovice, kronika školy Neplachov, 1915 – 1933, snímek 58 – 59

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister