Spiritisté a okultisté

Od nepaměti provází člověka otázka existence posmrtného života. V 19. století se v Evropě rozšířil tzv. spiritismus, aneb víra v posmrtný život a možnost komunikace s dušemi zemřelých osob. Dnes už zapomenutou okolností je fakt, že v Čechách spiritismus nejprve zakotvil v Českých Budějovicích a právě odtud se rozšířil i do dalších oblastí včetně Prahy. Zakladatel českého spiritismu František Pavlíček (povoláním finanční komisař) již roku 1878 vydal v Českých Budějovicích první českou spiritistickou knihu – Křesťanský spiritismus (překlad francouzské knihy). Vůbec první spiritistická seance v Čechách údajně proběhla v šumavském Aníně (u továrníka J. E. Schmida). Žáci Františka Pavlíčka pak v Českých Budějovicích utvořili jeden z prvních tzv. spiritistických kruhů (sdružení spiritistů). Členové několika těchto kruhů později v Písku založili první oficiální spiritistický spolek – Vzdělávací spolek Jiskra. Na začátku 20. století a v době první republiky prodělal spiritismus doslova boom a nevyhnul se ani venkovu. Například spolek „Okresní Bratrské sdružení čs. spiritů“ v Ločenicích a Velešíně vykazoval v roce 1922 neuvěřitelných 165 členů. V této oblasti dále vznikl např. Vzdělávací spolek Vesmír pro Pašínovice a okolí. Největšího významu pak nabyl v roce 1937 v Českých Budějovicích založený Vzdělávací spolek Flammarion, který se pokoušel organizačně podchytit všechny spiritistické spolky v jižních Čechách prostřednictvím časopisu Posel záhrobní.

Ne všem se rozmach spiritismu líbil (Jihočeské listy)

Ne všem se rozmach spiritismu líbil (Jihočeské listy)

Většina spiritistických seancí byla odbývána v soukromých bytech, ale v době největší spiritistické slávy probíhaly i velké veřejné seance na veřejných místech – například v budějovickém městském divadle. Někteří spiritisté vyhledávali i poněkud zvláštní místa – například jeskyňku pod skalním útvarem Masné krámy u Kunžaku na Jindřichohradecku. Těžká rána pro spiritisty přišla s německou okupací v roce 1939. I když se jimi někteří čelní nacisté sami intenzivně zabývali (především Heinrich Himmler), provozování veškerých okultních věd zakázali pod přísnými tresty. V protektorátu Čechy a Morava začal tento zákaz platit již v květnu 1939. Mnozí spiritisté se nechtěli svého zájmu vzdát a tajně se scházeli dál. Jedna budějovická skupina se například v době okupace scházela v ponurém objektu bývalé rasovny u Chyňavy. Podle pamětníků jim ale toto odlehlé místo nepomohlo a během jedné seance zde byli všichni zatčeni gestapem. Tuto informaci se ale nepodařilo archivně ověřit.

spirit

Archivní dokumenty jsou naopak dochované k případu jiného okultisty. Zaměstnanec dráhy Ludvík Nedvěd z Českých Budějovic se již v době první republiky věnoval astrologii a sestavování horoskopů. Provozování astrologie nacisté zakázali v roce 1941 v souvislosti se zradou a útěkem nacisty Rudolfa Hesse, který se astrologií také zabýval. 5. ledna 1943 odeslal Ludvík Nedvěd dopis svému příbuznému, totálně nasazenému na práci v německém Mainzu, ve kterém ho povzbuzoval různými termíny německých neúspěchů, které na základě astrologie stanovil. Například, že 27. ledna 1943 generál Paulus kapituluje u Stalingradu (Ludvík Nedvěd se zmýlil jen o čtyři dny). Bohužel si neuvědomil, že korespondence přicházející z protektorátu prochází cenzurou, a tak se dopis místo adresátovi dostal do rukou gestapa. Budějovická služebna gestapa obdržela dopis poměrně pozdě, a tak byl Ludvík Nedvěd zatčen až 20. dubna 1943. Při domovní prohlídce mu byla zabavena celá astrologická knihovna (více než 20 svazků), potřebné pomůcky a zápisníky. Při výslechu byl Nedvěd gestapákem Otto Richterem zfackován a plných osm hodin musel gestapákům vysvětlovat, jakým způsobem ona data z dopisu stanovil. Po dalším výslechu byl ztlučen pendrekem a nakonec po několika dnech bez soudu odeslán přes věznici Pankrác do Terezína. To nařídil vedoucí služebny Adolf Fuchs na základě směrnice z Berlína, podle které všichni ti, kteří se zabývají astrologií, mají být odesláni bez soudu do koncentračního tábora. A skutečně další cesta Ludvíka Nedvěda vedla již 5. listopadu 1943 do koncentračního tábora Mathausen, kde se ale naštěstí dočkal konce války a 19. května 1945 se vrátil do Českých Budějovic. O osudu zabavené astrologické knihovny se po válce nepodařilo nic zjistit, ale podle některých svědků se okultními vědami zabývali i někteří členové budějovického gestapa a astrologická literatura tak mohla skončit v jejich soukromém držení.

Rasovna u Chyňavy

Rasovna u Chyňavy

Skalní útvar Masné krámy (foto: Ivan Kozlík)

Skalní útvar Masné krámy (foto: Ivan Kozlík)

Tento článek jen nastiňuje zapomenutou historii spiritistů a okultistů na Českobudějovicku. Pokud máte doplňující informace – např. váš předek byl členem některého spiritistického kroužku – budeme rádi, když nám napíšete.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister