Neštěstí v Hůrkách u Lišova

V kronice rodu Frolíků z Hůrek u Lišova je popisovaná událost pocházející z roku 1880. Zajímavé jsou popisy místa, kde k neštěstí došlo, ale i čeština jakou je popsáno. Nutno poznamenat, že samotná kronika je psána krásnou češtinou s minimálními chybami. Při popisu této události, se na autorovi zřejmě podepsala skutečnost, že jí zažil jako dítě. Text je doplněn čárkami, jinak ponechán v původní verzi:

„Neštěstí- roku 1880 na zahradě, Antonínu čp. 7 u stodoli udalo se neštěstí. Hlubocký revír měl kníže Schwarzenberk. Svobodný syn lesního Hybše, mládenec Jany a Václav Klabouch čp. 56 hajný vyšli sobě na hon koroptví. Koroptve jim zapadli do brambor, kde nini je hliník. Hybš stál u stodoli Antonu, Jany stál na mezi u Froliků strany, Klabouch hajný a 3 honci jim vytlačovali od Tomášků stodoli koroptve a ti se zvedli a letěli mezi střelce na strouhu, mladenec Jany po nich střelil a vystřelil oko Hybšovi, asi střelil proti stodole kde Hybš stál. Nářek Hybše byl hrozní. Mládenec Jany chtěl se na místě zastřelit, byla mu zbraň vyvracena z ruky. Já jsem jim nosil jako chlapec 12 leti od studně vodu na obklady a zraněného vedli do Lišova k doktoru“

mapy (3)

Mapa Hůrek u Lišova z 19. století

Prameny:

SOkA, České Budějovice, Hůrky, Pamětní kniha Františka Frolíka z Hůrek č. 6, 1910 – 1945, snímek 30.

Mapový podklad:

https://mapy.cz/19stoleti?x=14.6443053&y=49.0347155&z=15

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister