Peripetie se stavbou pomníku v Tuchonicích

V dnešním příspěvku se dočteme o problematickém vzniku pomníku v Tuchonicích. Situaci popisuje místní obecní kronika. Jak se ze zápisu dozvídáme, pravděpodobně byla v obci vedena další pamětní kniha, která již v sledovaném období byla neveřejná. Srovnání obou zápisů by bylo jistě poutavé, ale my se musíme smířit s pouze jedním.

„Pomník padlých hrdinů

V dubnu roku letošního (1936) zakoupil starosta obce naší Frant. Janoušek pomník padlým hrdinům ve světové válce. 6.července žádal obecní zastupitelstvo o výkaz místa, kde se má pomník postavit. Proti tomu zaujali zamítavé stanovisko někteří členové z obecního zastupitelstva. Zvláště Frant. Tůma a Jan Klimeš kteří pod námitkou, když staví pomník jednotlivec, nemůže dát protektorát, a různými jinými návrhy dokázali to, že pomník padlým hrdinům postaví obec.Proti tomu podal starosta obce Frant. Janoušek a Jan Horák námitky k Okresnímu úřadu na základě toho Okresní úřad stavění pomníku od obce zakázal. Zákaz došel 1. října, kdo pomník zaplatil není známo. 11. října bylo slavnostní svěcení zahájením mše sv v místní kapli, která měla též 100 leté výročí jejího postavení s děkanem Tůmou ze Žimutic jímž přednesena pietní vzpomínka a pomník padlých hrdinů posvěcen, pak přivítání hostí a hasičského sboru Frant. Tůmou. Slavnostní řečník p. Frant. Podlešák, učitel z Modré Hůrky, který měl krásný proslov takže málo které oko zůstalo suché. Bohužel nevzpomenuto při tom kdo vlastně založil první kámen k tak posvátné i morální stavbě jako jest stavba pomníku padlých hrdinů ve světové válce 1914 – 1918. Stavba pomníku Frant. Janouška byla v základu rozbořena. Pak zazpíval sbor mládeže obce naší krásné přilehavé písně, hudba zahrála píseň Hoši od Zborova a státní hymny, čímž akt ukončen.“

DSCN4278

SOkA České Budějovice, Pamětní kniha obce Tuchonice, 1914 – 1940, snímek 50 – 51. 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister