Dvojnásobná vražda u Opatovic roku 1889

V matrice zemřelých farnosti Hosín nalezneme k roku 1889 tyto dva zvláštní zápisy:

  1. 1. 1889 nalezena na cestě blíže Opatovic Kateřina Klojdová, manželka nádeníka z Opatovic Martina Klojdy. Věk: 36 let, příčina smrti: zavražděna.
  2. 1. 1889 nalezena na cestě blíže Opatovic Kateřina Hadová, manželka nádeníka Vojtěcha Hada ze Suchého Vrbného. Věk: 40 let, příčina smrti: zavražděna.

Brutální dvojnásobná vražda otřásla tehdy nejen severním Českobudějovickem, ale celým krajem. Když navíc ve stejný den byla nalezena nedaleko od neštěstí u Hosína další mrtvá žena, okamžitě začaly mezi veřejností kolovat nejrůznější fámy. Jak se nakonec ukázalo, třetí žena byla raněna mrtvicí a s vraždou u Opatovic tak nebyla nijak spojena. 31. ledna 1889 informoval o hrůzném činu Budivoj:

Tři mrtvoly v jednom dni. V okolí hlubockém kolovaly v neděli děsivé zprávy! Neméně než tři mrtvoly nalezeny byly na blízku obce Opatovic u Hluboké, vesměs to mrtvoly ženské! Také po Budějovicích rozhlásila se zpráva, že byly u Opatovic zavražděny dvě ženy, matka a dcera. Dodávalo se, že dceři učiněno bylo násilí, načež ona i matka, kteráž ji bránila, byly zavražděny. Zatím došla také zpráva o nalezení mrtvoly učitelky franc. jazyka, sl. Šourkové z Budějovic a zase mluvila pověst o vraždě! Avšak soudním vyšetřováním bylo zjištěno, že spáchány byly vraždy dvě. Zavražděna byla 36letá dělnice z Opatovic, Kateřina Klojdová, jejíž mrtvolu nalezl její muž na zamrzlém potoce, kdež hlava nešťastné ženy trčela v prolomeném ledě. Kolem mrtvoly jevily se stopy tuhého zápasu, a také se podobá, že vrah učinil oběti své hnusné násilí. — Když netvor ten dokonal vraždu na K. Klojdové, seznal, že jest pozorován od Kat. Hadové; i vrhl se i na tuto a uškrtil ji šátkem, kterýž měla na krku. Také Klojdová jest zardoušena, jak soudní lékaři zjistili ! Děsné ty vraždy za bílého dne spáchal tulák Václav Vávra, který v Opatovicích asi po 3 neděle se zdržoval a Klojdovou znal. Vávra byl zatčen, a jak se nám právě sděluje, již se k oběma vraždám přiznal. — Konečně nalezena v sobotu nedaleko obce Hosína mrtvola slečny Šourkové z Budějovic, kteráž vychovatelka a učitelka francouzského jazyka v předních rodinách zdejších těšila se velké přízni. Bylo zjištěno, že při svém návratu z Hosína, kdež navštívila hrob svých rodičů, raněna byla 58letá slečna mrtvicí. Z věcí, které měla u sebe, nebylo jí nic odcizeno. Zesnulá byla známa pro svoji dobročinnost, kterou krásným způsobem osvědčila ve své závěti.

Doplňme, že k vraždě došlo na potoce Kyselá voda jižně od Opatovic. Více už se noviny k případu nevrátily, protože všechny regionální události brzy zastínila sebevražda korunního prince Rudolfa.

opat

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister