Kříž Matějových

 


Na mapě Velechvínského polesí můžeme nalézt mnoho zajímavých pomístních názvů, které odkazují na blízkou či vzdálenější historii. Jedním z nich je název „U kříže Matějových“. Jelikož se jedná o místo, které není nijak ohraničeno, ani na mapových podkladech blíže vyznačeno, domnívali jsme se, že zde v minulosti stával např. dřevěný kříž, který zanikl. Během pátrání v tomto polesí, jsme byli lesníky upozorněni na skutečnost, že v blízkosti bývalé ledové jámy se nachází kamenný sokl, který na sobě nese znaky vytesaných nápisů. Na místě, které je velmi špatně přístupné, byl skutečně objeven kamenný kvádr, do kterého byl vytesán letopočet 1754 a 1938, pod kterým je ještě vytesáno slovo „Opraveno“, což odkazuje jistě k mladšímu z letopočtů. Na vrcholu kvádru byla vytesaný otvor, který sloužil k ukotvení  litinového kříže, který zde byl dle pamětníků ještě do druhé poloviny 20.tého století. Zásluhou a péčí LČR byl kříž na soklu obnoven a celé okolí upraveno.  Případný návštěvník se musí obrnit dostatkem trpělivosti, jelikož hledání v nízkém porostu není příliš lehké.

Přibližné GPS: 49.0802717°N, 14.6222108°E mapy (4)

Mapa s vyznačeným pomístním názvem Kříž Matějových. Mapový podklad: www. mapy.cz

IMG_7483

 

Kamenný sokl s vytesanými letopočty 1754 a 1938, foto 2018, p.Zeman

IMG_7478

Celkový pohled na kříž, foto 2018 p. Zeman

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister