Nálet na České Budějovice 24. března 1945 ve vzpomínce pana Kubíčka

Než necháme promluvit pana Dalibora Kubíčka (roč. 1929), měli bychom si připomenout, jak tento nálet, který začal již den před tímto datem, 23. března, vypadal.

V ten den měla 5. bombardovací peruť začít bombardovat olejovou rafinerii Ruhland severně od Drážďan. Jednalo se o šest bombardovacích skupin (první vlna: 99., 2. a 301. bombardovací skupina, druhá vlna:483., 463. a 97. bomb. skupina) každá po 28mi B- 17 létajících pevnostech. Doprovázeli je 240 stíhačů typu P- 51 Mustang z 31., 52., 322. a 325. stíhací perutě. Přes naše území z Rakouska přes Pelhřimov, dále východně od Prahy a přes Nový Bor na cíl přelétalo 168 strojů. Každý měl podle bojového rozkazu naloženo dvanáct 500 liber vážících pum (500 liber= cca 250 kg). Zpáteční trasa vedla pak ve výšce 26- 28 000 stop (7925 m- 8535 m) nad zemí přes Děčín, západně od Prahy a Českých Budějovic, které byly určeny jako jeden z náhradních cílů, hlavně nádraží.

Podle hlášení o splnění rozkazu ale bombardovací box „C“ (Charlie“) z 97. bomb. skupiny tedy místo rafinerie začal bombardovat právě českobudějovické nádraží. tento box byl tvořen šesti letadly B- 17 a osmi doprovodnými P- 51 Mustang od 307. stíhací perutě z 31. stíhací skupiny. Nálet byl proveden odpoledne ve 13:20 ve výšce 21 500 stop (6553 m). Na jižní část nádraží dopadlo celkem 72 pum o celkové hmotnosti 18 t. Přímý zásah dostali dvě výtopny, skladiště a prostor u nákladních ramp, dále dva železniční mosty na tratích do Českých Velenic a Horního Dvořiště. Zničeno bylo 23 lokomotiv a zahynulo 53 železničářů.

Kronikář ze Suchého Vrbného o tom napsal:

Do 22. 3. 1945 bylo od počátku války vyhlášeno v obci 300 leteckých poplachů a nebezpečí ve vzduchu. Nikdo dosud nebral vážně přílet nějakého letadla válčících mocností ze Západu, ale dne 23. /3. 45 začalo to opravdu vážně. Ve 13.25 hod. ozvaly se najednou silné detonace z Čes. Budějovic a vysoké sloupy dýmu se objevily nad výtopnou dráhy. Výtopna byla bombardována a úplně zničena. Zásah byl přesný. Domy v Suchém Vrbném se otřásaly a skla v oknech řinčela. Trvalo to jenom krátce, ale zkáza byla dokonána. Bohužel přišlo však při tom mnoho osob- zaměstnaných na dráze- o život a mnoho jich bylo zraněno.“

Následujícího dne, 24. března, na českobudějovické nádraží zaútočily letadla B- 24 Liberator ze 49. bombardovací perutě. Každý letoun nesl 36- 40 pum a 100 liber. Ostatní perutě (47., 55. a 304.) měly za úkol bombardovat letiště ve východním Bavorsku. Celkem se bombardování nádraží účastnilo 90 letadel, které na něj a jeho okolí shodily 3238 pum o celkové hmotnosti 162 t. Tentokrát byla poškozena budova a nástupiště osobního nádraží a z provozu bylo vyřazeno seřaďovací a nákladní nádraží. Mimo nádraží dopadly bomby i na Havlíčkovu kolonii, Mladé, Pětidomí a Suché Vrbné, z jehož kroniky je následující zápis:

V 11.05 hod. dopoledne byl vyhlášen sirenou poplach. Netrvalo to dlouho a v 11.30 hod. začalo bombardování města- nádraží, Pětidomí, části města za výtopnou, Havlíčkovy kolonie a Suchého Vrbného. Osobní nádraží v městě bylo uchráněno (to je ovšem omyl- pozn. autor). Nebylo času na útěk do okolí a většina obyvatelstva zažila bombardování doma v domech a sklepech. Tři vlny se přehnaly přes město a Suché Vrbné a způsobily za malou chvíli zkázu a smrt. Bomby se sypaly na nevinné lidi. Do Suchého Vrbného spadlo 90 bomb.

Právě k druhému dni bombardování se váže vzpomínka pana Dalibora Kubíčka (roč. 1929), syn architekta Kubíčka působícího za první republiky:

24. března při náletu na výtopnu budějovického nádraží padly ojedinělé bomby i do Havlíčkovy kolonie. Tehdy letěly 3 vlny letadel. První vlna na nádraží a jak hořelo nádraží a celý okolí zahalil kouř a foukal na Havlindu, proto omylem shodily bomby sem. Jedna bomba spadla do naší zahrady, my zatím seděli ve sklepě. Když se v roce 2000 přestavovala čučka (plechová přilbice na střeše věžičky- pozn. autor), bylo mi jí líto vyhodit, tak do míst, kam bomba padla a byl tam ještě ďolík, který zůstal po zavežení. Tak jsem to tam dal v roce 2000.“ 

Pomníček na onen den vypadá následovně: Je tvořen již zmíněnou „čučkou“ usazenou na třech nožkách, celý pomníček je vysoký cca. 1 m. Po obvodu má napsáno: „Místo dopadu bomby při leteckém náletu 24. III. 1945 v 11: 30 dopoledne

Použité prameny:

Jiří ZÁBRANSKÝ- Jiří ŠILHA, Cíl České Budějovice, České Budějovice 2006.

SOkA České Budějovice, Pamětní kniha obce Suché Vrbné, II. díl- 1933- 1949, sign. B411/2, s. 248- 249.

Výpověď Dalibora Kubíčka, roč. 1929, České Budějovice, vila Na Špici, č. p. 433/16.

Poděkování:

Daliboru Kubíčkovi za poskytnuté informace.

 

snimek-cucky-na-vezicce-vily-na-spici

snímek čučky na věžičce vily „Na Špici“

soukromy-pomnicek-naletu

detail soukromého pomníčku

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister