Nehody a sebevraždy v Rožnově ve válečných letech 1939 – 1945

 V každé obci se občas stane nějaké neštěstí, které se dostane do zápisů v obecní kronice, ale jen málokterá obecní kronika se těmto nehodám a sebevraždám věnuje tolik jako právě kronika Rožnova, dnes součást Českých Budějovic.

První zmíněná nehoda se stala 12. prosince 1939. V tento den spadla z kola 19tiletá studentka Věra Rottová přímo před přijíždějící nákladní vozidlo. To jí způsobilo zlomeninu krčních obratlů. Zemřela při převozu do nemocnice.
Další nehoda zmíněná v obecní kronice se udála o tři roky později, 1. července 1942, kdy při výkonu služby zahynul 45letý brzdař ze stanicČeské Budějovice, Karel Kadič.
Mimo nehod na silnicích, případně na železnici, zasáhla do osudů obyvatel Rožnova i voda. Za celou válku se v Rožnově utopilo celkem 5 osob ve věku 7 – 90 let. Z toho jeden muž, 35 letý klempíř, utonul 10. července 1945 při záchraně topícího se ruského vojína, který následně taktéž utonul.
Po tomto karambolu na trati následovaly další nehody a hlavně pak sebevraždy převážně německého obyvatelstva Rožnova v průběhu posledního válečného roku 1945.
Kromě náletu na České Budějovice, který proběhl ve dvou dnech 23. a 24. března 1945, kdy jen z Rožnova zahynulo 5 osob, dvě ženy a dva muži, většinou zaměstnanci českobudějovického nádraží, zemřely v tyto dny, jeden muž, konkrétně 51 letý strojvůdce Ferdinand Hanzal který zemřel až 2. dubna na následky zranění z tohoto náletu.
Na frontě zahynulo nebo podlehlo zranění celkem 13 vojínů německé národnosti.
Blížící se konec války se všemi důsledky pro prohravší Německo vyvolávalo v německých obyvatelích Rožnova (a nejen tam, ale i jinde v Protektorátu – pozn. autorka) pocity bezvýchodnosti, které v několika případech vyústily v sebevraždu.
Všechny tyto sebevraždy se odehrály kolem poloviny května 1945:
František Tibitanzl, majitel hostince a úředník, 46 letý, usmrtil v noci z 10. na 11. květen 1945 v ložnici ručním granátem sebe, ženu a 2 nevlastní děti. 
10. 5. se oběsil na půdě svého domu č. 93, svobodný, 50letý Jan Plodek.
11. 5. se oběsili na půdě domu č. 179 vdova po býv. čsl. rotmistru, 56letá Marie Polečovská s 24letou příbuznou Vlastou Černou.
13. 5. si v prádelně svého domu čp. 220 podřezal tepny v zápěstí 58 letý, ženatý býv. zaměstnanec st. drah, okupační něm. četník, záletník a slídič po nenáviděných Češích – Jan Steinhauser.
17. 5. se utopila 34letá Růžena Stiftrová se svým 4letým synem Josefem.
18. 5. skončili sebevraždou svobodný soukromník Martin Bauer a 52letý ženatý železničář Josef Hoffmann.
Býv. vlád. komisař v Rožnově Karel Mattousch byl po svém zatčení dne 25. května zastřelen ve věku 67 let:/ Shoda: Kdysi na honě neopatrností zastřelil svého kamaráda – sešel stejnou smrtí/
I zde kráčela a mluvila spravedlivá Nemesis!
A my jsme těch německých sebevrahů nelitovali – a zprávy o jejich koncích jsme poslouchali chladně – bez dojetí a bez soucitu! 
Pramen: SOkA České Budějovice, Archiv obce Rožnov 1831 – 1945 (1952), Kronika obce Rožnov, sign. B391/3, s. 210 – 211.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister