Heraldik Jiří Louda

Jiří Louda se narodil 3. října 1920 do rodiny profesora kreslení v Kutné Hoře, kde v roce 1938 maturoval. Chtěl studovat ČVUT v Praze, ale to mu již nebylo umožněno, protože dostal povolávací rozkaz v rámci mobilizace. O rok později byl z armády propuštěn a odešel do Británie, kde byl přidělen k parašutistům, ale při výcviku se zranil a byl přeřazen k radistům. V této době se seznámil se základy britské heraldiky.

Po válce se opět vrátil do Československa, kde v roce 1946 získal Československý válečný kříž za zásluhy. Tehdy se setkal s Karlem VI. Schwarzenbergem, díky němuž se seznámil i se základy české heraldiky.

Z armády byl definitivně propuštěn v hodnosti kapitána. Po roce 1948 sice nebyl degradován, ale bez soudu uvězněn na Mírově. Po svém propuštění roku 1950 pracoval na lesním úřadě a posléze od roku 1953 do roku 1976 ve Vědecké knihovně v Olomouci. Od druhé poloviny 70. let se již naplno věnoval heraldice. Ale již za svého působení v knihovně navrhl městský znak pro Havířov v roce 1966. V roce 1968 navrhl i státní znak pro Československo, z něhož vychází znak současný. Ve stejném roce byl rehabilitován a povýšen na majora.

Po revoluci kritizoval státní znak pro obsažené neheraldické prvky, proto byl Václavem Havlem pozván na Pražský hrad, aby předvedl nový návrh, který se osvědčil a proto byl přizván i k tvorbě znaku pro samostatnou Českou republiku.

V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. O pět let později se dočkala publikace kniha Království české, na které pracoval s Karlem Schwarzenbergem od roku 1947.

Roku 1991 se jako první Čech stal členem a od roku 2000 akademikem Mezinárodní heraldické akademie se sídlem ve Švýcarsku. Kromě toho byl členem i Britské a Francouzské heraldické akademie a Heraldické komise parlamentu České republiky.

28. června 2004 získal čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci a 10. října 2006 se stal čestným občanem Kutné Hory.

Kromě mnoha publikací věnujících se heraldice vytvořil na 200 znaků měst a obcí a prezidentskou standartu.

Zemřel 1. září 2015 v Olomouci.

Bibliografie:

Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži, Praha 1956.

Znaky našich měst, Praha 1961.

Europäische Städtewappen, Německo 1969.

Blasons des villes d’Europe, Guidé illustré, Paříž 1972.

Česká města, Praha 1964, rozš. Vyd. 1974.

Znaky československých měst, Praha 1972, rozš. Vyd 1975.

Moravská církevní heraldika: Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství, olomouckých biskupů a arcibiskupů, Olomouc 1977.

Česká města: pro čtenáře od 9 let, Praha 1984.

Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, Londýn 1984, 2. vydání. (česky)

Některé erbovní postavy v dějinách města Olomouce, Olomouc 1985.

České erby (spolu s Josefem Janáčkem), Praha 1988.

Lines of succession: heraldry of the royal families of Europe, Praha 1995. (anglicky)

Království české: erby a rodokmeny vládnoucích rodů, Havířov 1996. (anglicky Kingdom of Bohemia : arms and pedigrees of reigning houses, francouzsky Royaume de Boheme : armoiries et généalogie des maisons souveraines, německy Königreich Böhmen : Wappen und Genealogie der regierenden Häuser)

Moravští zemští hejtmani, Praha 1996.

Svým dějinám neutečeme, Praha 2010.

Vyznamenání:

Československý válečný kříž 1939–1945 (1946)

Československá vojenská medaile za zásluhy

Britská heraldická cena The Julian Bickersteth Memorial Medal, 1983

Medaile za věrnost (Svaz bojovníků za svobodu, 1995)

Medaile k 50. výročí ukončení druhé světové války (1995)

Cena města Olomouce (Olomouc, 1998)

Medaile Za zásluhy II. stupně (Česká republika, 28. října 2000)

 

loudaJiří Louda se svým nejznámějším dílem.

 03 14655_2_0930123758Jiří Louda v uniformě.

Cz_COA_Louda Osobní znak vycházející z erbu hejtmana Matěje Loudy z Chlumčan.

 

Obrázky převzaty z:

http://www.historickaslechta.cz/devadesatilety-mladik-jiri-louda-id2010110004-2

Osobní znak:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cz_COA_Louda.png

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Louda

http://zpravodajstvi.olomouc.cz/view.php?cisloclanku=2005100510

Bibliografie: http://baila.net/autor/38187457/jiri-louda

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister