Tereza Horká

21. srpen 1968 v Bechyni

 Rok 1968 v Československu znamenal uvolnění poměrů v politické sféře, zejména pak v jeho druhé polovině, do níž spadá především tzv. Pražské jaro. V srpnu 1968 život v ČSR plynul jako obvykle. V Bechyni tomu nebylo jinak. 19. srpna byla zahájena celostátní konference keramiků, která měla být zakončena večer 21. srpna společným táborákem za zpěvu v doprovodu kytar. Mnozí se vraceli k domovům až nad ránem, proto se dozvěděli až později, co se této noci událo: „Okupace ČSSR armádami 5 zemí (SSSR, NDR, BLR, MLR, PLR)… vystoupení s táborákem, ale bohužel se již neuskutečnilo, protože nikdo z lidí bavících se na této zábavě (ta se konala veřer předtím, tedy 20. srpna – pozn. autorka) nevěděl, co se mezitím děje na druhém konci republiky. A pak rychle jenom domů, co tam je, jak to vypadá. Řada lidí se pak proto teprve v ranních hodinách dozvěděla, že vojska pěti zemí… Zobrazit více

Srpen 1968 v kronikách obcí severního Českobudějovicka

Kromě novinových článků, případně audiovizuálních nahrávek a výpovědí pamětníků, existujedalší narativní pramen, a tím jsou kroniky. Následují tedy úryvky ze zápisů kronikářů obcí severního Českobudějovicka.

Zajímavá je kronika obce Purkarec, kde mezi běžnými listy kroniky kronikář vlepil sedmistránkovou přílohu věnovanou pouze událostem před a po 21. srpnu 1968. Při čtení získá badatel dojem, že se jedná o propagandu namířenou proti tehdy probíhající „revoluci“. Situaci přirovnává k podobným událostem v Maďarsku v roce 1956, tzv. Podivný podzim, které skončili smrtí 200000 lidí. Zmínka o tom, že by se v obci objevili příslušníci alespoň jedné z armád pěti států Varšavské smlouvy, se v této příloze bohužel nenachází.

Jako další v řadě zmiňme kroniku obce Jeznice na Vltavotýnsku. Opět se v ní sice nedočteme o případném pohybu vojsk ať už přímo v obci nebo jejím nejbližším okolí, ačkoli v Táně nad Vltavou byla umístěna posádka složená z příslušníků sovětské armády. Kronikář zapsal pouze… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister