Po roce 1945

Cvičení Vltava a srpen 1968 v Týně nad Vltavou

 60. léta v Týně nad Vltavou probíhala stejně jako ve většině jiných měst Československa ve znamení uvolnění politických poměrů a přátelství mezi státy tzv. Varšavské smlouvy.

Na důkaz tohoto přátelství probíhalo v srpnu 1966 v okolí města tzv. cvičení armád států Varšavské smlouvy známé pod názvem „cvičení Vltava“, které vyvrcholilo na začátku poslední třetiny měsíce září 1966.
První den závěrečných cvičení, 21. září, byl zahájen velikým výsadkem východně od města a bylo zakončeno bojem o pontonový most zbudovaný na Vltavě v Podskalí a dále pak o předměstí na levém břehu Vltavy. Kromě pozemní techniky bylo v tomto cvičení ve značné míře nasazeno i letectvo. Cvičení sledoval štáb v čele s maršálem armády SSSR Grečkem z prostoru Malé Varty. Mezi pozorovateli byl i tehdejší prezident ČSSR Antonín Novotný.
Poslední den cvičení, 23. září, patřil především nácviku násilného přechodu řeky Vltavy jižně od Týna nad Vltavou za použití nejmodernější ženijní techniky,… Zobrazit více

21. srpen 1968 v Bechyni

 Rok 1968 v Československu znamenal uvolnění poměrů v politické sféře, zejména pak v jeho druhé polovině, do níž spadá především tzv. Pražské jaro. V srpnu 1968 život v ČSR plynul jako obvykle. V Bechyni tomu nebylo jinak. 19. srpna byla zahájena celostátní konference keramiků, která měla být zakončena večer 21. srpna společným táborákem za zpěvu v doprovodu kytar. Mnozí se vraceli k domovům až nad ránem, proto se dozvěděli až později, co se této noci událo: „Okupace ČSSR armádami 5 zemí (SSSR, NDR, BLR, MLR, PLR)… vystoupení s táborákem, ale bohužel se již neuskutečnilo, protože nikdo z lidí bavících se na této zábavě (ta se konala veřer předtím, tedy 20. srpna – pozn. autorka) nevěděl, co se mezitím děje na druhém konci republiky. A pak rychle jenom domů, co tam je, jak to vypadá. Řada lidí se pak proto teprve v ranních hodinách dozvěděla, že vojska pěti zemí… Zobrazit více

Únos linkového autobusu v Lišově 9.11.1984

Náš mikroregion je od státních hranic poměrně vzdálen, přesto v něm roku 1984 začal marný pokus o násilný přechod státní hranice do západního Německa za použití uneseného linkového autobusu. V 80. letech byla převážná většina občanů ČSSR, kteří se pokoušeli ilegálně překročit hranici, z řad těch, kteří prchali před zodpovědností za různé kriminální činy, různé dobrodruhy a jen menší část prchala ze skutečných politických důvodů. O únosci V.B. toho mnoho nevíme, přesto i podle toho mála jej můžeme zařadit spíše do první skupiny. V.B. bylo roku 1984 26 let a v té době byl již trestán za násilnou trestnou činnost. Pocházel ze Slovenska, kde se mu podařilo v některém slovenském těžebním podniku krádeží získat průmyslovou trhavinu Danubit, ze které si zhotovil dvě nálože po 10,2 kg, které uložil do svařených forem o rozměrech 30x20x10 cm. Stěny byly dvojité a prostor mezi nimi vyplnil hřebíky, šrouby… Zobrazit více

Zmizelé Severní Českobudějovicko

Mizení a boření samo o sobě není ani dobré, ani špatné; vždy záleží na tom čemu slouží a co přinese. Stejně tak budování a výstavba zase nemusejí být vždy a jen známkou pokroku.“

Roman Kozák

 

1 – Poslední roubenka v Adamově čp.60, kdysi patřila Vojtěchu Krejzovi. Na dobové fotografii těsně před demolicí v roce 2003. Štítová stěna měla cihlovou přizdívku.

 

2 – Náves v Úsilném na fotografii z roku 1935 lemují malebné štíty. Hospodářství čp.12 (uprostřed vpravo) bylo zbořeno v letech 1941-42 aznovu postaveno v modernější podobě.

 

3 – Buzkov. Původem středověký mlýn na levém břehu Vltavy poblíž Jeznice. Počátkem 90. let 20. století ho pohltily vody hněvkovické nádrže.

 

4 – Hrdějovice – náves před odvodněním, pohled k severovýchodu. Domy na severní straně (vlevo) byly během 20. století přestavěny či postaveny znovu.

 

5 – Hrdějovice –… Zobrazit více

Úkryty ÚŽ-6 u Dobřejovic

O předválečném opevnění z roku 1938 v našem regionu, bylo již na našem webu několikrát pojednáno. Stejně tak o sovětských pozorovatelnýchz roku 1968, které se nalézejí v okolí Českých Budějovic. Dnespředstavíme našim čtenářům další objekty novodobých fortifikací. Jednáse o ženijní úkryty typu ÚŽ-6. Skupinka 5ti těchto úkrytu se nalézáv katastru obce Dobřejovice. Vzhledem k tomu, že se objekty nalézají na soukromém pozemku, respektujeme přání jeho majitele a nezveřejňujeme přesnou lokalizaci.

Po druhé světové válce opět vyvstala otázka zajištění obrany ČSR.Především po únoru 1948, kdy našemu státu vyvstal nový úhlavní něpřítel– „imperialistický západní svět“. Tak byly znovu reaktivovány aupravovány dochované předválečné objekty čs. opevnění na západníhranici a od začátku 50tých let bylo budováno opevnění zcela nové. Nahranici v úseku Aš – Nové Hrady bylo postaveno asi 2.500 novýchpevnostních staveb, již zcela jiné koncepce, než ve 30. letech. Jedenz nově budovaných objektů se stal… Zobrazit více

Protiprávní jednání příslušníků Sovětské armády v roce 1968 v Severním Českobudějovicku

Každá přítomnost vojáků cizí země je vždy komplikovaná a přináší nemalé obtíže zvláště civilnímu obyvatelstvu. V roce 1968 i do našeho regionu přijeli sovětští vojáci, v této komplikované době zde docházelo k dopravním nehodám, svévolnému zatýkání, krádežím a dokonce i k znásilnění. Některé vybrané případy, s návazností na náš region Vám nyní představíme. Jedná se o přepis svodek VB a tudíž se jedná pouze o případy, které VB vyšetřovala, či které jí byly oznámeny. Jiné a neméně závažné zůstávají zapsané pouze v paměti přímých účastníků.

Dne 18. 9.1968 oznámil Ladislav HALTÍK, bytem Hluboká nad vltavou že dne 17. 9. 1968 mu byly sovětskými vojáky poškozeny dva úly včelstev a odcizeny plásty s medem z jeho včelína na Holém vrchu v katastru obce Hluboká n. Vlt., okr. České Budějovice, škoda činí 700 Kčs.

Dne 29. 9.1968 ve 13:30 hod. byl v lese v katastru obce Nemanice, okr. České Budějovice, zadržen vojáky… Zobrazit více

Srpen 1968 v kronikách obcí severního Českobudějovicka

Kromě novinových článků, případně audiovizuálních nahrávek a výpovědí pamětníků, existujedalší narativní pramen, a tím jsou kroniky. Následují tedy úryvky ze zápisů kronikářů obcí severního Českobudějovicka.

Zajímavá je kronika obce Purkarec, kde mezi běžnými listy kroniky kronikář vlepil sedmistránkovou přílohu věnovanou pouze událostem před a po 21. srpnu 1968. Při čtení získá badatel dojem, že se jedná o propagandu namířenou proti tehdy probíhající „revoluci“. Situaci přirovnává k podobným událostem v Maďarsku v roce 1956, tzv. Podivný podzim, které skončili smrtí 200000 lidí. Zmínka o tom, že by se v obci objevili příslušníci alespoň jedné z armád pěti států Varšavské smlouvy, se v této příloze bohužel nenachází.

Jako další v řadě zmiňme kroniku obce Jeznice na Vltavotýnsku. Opět se v ní sice nedočteme o případném pohybu vojsk ať už přímo v obci nebo jejím nejbližším okolí, ačkoli v Táně nad Vltavou byla umístěna posádka složená z příslušníků sovětské armády. Kronikář zapsal pouze… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister