Kateřina Hieke

Besedy v Chotýčanech v roce 2016

Již několikátým rokem probíhají v obci Chotýčany besedy nad kronikou v místní knihovně pod vedením pana kronikáře V. Tomse, který vždy posluchače seznámí s nejnovějšími událostmi v obci a pak se věnuje tématu či předá slovo svému hostu. Na co se můžeme těšit v tomto roce?

Zobrazit více

Pomníky padlých-Žabovřesky, Jaronice, Čejkovice

Žabovřesky

-pomník vybudován družstvem Č. Budějovice

GPS:49°0’8.714″N, 14°20’5.398″E-pouze orientační

 

 

dscn6732

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918

padlí: BÁRTA PROKOP, BRABEC MATĚJ, ČÍHAL TOMÁŠ, DVOŘÁK FRANT., DVOŘÁK FRANT., DVOŘÁK JOSEF, DRÁB JAKUB, DIVIŠ FRANT., JON MATĚJ, JAUKER FRANT., KOREŠ ANTONÍN, KOREŠ JAN, KUBÍK JAN, VANĚČEK VAVŘ., VANĚČEK JAN

 

dscn6735

OBĚTI NACISMU 1939 – 1945

Ing. DRÁB FRANTIŠEK 1911-1942, SOUKUP BOHUSLAV 1923-1945

HOUDEK TOMÁŠ 1877-1944, SÝKORA VÁCLAV 1888-1943

KOREŠ KAREL 1919-1945, VALD VÁCLAV 1916-1945

 

Jaronice

-pomník postaven v roce 1921-více v kronice obce-snímek 46-47

GPS:48°59’54.866″N, 14°21’16.038″E-pouze orientační

dscn6740

 

 

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918

padlí: DRÁB JAN,  FEREBAUER FR., FEREBAUER JAK., FEREBAUER VÁCL.,

HOUŠKA VÍT, LIMPOUCH JAN, PEŠEK JOSEF, PEŠEK TOMEŠ, VEBER FR.

dscn6744

V kruté době jste v boj odcházeli,

že v něm zhynete jste nevěděli.

Moc tyranů Vás tam hnala,

že tím poškozena bude nevěděla!

 

Čejkovice… Zobrazit více

Mydlovary

Na návsi v Mydlovarech stojí nedaleko sebe pomník padlých, pamětní kříž a kaplička. Na jejich historii se teď krátce podíváme.

Pomník padlých

dscn6771

 

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM

VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918.

 

BARTOŠ VÁCL, ČEPIČÁN JAN, ČERNÝ FR., HAŠEK FR,

HAJNÝ MAT., IRA JOS., JERHOT VÁCL., JERHOT JOS., JANEČEK FR.,

KOLÁŘ FR., ONDOK FR., POMYJE VOJ., ŠVAMBERK JOS.,

ŠTEFL JOS., TESAŘ FR., VESELÝ FR.

 

 

1921

VĚNUJÍ OBČANÉ Z MYDLOVAR

 

DRUŽSTVO Č. BUDĚJOVICE

 

 

Pamětní kříž

dscn6765

 

DRAHÝ SYN NÁŠ JAN

BOJOVAL NA SRBSKU

KDE BYL 9/10 1914 RANĚN,

PŘI ČEMŽ UPADL DO ZAJETÍ.

PO DVOULETÉM-TRAPNÉM

ŽIVOTĚ V NIŠI

ODESLÁN NA OSTROV ASINARA

KDEŽ DOKONČIL SVŮJ

AČ MLADÝ PŘEC BOLUPLNÝ

ŽIVOT 29/6 1916.

 

NA STÁLOU UPOMÍNKU

NA SVÉHO DRAHÉHO SYNA

A BRATRA VĚNUJÍ TENTO

POMNÍK RODIČOVÉ

BOHMOVI.

dscn6767

 

 

Kaple Nejsvětější Trojice

dscn6763

Postavena roku 1914. Plány na kapli zhotovil stavitel Rudolf Bednář a kapli vysvětil… Zobrazit více

Rataje 11.5.1945

Situace po skončení války v blízkosti demarkační linie oddělující vojska východních a západních spojenců nebyla jednoduchá. Na silnici Tábor – Podolský most stály v obou směrech německé kolony. Mnozí z vojáků se o bezpodmínečné kapitulaci ještě nedozvěděli, popřípadě jí ignorovali. Vojáci při sobě měli zbraně a po zjištění, že do americké zóny nebudou přijati část z nich rozhodla opustit tuto silnici a na vlastní pěst se pokusila přejít řeku Vltavu. Zásluhou této situace vnikla skutečnost, že se po okolních lesích a polích pohybovali jednotlivci, či přímo skupiny, které se živily na úkor vesnického obyvatelstva. Mnozí se v zoufalství nerozpakovali použít i zbraní k dosažení svého cíle. V tomto příspěvku Vás seznámíme s jedním velmi dobře zdokumentovaným případem z obce Rataje.

Dne 11. května předvedl člen  hlídky MNV mladistvý Jan Kovář k výslechu na MNV do bytu předsedy Jana Cvacha mladého německého vojáka, kterého přistihl na obvodu obce. Tento mluvil… Zobrazit více

Poutní místo Rachačky

V dnešním příspěvku zavítáme do poutního místa s velmi zajímavou historií jménem Rachačky. Tato lokalita se nachází nedaleko obce Purkarec.

rachacky25

kaple sv. Rozálie

V roce 1682 zde byla vybudována nákladem Václava Býšovce z Býšova barokní kaple, snad jako vzpomínka na jeho dvě zemřelé děti během morové rány, která okolí zasáhla v roce 1680. Samotná kaple byla zasvěcena sv. Rozálii, která je patronkou boje proti moru. Na počátku 18. století kaple zpustla, ale epidemie se do kraje vrátila a lidé si cestu do Rachaček opět našli. Dle pověsti pili vodu z pramene, který vytéká z blízkosti kaple. Kaple byla nakonec nákladem darů obnovena a přistavěna do dnešní podoby. Slavnosti odhalení této stavby proběhlo 27.8.1882, což dokládá i pamětní kámen umístěný ve štítě kaple. Z původní barokní kaple se dodnes zachoval presbytář, přední část se zvoničkou je postavena ve slohu novorománském. Za zmínku stojí i skutečnost, že v blízkosti této kaple se… Zobrazit více

Schwarzenbergské kameny u Zahájí

V blízkosti obce Zahájí  se nalézají dva jubilejní dubové háje, ze kterých se dodnes zachovalo pouhé torzo původního stavu. První háj čítající 80 důbů letních byl vysázen v roce 1879 a to na paměť  80. tých narozenin knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu. Při vysázení tohoto háje bylo místo osazeno i kamenem s textem. Z těchto dubů se dodnes mnoho nezachovalo.

Některé z nich můžeme spatřit nedaleko cesty ze Zahájí ve směru na Olešnický vrch a také podél cyklostezky č. 1080, která vede hlouběji do lesního komplexu Řídká Blana. Zde je po pravé straně u kraje lesa možné spatřit tři zachovalé duby.

zahaji9

 

Mladší kámen s nápisy

Mladší alej tvořená též 80. ti duby byla vysázená v roce 1912 na pamět 80. tých narozenin knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. Vysázení této aleje bylo také označeno velkým kamenem v blízkosti staršího předchůdce. Tento kámen je taktéž opatřen textem (… Zobrazit více

Chotýčany

1) Kaplička

Umístění: na návsi

Letopočet: 28.9.1882

Historie: Kaplička vystavěná roku 1881, která byla vysvěcena následující rok na svátek sv. Václava. Zvon byl vysvěcen 22.4.1946.

1

2) Sv. Jan Nepomucký

Umístění: na návsi u parku

Letopočet: socha z 2. pol. 18. stol.

Historie: zatím nezjištěna

2

3) Kříž Jelenů / Kříž u vojáků

Umístění: V Chotýčanech na návsi

Letopočet: zatím nezjištěn

Historie: Původně dřevěný kříž, který pozdější majitel (Josef Jelen) přesunul blíže ke svému domu (čp.3). Ke křížku se vztahují dvě pověsti. První si můžete přečíst zde. Dle druhé jsou u něj pohřbeni italští vojáci.

3

4) Kříž v Holubčí

Umístění: u samoty

Letopočet: zatím nezjištěn

Historie: Kříž postavený nákladem Václava a Tekly Vebrových z čp.17. Původně železný na kameni, ale v roce 1964 byl stržen neznámým pachatelem. Původní podoba kříže byla zajímavá tím, že ikona Krista měla hlavu skloněnou… Zobrazit více

Červený Újezdec

1) křížek v obci

Umístění:  u silnice na Lhotice-nenalezen

 

ujezd-----kopie

 

2) křížek v obci

Umístění: u silnice na Kolný

p8230025

 

 

3) kaplička

Umístění: za obcí směrem do Mojského lesa

 

p8230020 p8230022

4) kaple sv. Benedikta

Umístění : v obci

Historie: novogotická podoba pochází z roku 1896 a kapli postavil svým nákladem rolník Václav Říha, svěcení proběhlo 13. září 1896. Menší předchůdkyně se zde nalézala již v roce 1785.

p8230018

5)  kříž

Umístění : u cesty z obce na Vávrův vrch-nenalezen

 

ujezd

Dobřejovice

1) Kříž

Umístění: u odbočky do Dobřejovic ze silnice Hluboká-Lhotice

Text: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

p8290154

2) Kříž

Umístění: jižní okraj obce

Letopočet: 1879

p8290151

3) Kaplička

Umístění: u JZD

p8290148

4) Kaple sv. Jana Nepomuckého

Umístění: na návsi

Historie: Kaple vystavěna v roce1871. Předtím zde stál dřevěný sloup na němž byl zavěšen zvon, vysvěcena 29. května 1871.

p8290145

5) Kříž u kaple

Umístění: na návsip8290144

 

 

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister