Tereza Horká

Drobné sakrální památky Heřmaně, okr. České Budějovice

1) Kamenná boží muka

Umístění: U návsi, před statkem čp. 19 Mazáků

GPS: 48°54’43.094″N, 14°30’18.848″E

Letopočet: 1866

Nápis: Zakl. Jan Žáček

Historie: Tato boží muka daroval obci Heřmaň Jan Žáček v roce 1866. Tento pracoval jako kameník v lomu „Na špandavě“ cca 500 m na severozápad od obce až do roku 1890.

u-mazaku u-mazaku-1 u-mazaku-2

2) Kamenná boží muka

Umístění: u čp. 3 při cestě k pomníku padlých y 1. světové války

GPS: 48°54’39.635″N, 14°30’12.740″E

Letopočet: 1866

Nápis: IHS Zakladatel Jan Žáček

Historie: Tato boží muka postavil opět Jan Žáček jako poděkování za uzdravení.k-pomniku-1

k-pomniku

3) Kamenný kříž

Umístění: na konci pěšiny 20 m za pomníkem padlých.

GPS: 48°54’29.420″N, 14°30’15.398″E

Historie: Tento kříž byl postaven v roce 1921, tedy zároveň s pomníkem padlých. U něj se sloužila mše pro ty obyvatele Heřmaně, kteří nemohli dojít až do kostela v… Zobrazit více

Drobné sakrální památky v obci Plav, okr. České Budějovice

1) Výklenková kaplička

Umístění: cca 30 m od silnice z Plava na Heřmaň poblíž čp. 122

GPS: 48°54’16.820″N, 14°29’26.432″E

Historie: ?

Letopočet: ?

za-cp-122-1

2) Socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Na skalním výběžku na mostem přes Malši u domu čp. 60

GPS: 48°54’11.990″N, 14°29’41.943″E (orientačně)

Historie: Socha zde byla umístěna jako poděkování za odvrácení povodně v roce 1882.

Letopočet: 1882sv.-jan-nepomucky-nad-malsi

sv.-jan-nepomucky-nad-malsi-1

3) Boží muka

Umístění: Před domem čp. 15

GPS: 48°54’9.824″N, 14°29’20.842″E

Historie: Dle ústní tradice by na tomto místě měli být pohřbeni tři francouzští vojáci z doby prusko – francouzské války.3-francouzy-1

3-francouzy-z-pruskofrancouzske-valky

4) Výklenková kaplička

Umístění: Na návsi ve zdi statku čp. 11

GPS: 48°54’4.857″N, 14°29’19.824″E

Historie: Tato kaplička byla vystavěna v upomínku mší svatých, které se zde konaly v roce 1932 a 1946.

Nápis: Na památku mše svaté zde.

ve-zdi-u-navsi

ve-zdi-u-navsi-1

4)Kříž

Umístění: Na návsi u… Zobrazit více

Drobné sakrální památky obce Borovnice, okr. České Budějovice

1) Kamenný kříž

Umístění: V poli „Na Březovce“ nedaleko silnice z Borovnice do Nedabyle

GPS: 48°54’53.858″N, 14°31’2.005″E

Nápis: INRI

IHS

Lorenz

Herman

??

Historie: ?

Letopočet: ?

lorenz-1 lorenz-2 lorenz-3 lorenz-4

2) Kříž

Umístění: U křižovatky silnic na Nedabyli a Novou Ves u Českých Budějovic

GPS: 48°54’55.864″N, 14°31’15.093″E

Letopočet: 1874

Historie: ?

krizovatka-nedabyle-nova-ves  krizovatka-nedabyle-nova-ves-1

3) Výklenková kaplička

Umístění: U křižovatky silnic na Novou Ves a na Střížov

GPS: 48°54’43.605″N, 14°31’16.696″E

Letopočet: ?

Historie: ?odbocka-na-nedabyly  odbocka-na-nedabyly-1

4) Výklenková kaplička

Umístění: U návsi u čp. 19

GPS: 48°54’43.125″N, 14°31’8.299″E

Letopočet: ?

Historie: ?

naproti-kapli  naproti-kapli-1-

5) Kaple Panny Marie

Umístění: Na návsi

GPS: 48°54’43.886″N, 14°31’8.366″E

Letopočet: ?

Historie: Kaple je postavena v novogotickém stylu

kaple  kaple-1

6) Kříž

Umístění: U silnice na Střížov

GPS: 48°54’29.390″N, 14°31’23.023″E

Letopočet: ?

Historie: ?u-silnice-na-strizov

7) Torzo kříže

Umístěn… Zobrazit více

Pomník padlým z první a druhé světové války v Plavě

Tento pomník se nachází v samém středu návsi na ostrůvku uprostřed křižovatky silnice směřující z Plava k hlavní silnici z Českých Budějovic do Římova. Tvoří ho hrubě otesaná kamenná stéla s deskou upomínající na oběti fašismu. Padlé z první světové války pak připomíná pamětní deska umístěná na zdi obecního úřadu.

GPS pomníku: 48°54’4.845″N, 14°29’19.050″E

GPS pamětní desky: 48°54’4.401″N, 14°29’13.848″E

pomnik-padlym-1 pomnik-padlym-1.-svetova pomnik-padlym-z-2.-svetovy

Drobné sakrální památky obce Nová Ves, okr. České Budějovice

1) Výklenková kaplička

Umístění: Na silnici z Nové Vsi do obce Hůrka

GPS: 48°55’49.355″N, 14°31’52.464″E

Letopočet: 1883

Historie: Tuto kapličku postavil v roce 1893 výměnkář Martin. Zasvěcena je svatému Martinovi.

pred-hurkami pred-hurkami1 pred-hurkami2

2) Výklenková kaplička

Umístění: Na návsi obce Hůrka

GPS: 48°55’52.875″N, 14°32’8.000″E

Letopočet: 1771

Historie: ?

hurky-naves

hurky-naves1

3) Kříž

Umístění: Na konci Nové Vsi u silnice na Strážkovice

GPS: 48°55’18.751″N, 14°32’8.230″E

Letopočet: ?

Historie: ?

za-trati-u-silnice-na-strazkovice

4) Výklenková kaplička

Umístění:U silnice vedoucí od výše zmíněného kříže u čp 85

GPS: 48°55’24.212″N, 14°32’33.612″E

Letopočet: ?

Historie: Jedna z možných dvou kapliček, o nichž lze uvažovat jako o obecní kapli, o jejímž svěcení je zmínka v písemných pramenech z 8. srpna 1841.

u-druhe-cesty

5) Kříž

Umístění: Naproti čp 36

GPS: 48°55’23.642″N, 14°32’36.848″E

Letopočet: 1897

Historie: Kříž byl postaven v upomínku Marie Levé, která se utopila v roce 1897 v blízkém rybníce.

Nápis: Věnováno od manželů Františka… Zobrazit více

Konec války v obci Roudné u Českých Budějovic

Jak se blížil vytoužený konec války, ustanovil se i v obci Roudné prozatimní národní výbor, jemuž předal 5. května 1945 správu obce dosavadní komisař Jan Erhart. Předsedou tohoto výboru byl zvolen Jan Šebenda. Jeho prvním počinem ve funkci bylo zrušení německé základní a mateřské školy v obci a následné obnovení školy české, která byla uzavřena již od 1. října 1940.

V tento den byl také ustanoven nový český hasičský sbor, který převzal inventář hasičského sboru protektorátního a jeho předsedou byl zvolen František Hofbauer.

Ačkoli již bylo po válce, v červnu 1945 byla v obci ubytována jednotka sovětské armády. Dva ruští vojíni čistili u statku čp. 3 své pušky. Díky neopatrnosti vyšla z pušky jednoho z nich střela a zasáhla vedle sedícího vojína. Takto o této události vypovídá obecní kronika:

V měsíci červnu 1945 byla ve zdejší obci ubytována jednotka ruského vojska. Došlo zde k veliké nehodě. Dva vojíni, kamarádi,… Zobrazit více

Drobné sakrální památky obce Nedabyle, okr. České Budějovice

1) Výklenková kaplička

Umístění: U návsi u čp. 24

GPS: 48°55’41.366″N, 14°30’59.852″E

Letopočet: ?

Historie: ?naves

naves1

2) Kamenný kříž

Umístění: U křižovatky silnic z Nedabyle na Doubravici

GPS: 48°55’50.040″N, 14°30’58.748″E

Letopočet: 1926

Nápis: Pochválen Pán Ježíš Kristus 1926

Historie: Zajímavé je, že kříž je umístěn uvnitř oploceného pozemku, ovšem v přístupu na něj brání strom prokazatelně starší, než samotný kříž

nad-navsi nad-navsi1 nad-navsi2

3) Výklenková kaplička sv. Václava

Umístění: U polní cesty z Nedabyle na Vidov

GPS: 48°55’33.422″N, 14°30’23.093″E

Historie: Kapličku zřídila roku 1929 Církev československá.

sv.vaclav

sv.vaclav1

Drobné sakrální památky obce Doubravice, okr. České Budějovice

1) Výklenková kaplička – Haladova kaplička

Umístění: Na silnici z Nedabyle do obce Doubravice

GPS: 48°56’5.676″N, 14°30’49.540″E

Letopočet: ?

Historie: ?na-zacatku

na-zacatku1

2) Výklenková kaplička – “U Rezků“

Umístění: Na silnici z Doubravice na Nové Hrady

GPS: 48°56’12.378″N, 14°30’41.413″E

Letopočet: ?

Historie: ?

na-vandu

na-vandu1

3) Výklenková kaplička – “U Jána“

Umístění: Naproti čp 36

GPS: 48°56’18.611″N, 14°30’29.849″E

Letopočet: ?

Historie: ?

atyp

atyp1

4) Boží muka – “U Farků“

Umístění:U čp 56

GPS: 48°56’26.671″N, 14°30’25.100″E

Letopočet: ?

Historie: ?

Nápis: INRI

IHS

1862 M. B

bozi-muka bozi-muka1 bozi-muka2 bozi-muka3

 

5) Výklenková kaplička

Umístění: cca 80 m jižně od návsi

GPS: 48°56’5.851″N, 14°30’39.339″E

Letopočet: ?

Historie: ?

kaplicka kaplicka1 kaplicka2

 

Pomník padlým z první světové války v obci Doubravice

Pomník padlým z první světové války  se nachází na návsi před barokním zámečkem. Byl odhalen v roce 1924 a tvoří ho opět kamenná stéla, na níž jsou napsána jména padlých.

Nápis:

1914 – 1918

Bláha Kar. *23.9.1880

Bláha Jar. *26.3.1874

Didiš Frant. *22.6.1892

Erhart Mat. *11.2.1887

Erhart Jos. *13.2.1889

Erhart Ant. *9.1.1891

Verner Fr. *15.9.1887

Vaněk Frant. *9.8.1882

Rezek Václ. *6.8.1874

Šimon Jan *16.5.1898

Tibitancl Fr. *4.11.1895

Tvaroh Tom. *21.12.1898

Erhart Vojt. +3.7.1942

p1010174 p1010175 p1010176

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister