Moderní doba do roku 1939

Dopravní nehoda četnictva mezi Chotýčany a Vitínem

Na našem webu již byl zveřejněn článek o veliteli četnické stanice Ševětín vrchním strážmistru Václavu Strakovi, který zahynul ve 30tých letech při dopravní nehodě u Ševětína. Nebyla to jediná dopravní nehoda četnictva v našem regionu. K další došlo jen o pár roků později 22. listopadu 1935 mezi obcemi Chotýčany a Vitín. Naštěstí tehdy při nehodě nikdo nepřišel o život, ale další osudy těžce zraněného četníka nám nejsou známé. K nehodě se dochovalo zajímavé svědectví v chotýčanské obecní kronice:

22./XI. velké automobilové neštěstí. Pátrací oddělení četníků z Tábora jelo v osobním autě v noci po jedné hodině, služební cestou z Čes. Budějovic k domovu, když z vrchu Libochové, narazili ve veliké mlze na strom vedle silnice. Nárazem utrpěl šofér značné zranění na hlavě, pozbyl vědomí a auto již nikým neřízené zřítilo se do příkopu 5 metrů hlubokého kdež ještě… Zobrazit více

Vybrané tragické události v Ševětíně v době I. republiky.

Krátce po vzniku Československa se na našem venkově začíná více rozmáhat mechanizace, ať v podobě parních mlátiček či parních pil ale i automobilů. S tímto pokrokem jsou i spojené nehody, které zavinily mnohdy končily smrtí nebo zmrzačením na celý život. Za těmito nehodami stojí nepozornost, vyčerpáním, absence bezpečnostních opatření ale hlavně nepoučený personál. Předkládáme Vám vybrané nehody a neštěstí, ke kterým v Ševětíně došlo v období I. republiky.

Dne 21.srpna.1932 vyžádal si „Žár“ ( rybník Žďárský) smutnou oběť, 27 letého dělníka z lomu, rodem Maďara ze Slovenska.

Smutnou událostí ve vesnici byla i tragická smrt vrchního strážmistra V.Straky. Zemřel dne 18. dubna. 1932 na silnici pod hřbitovem autobusem p. Picky z Dol. Bukovska s kola.( nedaleko dnešních zahrádek)

Dne 19. září 1932 odpoledne shořel stoh slámy na trávníku p. Čapka, zapálen dětmi věku předškolního.

Dne 26. května 1933 nouzově přistál vojenský dvouplošník, jemuž motor vypověděl službu. Snesl se pod… Zobrazit více

Starý mládenec

Ve 30. letech vycházel v ČSR časopis „Četnické humoresky“, ve kterém byly uveřejňovány různé příhody a historky z četnické služby. Z těchto materiálů, z archiválií a osobních vzpomínek bývalých četníků, vychází spisovatel Michal Dlouhý ve své knize „Četnické čtyřlístky“, ze které zde zveřejňujeme příběh vrchního strážmistra Portycha z Purkarce, jako ukázku obyčejných lidských problémů, které museli naši dědové řešit i před osmdesáti lety. Vrchní strážmistr Portych vyprávěl tuto příhodu svým kolegům, při zkušebních střelbách na budějovické vojenské střelnici koncem 30. let.

 

Pan vrchní Portych vyndal ze služební brašny makové buchty, které jemu, starému mládenci, upekla staniční kuchařka. Purkarecký staniční velitel byl široko daleko znám svým vyhraněným názorem na ženy a tím, že nehodlal svoji staromládeneckou svobodu žádné z nich obětovat. Na potvrzení správnosti své životní filozofie, spočívající v zásadním odmítání žen, vyprávěl případ z nedávné doby svědčící o falešnosti ženského pohlaví.

Na vrchního strážmistra Portycha se na jaře roku… Zobrazit více

„Pro vlast a vědu“ aneb smutný konec Františka Křečana a Jaroslava Vondráška

V první třetině 20. století zažívala aviatika bouřlivý rozvoj. Nejinak tomu bylo i v tehdejší ČSR. Naši piloti byli ve světě pojmem, vyhrávali poté mezinárodní letecké závody. Je ovšem pravda, že to bývali většinou piloti vojenští, speciálně vycvičení.
Za technický rozvoj se ale často platilo životy. Tehdejší nehody bývaly velmi často díky tehdejší konstrukci letadel smrtelné. Před vznikem českobudějovického letiště v Plané tak mohli místní nadšenečtí aviatici létat pouze několik týdnů po žních a to jen když majitelé pozemků dovolili. Na vojenském cvičišti ve Čtyřech Dvorech se v letních měsících pravidelně objevovali vojenští letci, kteří se zde účastnili každoročního vojenského cvičení.

Prolog
Letadlo se vzneslo kolem 8:00 za jemného mrholení z letiště ve Čtyřech Dvorech a ve vzduchu pobylo přibližně 60 minut. Podle článku p. Chmelíka začalo pršet již den předtím a pršelo ještě kolem 7. ranní dotyčného dne. Možná již před vzletem měli naši letci obavy z navigace a… Zobrazit více

Mobilizace v Dolním Bukovsku roku 1914

 Mobilizace v Dolní Bukovsku roku 1914

První válečné nebezpečí v roce 1908 při anexi Bosny-Hercegoviny bylo včas zažehnáno, takže nemělo žádných následků, jen několik vojáků v činné službě bylo déle podrženo ve službě vojenské, např. Fr. Chlaň, č.154

Proto se doufalo se, že i v roce 1914 bude válka odvrácena, když neurčité zprávy o mobilizaci prosakovaly již v sobotu 25.července a v neděli 26.července 1914 jako důsledek zavraždění následníka trůnu Ferdinanda d´Este a jeho manželky v Sarajevu 28.června 1914.

Naděje zklamaly. O půl dvanácté přišel na obecní úřad telegram, který městský tajemník Stanislav Handlovský přečetl před radnicí, jehož znění bylo: “Mobilizace do 39 let – očekávat další zprávy od zvláštního posla – přečíst instrukce!“

Odpoledne bylo mnoho debat a s nedočkavostí byla očekávaná pošta, která přijela o půl čtvrté odpoledne. Postilión Josef Štogl přinesl zprávu, že je částečná mobilizace několika armádních… Zobrazit více

Lesní železnice v oblasti schwarzenberského lesního ředitelství Hluboká nad Vltavou – Lesní železnice v oblasti revíru Velechvín

 Při dopravě dříví z lesních porostů důležitou roli hrála lesní železnice, která nechyběla ani na jihu Čech. Zde také schwarzenberská lesní správa rozhodla o vybudování úzkorozchodné železnice jak na Šumavě, tak i ve vnitrozemí. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo zabránit znehodnocení dřevní hmoty po likvidaci rozsáhlých kalamit a dříví urychleně dopravit z lesních porostů k následnému zpracování. Období staveb těchto lokálních kratších tratí spadá do období první světové války a počátků existence Československa. Lesní železnice na jihu Čech patří dnes již jen historii.

Lesní železnice v oblasti revíru Velechvín

Zmínku si zaslouží i lesní železnice, postavená v roce 1916 v lesích revíru Velechvín, která zajišťovala dopravu dřevní hmoty, získané zpracováním větrné kalamity převážně z lesních oddělení 51, 52, 53, 54 v tzv. „Kubíčkovo jitře“ tehdejšího Bezpalcova hájemství. Větrná smršť tenkrát zničila přibližně 50 ha nejkrásnějších lesních porostů.

Tato lesní dražka měla dvě trasy, obě ukončené na skladě u ševětínského nádraží.… Zobrazit více

Lesní drážka ve Velechvínském polesí

Jižní trasa dražkyFOTO

V roce 1916 se nad Velechvínským polesím prohnala vichřice, která v celém lese zničila 150 ha zdravého porostu. Jelikož většina práceschopných mužů byla v té době nasazena na frontách první světové války, bylo rozhodnuto přesunout na odstranění následků vichřice válečné zajatce ze Srbska, Ruska a Itálie, kteří byli ubytováni u hájenky Bezpalec, kde pro ně byly vybudovány dřevěné domy. Náplní jejich práce bylo svážení dříví a budování dvou lesních dražek. Zajatci zde pracovali až do roku 1918 a jejich počet nepřesáhl 200 mužů. Během těchto dvou let tu zemřeli jeden Srb, jeden Rus a jeden Ital. Srb a Rus byli pohřbeni na hosínském hřbitově, Ital v Ševětíně. Zajímavostí je, že v roce 1945 k němu do hrobu přibyl jeho krajan Angelo Poro spolu s neznámým vězněm. Tento společný hrob se nachází na ševětínském hřbitově vedle márnice u vchodu k hřbitovní skládce. Dalšímu Italovi z tohoto… Zobrazit více

Železniční stanice Chotýčany

Železniční stanice – Chotýčany

leží na trati Čes. Budějovice – Veselí Mezimostí.

Vystavěna v létech 1871 až 1874 akc. společností c.k. priv. dráhy císaře Františka Josefa.

Provoz zahájen dne 8. června 1874.

Chotýčany bývaly původně jen osobní zastávkou. Kdy přeměněny v nádraží není známo. Ale v březnu r. 1885 byly již stanicí a podléhaly tehdejšímu c.k. železničnímu provoznímu ředitelství v Čes. Budějovicích.

Stanice měla jen dvě koleje na 50 náprav. Sloužila hlavně ke křižování a předjíždění osobních vlaků a rychlíků, dále jako nejvyšší bod trati Čes. Budějovice – Veselí k odstraňování přípřeží a postrků. Otevřena byla toliko pro dopravu osob, zavazadel, psů a kusového rychlozboží. Proti trati kryta byla vzdálenostními návěstími; odjezdových návěstidel neměla.

Obsazena byla zpočátku správcem a jedním staničním zřízencem, kteří nočních služeb nekonali. Později 1 správcem, 1 přiděleným a 2 výměnáři.

 

Prvním Správcem stanice byl Josef Dědourek do r. 28./2. 1894, druhým Jan Pehner do 27./4.… Zobrazit více

František Strnad, pilot ze Bzí

 Období meziválečné bylo plné leteckých tragédií a nevyhnulo se ani našemu regionu o jednom z nich vypráví kronika obce Tuchonice:

Dne 3. dubna ( 1934) při ostré střelbě z letounu událo se letecké neštěstí. Letoun při náletu na cíl přišel do vývrtky, dopadl k zemi, pilot vojín František Strnad syn správce lihovaru ve Bzí, byl ihned mrtev, pozorovatel svob. Punčochář byl smrtelně zraněn. Strnad byl převezen do Bzí a s vojenskými poctami za účasti vojenského oddílu čestného a hudby vojenské deputace vojenské od pluku leteckého Č I. T.G.Masaryka pohřben dne 6. dubna na hřbitově modrohůreckém za účasti obecenstva vsi.

Hrob vojína Strnada je dodnes dochován na hřbitově v Modré Hůrce a je opečováván.

Na náhrobku je fotografie vojína Strnada ve vojenské čepici a pod ní umístěné texty:

František Strnad

Pilot – letec

24.1.1913  –  3.4.1934

Poznání – loučení – vzpomínka toť život lidský.

Rod Strnadů a Volfů.… Zobrazit více

Novodobá fortifikační archeologie

Československé opevnění budované v letech 1935 – 1938 zasáhlo i do oblasti Českobudějovicka1. Bohužel na rozdíl od jiných oblastí se dochovalo jen ve velmi torzovitém stavu. Připomeňme, že v rámci tzv. 1. Hlavního obranného postavení (1.HOP) bylo jižně od Českých Budějovic budována linie lehkých objektů vz.36 a vz.37 a severně od Českých Budějovic byla v roce 1938 realizována tzv. Vltavská linie jako součást 2.HOP s lehkými objekty vz.37. Celá tato oblast se za německé okupace nacházela v prostoru Protektorátu a na jeho území byly od léta 1939 všechny čs. pevnostní stavby likvidovány, především z obavy z možného využití při protiněmeckém povstání2. Jen zlomek objektů přečkal toto období díky svému situování poblíž budov, mostů, železnice a podobně, což znemožnilo jejich odstřel. Většinou byly ale jiným způsobem znehodnoceny. Z odstřelených objektů byly o něco později těženy kovové součásti včetně armatury železobetonu. I této fázi ničení z různých důvodů… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister