Různé

Hosínské zvony

Ke každému kostelu patří neodmyslitelně zvony. I když kostel v Hosíně stál již roku 1330, první známý zvon je až z roku 1681. To již byli patrony kostela Schwarzenbergové. Ve věži kostela byly čtyři zvony, sv. Petr, sv. Pavel, sv. Florián a umíráček P. Maria. Zvony svolávali lidi do kostela k bohoslužbám, zvonilo se ráno, v poledne a večer, takzvané klekání, když hořelo nebo při živelných pohromách. Když dlouho nepršelo, přivolával se zvoněním déšť, nebo naopak se rozháněly mraky, zvonilo se proti bouřkám. Zvonit se muselo v pravidelný čas, lidé se podle zvonění řídili a žili.

Nejhorší doba pro zvony přišla s 1. světovou válkou, jelikož mají podobné složení kovu – zvonoviny jako kanóny. Z kostelů a kapliček byly sváženy pro válečné účely a přetavovány na kanóny. První rekvizice (zabavení movitých věcí pro vojenské účely) přišla 8.8.1916, kdy byly zrekvírovány zvony mladší roku 1600, za 1 kg zvonoviny se… Zobrazit více

Lesní křižovatka, která přitahuje smrt?

1

křižovatka na horizontu od jihu (od statku Chyňava) 

Zájemcům o tajemná a záhadná místa z jižních Čech je dobře znám les Bor u Českých Budějovic, kterému se věnuje již několik internetových webů. Neméně zajímavým je ale také místo severně od Českých Budějovic, mezi obcemi Borek a Chotýčany, které dosud záhadologům a milovníkům tajemna unikalo. Pokusíme se vás provést jeho pohnutou historií. Zobrazit více

Vechtrovny na trase Hrdějovice – Horusice

Tentokrát se zaměříme na strážní domky, nebo-li vechtrovny (z něm. Bahnwächterhaus). První vechtrovny vznikali již při provozu koněspřežných železnic, ale jejich zlatá éra začala ve 40. letech 19. století. Šest vechtroven z okolí  Ševětína bylo postaveno v roce 1873. Bohužel v naší době je jich už spousta vybydlených a zanedlouho bude většina z těch, které ještě zbyly, zbourána. Proto jsme se rozhodli tyto objekty zmapovat.

Zobrazit více

Hosínský betlém

Ke křesťanským svátkům vánočním patří též betlém, lidově jesličky. Pěkným vyřezávaným betlémem se může pochlubit kostel sv. Petra a Pavla v Hosíně. Je celý ze dřeva a v kostele je od vánoc roku 1893. Nahradil tak betlém malovaný, který byl již značně poškozený a zašlý. Tento betlém objednal a zakoupil v Tyrolsku v Gröden u dovedného sochaře kaplan František Husar na přání paní Rozálie Kubešové z Opatovic č.p. 4, která ho zaplatila a darovala kostelu. O vánocích býval betlém vystavován ve starém kostele na hlavním oltáři. V novém kostele byl vystavován v kapli sv. Kříže na oltáři stejného jména, nyní je stavěn před oltářem Panny Marie Lurdské.

Nešetrným zacházením s figurkami, obzvlášť v 60. letech 20. století, kdy si s nimi na faře hrály děti, byly některé značně poškozené. Drobné části ulámané. I v takovémto stavu býval každé vánoce vystavován, jak takový betlém vypadal a jaký byl na něho… Zobrazit více

Pomník španělskému vězni ve Vitíně

V červnu 2013 jedna z členek našeho spolku zajistila darování vyřazeného pomníku z hosínského hřbitova. Pomník byl umístěn v blízkosti již stávajícího dřevěného kříže, který se zde nachází již od roku 2003 a pomalu začíná chátrat.

Po vyklizení místa samého od náletových rostlin, došlo k zabudování pomníku do země, jeho upevnění a následně i k opravě samotného pomníku. Do čelní strany pomníku byl vyryt nápis a místo samotné znovu uklizeno od použitého materiálu. Již druhý den se u pomníku objevily květiny a svíčky. I samotnému místu se již několik let říká „U Španěla“. Doufejme, že i mladší generace si k tomuto místu vypěstuje vztah a bude se  k tomuto místu vracet.

GPS:49°4’42.484″N, 14°32’0.812″E

Zobrazit více

Severní Českobudějovicko protektorátní

Na území námi sledovaného regionu se nachází dodnes mnoho památek na období let 1939 – 1945. Jelikož tyto památky rychle zanikají, je dobré si je v tomto krátkém příspěvku připomenout.

Vitín

1) Zachovalý nápis GASTHAUS na bývalé hospodě. Nápis je proveden zelenou barvou.

GPS: 49°9’56.840″N, 14°40’24.108″E

vitin-hospoda-001

vitin-hospoda-002

2) Protipožární nádrž „Bazena“ při cestě do Poněšic

GPS: 49°5’21.457″N, 14°32’34.876″E

bazena

Horusice

Na bývalé obecní škole se nachází nápis SCHULE, dnes částečně přetřený.

GPS: 49°9’56.840″N, 14°40’24.108″E

horusice

skola

Dynín

Pod pamětní deskou na místním nádraží je umístěná cedulka s nápisem:

FEINEINWAGUNG BESCHADIGUNG STRAFBAR

PŘESNÁ NIVELACE POŠKOZENÍ SE TRESTÁ.

GPS: 49°8’48.696″N, 14°37’44.103″E

dinin

dynin

 

 

Červený Újezdec

Nápis na bývalé hasičské zbrojnici, značně poškozený, pravděpopodbně – FEUWEHR.

GPS: 49°2’31.324″N, 14°33’19.711″E

dscn7588

oujezdec

 

Cedule, která mezi lety 1939 – 1945 visela na nádažní budově Hluboká nad Vltavou – Zámostí.

Rozměry 120 x 50 cm. Nápis FRAUENBERG ( M) – ZAMOST. HLUBOKÁ N. VLT. –… Zobrazit více

Nářečí v severním Českobudějovicku

Tak jako jiné procházel i náš jazyk změnami. V tomto článku se můžete podívat na to jaká slova se dříve používala v našem mikroregionu a jestli by jste jim dokázali porozumět.

Hrdějovické názvosloví k roku 1935:

chcou – chtějí

nekdo – někdo

neco – něco

byť tu – buď tu

hůdě, hůďata – děvče, děvčata

vodrhat – drát peří

pročiž – proč

v děla – ve žně Zobrazit více

Neidentifikovatelné objekty ve Velechvínském polesí

V lesním komplexu Velechvínského polesí se během našich prospekčních průzkumů mnohdy podaří nalézt zajímavé objekty. O primárních účelech těchto objektů se můžeme pouze domnívat. Stejně diskutabilní je i snaha o dataci. V dnešním příspěvku Vás seznámíme s několika zásadními lokalitami. Předem upozorňujeme, že dané lokality byly prozkoumány pomocí detektorů kovů a proto se zde již nenalézá nic zpeněžitelného.

  1. lokalita – „U Prochodu“

Popis lokality: Při prospekci na pravém břehu bezejmenného potoka, bylo nalezeno reziduum několika jam. Největší z nich o rozměrech 2,5 m x 2 m a hloubce max. 2 m, byla zahloubená do břehu potoka, byla tvořená dřevěnou konstrukcí, z které se dodnes zachovala pouze střecha. Tato stavba byla umístěná pod okolní terén, vstup byl původně orientován k břehu potoka. Vstup byl tvořen jednoduchými dveřmi ze smrkových kuláčků. Na stěně byla umístěna dřevěná polička s osobními věcmi ( zubní kartáček, zubní pasta a keramický hrnek). Na zemi bylo umístěné… Zobrazit více

Nové poznatky k vývoji populace Evropy a jižních Čech

 Mechanismy vývoje světové populace v minulosti

První zástupci našeho druhu, tedy lidé moderního typu, vznikli dle dnešních předpokladů v Africe. Afriku obývalo pravděpodobně mnoho druhů lidoopů a hominidů v různém čase. Jen někteří jsou předci dnešních lidí. Avšak podoba dnešních lidí je určena dlouhým odlišným vývojem v různých regionech světa (multiregionální teorie vzniku člověka, Vesmír 2014 duben).

Postupem času z Afriky odcházeli předchůdci nebo příbuzní člověka a osidlovali Eurasii. Dnešní moderní člověk vznikal někdy před 100 tisíci lety a jeho různé varianty odcházely postupně z Afriky, aby se rozptýlily po planetě. Před 80 tisíci lety existovaly starší formy moderního člověka, které se toulaly světem. Současně s moderním člověkem existovali i jiní zástupci druhu Homo Sapiens. Někteří vyhynuli, některé skupiny žijí dodnes v populaci Eurasie. Dnes se jedná o Děnisovany (jeskyně Děnisovaka na Altaji) a Neandertálce (údolí řeky Neander).

Nový názor říká, že Afrika hrála… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister