Z jiných regionů

Historie obce Heřmaň

Dvorec Lhota

      Obec Heřmaň leží cca. 12 km od Českých Budějovic. Od roku 1262 se dostala nedaleká obec Plav s okolními pozemky, tedy i územím, kde se dnes rozkládá obec Heřmaň, odkazem krále Přemysla Otakara II. klášteru Vyšší Brod. Po založení Českých Budějovic1 bylo území darováno právě vzniklému městu, ale roku 1292 bylo Václavem II. navráceno klášteru.

Aby se lépe využilo poddanské práce v Plavě, byl za vlády Lucemburků někdy mezi lety 1400- 1410 na místě dnešní Heřmaně založen dvorec Lhota, jehož pozůstatky tvoří základy dnešního stavení čp. 19.(viz foto na konci). Jeho hlavní funkcí bylo soustřeďovat práci obyvatel Plava na zúrodňování půdy kolem dvorce, kde se nacházel jen les. Krátce před vznikem Heřmaně obhospodařoval tento dvorec 70 ha polí a luk.2 Z těchto 70 ha bylo pak 42 ha rozděleno mezi 19 chalupníků v budoucí Heřmani, dále jim bylo pronajato… Zobrazit více

Pomník padlých v Heřmani u Českých Budějovic

Jedním ze zlomových okamžiků historie obce Heřmaň (cca. 10 km od Českých Budějovic, založena vyšebrodským klášterem roku 1788) byla první světová válka, které se osobně účastnila celá řada heřmaňských rodáků. Na jejich počest byl na popud zdejšího občana Josefa Krátkého (*1883 Heřmaň- +1958 tamtéž; heřmaňský kronikář a poštmistr) roku 1921 zbudován pomník padlým rodákům z Heřmaně. Stavba trvala 10 měsíců od listopadu 1920 do 4. září 1921, kdy byl pomník slavnostně odhalen.

Místo pro pomník bylo vybráno v severozápadním cípu lesa při polní cestě z Heřmaně do nedaleké obce Plav (tato obec proslula nálezem množství mohyl z doby bronzové a halštatské). Pozemek potřebný k výstavbě  daroval vyšebrodský klášter. Veškeré práce na pomníku provedli členové k tomuto účelu speciálně založeného Pomníkového kroužku, jehož předsedou byl sám pan Josef Krátký.

Pomník má tvar na kamenné jádro ve tvaru zkomoleného kužele uměle navršené mohyly. Na jejím vrcholu se tyčí kamenný čtyřboký jehlan,… Zobrazit více

Pomník nedabylské tragédie 5. 5. 1945

Pomník tragédie, o kterém se zmiňuje tento článek, se dnes nachází v blízkosti zastávky ČSAD v centru obce Nedabyle u Českých Budějovic.

O této události se zmiňují téměř totožné zápisy ze tří kronik. Nejlépe o tom vypovídá školní pamětní kniha III.díl Doubravice od r.1940 – 41:

Oběti u nás

I naše víska přinesla své oběti. V sobotu dne 5.5.1945 v 19.30hod. padli pod střelami ustupujících rozohněných hord SS(esesáků) tito občané:

František Vávra-(nar. 26.3.1897) Nedabyle čp. 21, setník a velitel hasičského sboru

Jan Bartáček-(nar. 25.12.1915) Nedabyle čp. , místní kovář

Václav Nuhlíček-(5.5.1923) občan z Kladna

Ferdinand Kuna-(24.5.1925) dělník na stavbě dráhy.( taktéž z Kladna, pozn. autoři )

Stalo se při odzbrojování vojenské hlídky. Tito mučedníci pochováni byli 9.5.1945 společně na hřbitově v Mladém.

Čest jejich památce!

Hasičská pamětní kniha Heřmaně tuto událost také zaznamenává:

Při útěku a ústupu německých… Zobrazit více

Kdo vraždil v Trhových Svinech 6.května 1945?

Jedním ze symbolů květnového povstání na Českobudějovicku jsou Trhové Sviny, kde bylo povstání krvavě potlačeno příslušníky Waffen-SS, kteří zde a v okolí zavraždili několik civilních obyvatel.

O této události bylo již mnohé napsáno v regionální literatuře a místních periodikách. Za tento čin nebyl nikdy nikdo potrestán. Jmenovitě je znám jen velitel jednotky SS – podle tehdejšího předsedy národního výboru L. Stráského „Brigs“ či „Brins“. V poválečných letech nebylo možné dopátrat konkrétní vrahy, ani o jakou jednotku SS vlastně šlo. Dnes máme díky zpracovaným archivním materiálům a snazšímu přístupu k obecním kronikám přece jen lepší možnosti.  Pokusme se tedy vypátrat vrahy z Trhových Svinů.

Nezvratným faktem je, že šlo o jízdní jednotku SS na koních, která přitáhla směrem od Českých Budějovic. Německá armáda tehdy stále ještě používala k přepravě tisíce koní. Zde ale podle všech svědectví šlo skutečně o vojáky s kavaleristickým výcvikem. Rovněž… Zobrazit více

Nález ostatků Kurta Knispela

m_kurt-knispel_vojak1

Dne 9. dubna 2013 došlo v obci Vrbovec u Znojma k nálezu ostatků největšího tankového esa druhé světové války Kurta Knispela. Exhumace se účastnili také administrátoři našeho webu jako dlouhodobí spolupracovníci německého spolku Péče o válečné hroby. Protože se díky novinářům okamžitě objevila na internetu řada nepřesností a omylů, rozhodli jsme se zveřejnit tento předběžný článek o průběhu exhumace, který bude později nahrazen odborným článkem brněnských historiků až budou zpracovány všechny nálezy a Knispelovy ostatky prozkoumány antropologem.

Na začátek pár základních dat o Kurtu Knispelovi. Jeho osobnost je zájemcům o vojenskou historii dobře známá, přesto ve srovnání s jinými tankovými esy jako byl Michael Wittmann (přezdívaný Černý baron), byla poněkud zapomenuta i když nikdo jiný nedokázal Knispelovy úspěchy překonat. O něm samotném bylo již vydáno několik publikací, bohužel však dosud žádná v češtině, což se po nálezu Knispelova hrobu doufáme brzy změní. Kurt Knispel se narodil… Zobrazit více

Pomníky padlých-Žabovřesky, Jaronice, Čejkovice

Žabovřesky

-pomník vybudován družstvem Č. Budějovice

GPS:49°0’8.714″N, 14°20’5.398″E-pouze orientační

 

 

dscn6732

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918

padlí: BÁRTA PROKOP, BRABEC MATĚJ, ČÍHAL TOMÁŠ, DVOŘÁK FRANT., DVOŘÁK FRANT., DVOŘÁK JOSEF, DRÁB JAKUB, DIVIŠ FRANT., JON MATĚJ, JAUKER FRANT., KOREŠ ANTONÍN, KOREŠ JAN, KUBÍK JAN, VANĚČEK VAVŘ., VANĚČEK JAN

 

dscn6735

OBĚTI NACISMU 1939 – 1945

Ing. DRÁB FRANTIŠEK 1911-1942, SOUKUP BOHUSLAV 1923-1945

HOUDEK TOMÁŠ 1877-1944, SÝKORA VÁCLAV 1888-1943

KOREŠ KAREL 1919-1945, VALD VÁCLAV 1916-1945

 

Jaronice

-pomník postaven v roce 1921-více v kronice obce-snímek 46-47

GPS:48°59’54.866″N, 14°21’16.038″E-pouze orientační

dscn6740

 

 

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918

padlí: DRÁB JAN,  FEREBAUER FR., FEREBAUER JAK., FEREBAUER VÁCL.,

HOUŠKA VÍT, LIMPOUCH JAN, PEŠEK JOSEF, PEŠEK TOMEŠ, VEBER FR.

dscn6744

V kruté době jste v boj odcházeli,

že v něm zhynete jste nevěděli.

Moc tyranů Vás tam hnala,

že tím poškozena bude nevěděla!

 

Čejkovice… Zobrazit více

Mydlovary

Na návsi v Mydlovarech stojí nedaleko sebe pomník padlých, pamětní kříž a kaplička. Na jejich historii se teď krátce podíváme.

Pomník padlých

dscn6771

 

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM

VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914-1918.

 

BARTOŠ VÁCL, ČEPIČÁN JAN, ČERNÝ FR., HAŠEK FR,

HAJNÝ MAT., IRA JOS., JERHOT VÁCL., JERHOT JOS., JANEČEK FR.,

KOLÁŘ FR., ONDOK FR., POMYJE VOJ., ŠVAMBERK JOS.,

ŠTEFL JOS., TESAŘ FR., VESELÝ FR.

 

 

1921

VĚNUJÍ OBČANÉ Z MYDLOVAR

 

DRUŽSTVO Č. BUDĚJOVICE

 

 

Pamětní kříž

dscn6765

 

DRAHÝ SYN NÁŠ JAN

BOJOVAL NA SRBSKU

KDE BYL 9/10 1914 RANĚN,

PŘI ČEMŽ UPADL DO ZAJETÍ.

PO DVOULETÉM-TRAPNÉM

ŽIVOTĚ V NIŠI

ODESLÁN NA OSTROV ASINARA

KDEŽ DOKONČIL SVŮJ

AČ MLADÝ PŘEC BOLUPLNÝ

ŽIVOT 29/6 1916.

 

NA STÁLOU UPOMÍNKU

NA SVÉHO DRAHÉHO SYNA

A BRATRA VĚNUJÍ TENTO

POMNÍK RODIČOVÉ

BOHMOVI.

dscn6767

 

 

Kaple Nejsvětější Trojice

dscn6763

Postavena roku 1914. Plány na kapli zhotovil stavitel Rudolf Bednář a kapli vysvětil… Zobrazit více

Pamětní deska sokolům ve Čtyřech Dvorech

Tato deska upomínající zemřelé sokoly z dnešní součásti Českých Budějovic Čtyři Dvory je umístěná na tělocvičně v ulici Sokolská 17. GPS: 48°58’56.135″N, 14°27’9.697″E

Nápis na desce:

ZA VLAST A SOKOLSKOU IDEU UMUČENI V OSVĚČIMI

RUDOLF DANĚK 6.12.1899 – 2.3.1943

LUDVÍK PILBAUER st. 20.8.1881 – 2.3.1943

LUDVÍK PILBAUER ml.27.2.1909 – 15.9.1943

PO UVĚZNĚNÍ DOTRPĚL VE ČTYRECH DVORECH

BOHUMIL MRZENA 5.10.1887-2.10.1942

desk desk-ii

Kilian Nowotny – Král Šumavy

…bahno mu bublalo a pěnilo pod nohama, a jak šel, třásly se některé vzdálené trsy ostřice a z nich vzlétaly k obloze velké zlaté mouchy a kroužily nad jeho hlavou. Postupoval zvolna mezi nahou, mrtvou klečí, která ležela na černém povrchu močálu zatím jen místy a v prstencích obepínala nehybná oka bažinatých vod…

1

Král Šumavy – dodnes tajemná a démonizovaná postava šumavských pralesů a močálů, symbol starých pašeráků a převaděčů přes bavorskou hranici. Na otázku kdo vlastně byl oním králem Šumavy, můžeme odpovědět jednoznačně – člověk, kterého proslavil Kachyňův slavný film Král Šumavy a stejnojmenný román Rudolfa Kalčíka. Filmový scénář psali F. A. Dvořák, K. Kachyňa a R. Kalčík v roce 1957, film se točil r. 1958, premiéra 25. 12. 1959. Po úspěchu filmu Kalčík přepracoval scénář do knižní podoby. Kniha vyšla poprvé v roce 1960 a poté do r. 1989 měla ještě dalších 12 vydání u nás… Zobrazit více

Pamětní deska Františka Týmala v Borovnici

 V obci Borovnici při hlavní silnici ze Střížova do Heřmaně lze snadno přehlédnout pamětní desku. Tato památka upomíná  na smrt Františka Týmala, jednoho ze členů budějovického poštovního odboje.

Je nutné připomenout, že jméno F.Týmala je též zmiňováno na desce  zemřelých v letech 1939 – 1945 umístěné na poště u vlakového nádraží v Českých Budějovicích.

Text desky v Borovnici:

Zde se narodil a své mládí prožil národní mučedník František Týmal vrch.pošt. tajemník. Zahynul po čtyřletém vězení v Lipsku a obětoval svůj život pro svobodu své vlasti.Věčná čest jeho památce a nehynoucí dík 1901 – 1945. Zmučené tělo jim v pospas dal, svou čistou duši poslal svému kraji, té věčné kráse domova jež tolik miloval, těm lidem z chalup, jež měl rád. Ať pokolení do pokolení dále povídají, že pro svobodu země svou šel dát a pad…Tak jen hrdinové umírají

Věnováno Sokolem v Nové Vsi 

K uctění památky… Zobrazit více

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister