Zaniklé vsi v mikroregionu severní Českobudějovicko

V tomto příspěvku jsme se snažili o menší seznam zaniklých vsí od středověku po novověk. Mnoho těchto vesnic se dnes nedá lokalizovat, někdy se o to ani odborníci nepokusili, jindy si mnohé názvy popletli a umístli je jinam. Tento příspěvek má poukázat na zalidněnost našeho kraje v určité době. Zvláště malé vsi uprostřed lesů neměly dlouhého trvání.

Jak známo i z našeho mikroregionu, mohou vsi zanikat i v minulém století, viz Pardovice, Jaroslavice, Buzkov aj.

Benešovec, n. ves mezi Sudoměřicemi, Komárovem, a Hodětínem, v roce 1549 pustá, později hájovna. Roubík 1955

Branovice, n. ves, pak tvrz s dvorem, později samota u Dobšic, Roubík 1955

Doubí, n. ves, pak Dubový mlýn u Sobětic, zmiňovaná v roce 1549, v roce 1554 ves, 1603 zmiňovaný mlýn. Roubík 1955.

Kocléřov, Koclířov, n. ves, pak rybník u Lomnice n. Luž. Připomínaná r. 1387, 1393. R. 1491 zatopena rozšířením rybníka Starý Koclířov. Rybníky Starý a Nový Koclířov pak spojeny. Roubík, 1955.

Končany, n . ves pak háj. u Bzí, 1396, 1400, 1542, dříve lokalizována u vsi Sobětice. později lokalizována na místě hájovny Hájnice u Bzí.. Roubík, Kolář.

Korákov, n. ves, pak dvůr u Hrušova, 1511, 1554,1623 ves. Roubík 1955

Korutany, n.ves u Jaroslavic, 1398, pak pustá. Roubík 1955, Kovář, lokalizoval ves do okolí Kostelce.

Lhota, n. ves v okolí Lišova připomínaná 1378- 1430.

Němčice, n. ves, pak dvůr 1407, 1450, 1623, dvůr dodnes nese nápis 1707, dnes zchátralý.

Německá Lhota, zaniklá ves v blízkosti dvora Lhota u Záblatí, zal. pravděpodobně ve 13. stol. Zanikla výstavbou Záblatského ryb.

Jaromyšl, zaniklá ves ze 13. století, nedaleko hájovny Cirhan v Poměšické oboře.

Jarošovice, n. ves pak dvůr u Týna nad Vltavou.

Potřeny a Potřence, dnešní Pořežany a Pořežánky zmiňované r. 1396.

Prochod, n. ves, pak dvůr později les ve Velechvínském polesí, v roce 1373 ves, 1460 dvůr, 1503pustá, v roce 1628 les. Roubík, 1955

Oslov– zaniklá ves pod hrází rybníka Horusický, v blízkosti dnes již zaniklého mlýna. Poprvé zmiňována v roce 1467, kdy je zde uváděno 9 osedlých. V roce 1521 byla část vsi zatopena vodami Horusického rybníka, zbytek byl vylidněn a pozemky připadly městu Veselí nad Lužnicí.

Slávnice, n. ves, pak les u Bukovska a Hroznějovic, na pravé straně cesty z Hroznějovic na Pořežany, pomístní název polesí. Roubík, Kovář.

Stoječín, Stojočín, Zaniklá osada nedaleko dvora Švamberk. Ves zanikla vyklizením, místo zatopeno rybníkem stejného jména. Na pozemcích zaniklé vsi vyrostl v roce 1613 dvůr založený Janem Jiřím za Švamberka. V držení Schwarzenbergerů zůstal do pozemkové reformy r. 1924.

Zdíkovice, n. ves u Bzí a Modré Hůrky. 1398 ves, 1558 dvůr, později ovčín, ves zanikla před rokem 1558.

Žďár, Zaniklá osada u rybníka Žár ve Velechvínském polesí. Ves vznikla v letech 1250- 1300Podle písemných zpráv ve vsi vládla územní spravedlnost, každý z osmi osedlých sedláků vlastnil po jednom lánu. Osada zanikla za husitských válek.

str.jpg

Ovocný zplanělý strom, hrušeň nedaleko zaniklé vsi Provod ve Velechvínském polesí,
foto: autor, léto 2010

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist