Konec války v obci Roudné u Českých Budějovic

Jak se blížil vytoužený konec války, ustanovil se i v obci Roudné prozatimní národní výbor, jemuž předal 5. května 1945 správu obce dosavadní komisař Jan Erhart. Předsedou tohoto výboru byl zvolen Jan Šebenda. Jeho prvním počinem ve funkci bylo zrušení německé základní a mateřské školy v obci a následné obnovení školy české, která byla uzavřena již od 1. října 1940.

V tento den byl také ustanoven nový český hasičský sbor, který převzal inventář hasičského sboru protektorátního a jeho předsedou byl zvolen František Hofbauer.

Ačkoli již bylo po válce, v červnu 1945 byla v obci ubytována jednotka sovětské armády. Dva ruští vojíni čistili u statku čp. 3 své pušky. Díky neopatrnosti vyšla z pušky jednoho z nich střela a zasáhla vedle sedícího vojína. Takto o této události vypovídá obecní kronika:

V měsíci červnu 1945 byla ve zdejší obci ubytována jednotka ruského vojska. Došlo zde k veliké nehodě. Dva vojíni, kamarádi, čistili na sadě statku č. 3 zbraně /pušky/. Jeden z nich měl však pušku nabitou a při čištění stiskl spoušť. Střela zasáhla sedícího kamaráda a ten za chvíli skonal. Pochovali jej vpravo pomníku sv. Jana na návsi při silnici. V květnu 1947 byl vojín vykopán a převezen na hřbitov v Mladém a tam pochován.“ 1

V místě pohřbení se ovšem kronika mýlí. Pohřben byl totiž na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. Pomník rudé armády na tomto hřbitově byl odhalen v roce 1956, kdy již obec Roudné spadala pod České Budějovice. Dle šetření autorky je na tomto pomníku jmenováno několik Rusů s místem úmrtí České Budějovice. Mezi nimi bude pravděpodobně i zde zmíněný zastřelený.

Dle četnického hlášení z roku 1946 se zastřelený sovětský vojín jmenoval Nebedosnoj Krasnoj, nar. 1928. Datum úmrtí se ovšem od kroniky liší. Tato událost se měla stát 12. 5. 1945.2

2.2014-028 2.2014-029 otylka-1 otylka-2

Obr. 1 a 2 původní místo pohřbu na návsi obce Roudné.

Obr. 3 a 4 pomník 37 padlým příslušníkům Rudé Armády na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. foto http://www.pkmodely.estranky.cz/fotoalbum/pomniky-a-zapomniky—fotogalerie/16—-budejovice-hribitov-otylie-ra.jpg.html

1 SOkA České Budějovice, MNV Roudné, 1945 – 1990 (1995), Kronika obce Roudné 1948 – 1985, s. 11.

2 SOkA České Budějovice, A1,916IX10a, 2-20, 24-31.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist