Dva zaniklé rybníčky u Švamberka v k.ú. Ševětín

Součástí katastru městyse Ševětín je malá, dnes zaniklá osada Švamberk. Nedaleko cesty spojující tuto osadu s Drahotěšicemi stojí bývalý ovčín. Poblíž něj se dají dodnes pozorovat zbytky dvou rybníčků. Tyto vodní plochy byly již zakresleny ve stabilním katastru z roku 1828, kdy ale skutečně vznikly se zatím nepodařilo zjistit. Oba dva rybníčky byly v minulosti napájeny bezejmenným potůčkem, který pramení u Vlkova a dodnes zásobuje vodou tzv. „Zabitý rybník“. Další vodu získávaly z plochy bývalé cihelny, dokonce od ní vede dosud malý potůček, jehož průtok z cihelny bylo možné regulovat velkým osikovým kůlem. Menší rybníček ležící pod ovčínem, mohl být doplňován vodou z malé bažiny nad ním. Z této vodoteče zbyla dodnes betonová trubka, nasvědčující, že menší rybníček byl zavodněn ještě ve 20. století. Hráz většího rybníčku je osázena vzrostlými duby a lípami. V místech, kde bychom mohli tušit výpust je dosud patrné kamenné jádro hráze. Vegetace rostoucí na ploše bývalého většího rybníčku nasvědčuje, že je již dlouho vypuštěný. V roce 2001 se rozhodlo několik mladých nadšenců o obnovení menšího rybníčku. Vykáceli náletové stromy, opravili hráz a vsadili do ní dokonce nové stavidlo. Bohužel hráz prosakovala a pro nezájem již nebyla opravena.

GPS:

Malý rybník: 49°7´2.850″N 14°35´0.590″E

Větší rybník: 49°7´2.445″ N 14°34´56.882″E

mapy (4)

Dva rybníčky patrné na mapě z 19. století.

DSCN9320

Hráz menšího rybníčku pod ovčínem

DSCN9322

Vyschlá plocha menšího rybníčku, v pozadí hráz většího rybníka

DSCN9323

Hráz bývalého většího rybníka

DSCN9324

Pohled na prokopanou hráz většího rybníka

DSCN9326

Kamenné jádro rybníka

DSCN9328

Alej vedoucí okolo většího rybníka vedle silnice Drahotěšice – Švamberk. Vpravo patrný průkop v hrázi.

Menu
Nejnovější komentáře
    Statistika návštěvnosti

    TOPlist

    coffee canister